Yazılı Soruları

11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı (A Grubu)

1.Aşağıda adı verilen eserlerin karşılarına yazarlarını yazınız. (16p)

Cezmi :

Harâbat :

Zafername :

Makber :

2. Tanzimat Edebiyatının 1. dönem edebiyatçılarından 3 tanesinin adını yazınız. (9p)

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

3.Tanzimat Edebiyatının 2. döneminde sanat ne için yapılmıştır? Yazınız.(5p)

“Yâ bister-i kemhâda ya virânede cân ver

Çün bay u gedâ hâke berâber girecektir.”

(bister-i kemha:ipek döşek)

(bay:zengin, geda:fakir,kul,köle, hâk:toprak)

Ziya PAŞA

4.     Yukarıdaki beyitle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. (15p)

a)   Beyti günümüz Türkçesine çeviriniz.

b)   Beyitte verilmek istenilen mesajı bir cümle ile ifade ediniz.

 

Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar

Uyan ey yâreli şîr-i jiyân bu hâb-ı gafletten

Namık KEMAL

(kilab-ı zulm:zulm köpekleri, nazende sahra:nazende sahra:nazlı ova)

(şir- i jiyan:kükremiş aslan,hab-ı gaflet:gaflet uykusu)

5.     Yukarıdaki beyitle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. (15p)

a)    Beyti günümüz Türkçesine çeviriniz.

b)   Şairin beyitte, hitabı kimedir, şair seslendiği kişilerden nasıl olmalarını istiyor?

6.Edebiyatımızda ilk olarak Tanzimat dönemiyle başlayan yeniliklerle ilgili aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. (24p)

a.İlk tarihî roman Namık Kemal’in …………………… adlı eseridir.

b.İlk psikolojik roman denemesi…………. …….. adlı eser olup……………………tarafından yazılmıştır.

c. İlk resmî gazetemiz ………………………………….adlı gazetedir.

d. İlk tiyatro eserimiz Şinasi’nin kaleme aldığı .. …………………………… dır.

e. Anadolu konulu ilk hikâye Nabizade Nazım’ın .. …………………… adlı eseridir.

f. İlk özel gazetemiz .. ………………………… olup ……………………. tarafından çıkartılmıştır.

7. Aşağıdaki ‘Hikayenin dünya ve bizim edebiyatımızdaki genel seyri’ ile ilgili cümlelerde geçen boşlukları uygun sözcükler getirerek doldurunuz. (3+3+3=9p)

 a.Dünya edebiyatında öykü türünün ilk örneğini ………………………………… Öyküleri adlı eseriyle vererek çağdaş öykücülüğün başlatıcısı olmuştur.

b. Bizdeki ilk öykü denemesi Emin Nihat’ın ……………………………. adlı on iki parçadan oluşan eseridir.

c. Batılı anlamda ilk öykü örneklerini …………………………….”Letaif-i Rivayat” adlı eseriyle vermiştir.

8. Batılı anlamda roman ve öykü edebiyatımıza girmeden önce Türk insanı bu gereksinimini nelerle karşılamaktaydı? Kısaca yazınız. (7p)

11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Cevapları

1.Aşağıda adı verilen eserlerin karşılarına yazarlarını yazınız. (16p)

Cezmi : Namık KEMAL

Harâbat :Ziya PAŞA

Zafername :Ziya PAŞA

Makber : A.Hamit TARHAN

2. Tanzimat Edebiyatının 1. dönem edebiyatçılarından 3 tanesinin adını yazınız. (9p)

…ŞİNASİ

…NAMIK KEMAL

…ZİYA PAŞA

3. Tanzimat Edebiyatının 2. döneminde sanat ne için yapılmıştır? Yazınız.(5p)

– Sanat sanat için yapılmıştır.

Yâ bister-i kemhâda ya virânede cân ver          (bister-i kemha:ipek döşek)

Çün bay u gedâ hâke berâber girecektir.”          (bay:zengin, geda:fakir,kul,köle, hâk:toprak)

Ziya PAŞA

4.     Beyitle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. (15p)

a)   Beyti günümüz Türkçesine çeviriniz.

– İster ipekli kumaş bir döşekte,isterse viranede can ver;zengin ve fakir her ikisi de birlikte toprağa girecektir.

b)   Beyitte verilmek istenilen mesajı bir cümle ile ifade ediniz.

– Verilmek istenilen mesaj:Zengin ve fakir insanların  ölüm karşısında eşit olduğudur.

Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar (kilab-ı zulm:zulm köpekleri, nazende sahra:nazende sahra:nazlı ova)

Uyan ey yâreli şîr-i jiyân bu hâb-ı gafletten       (şir- i jiyan:kükremiş aslan,hab-ı gaflet:gaflet uykusu)

Namık KEMAL

5.     Beyitle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. (15p)

a)    Beyiti günümüz Türkçesine çeviriniz.

– Ey kükremiş yaralı aslan,bu gaflet uykusundan uyan! Gezdiğin nazlı ovalar zulüm köpeklerine kaldı.

b)   Şairin beyitte,hitabı kimedir,şair seslendiği kişilerden nasıl olmalarını istiyor?

– Burada hitap,Türk milletinedir.Yaralı ve kükremiş aslan,Türk milletidir.”Ey Türk milleti!Bir zamanlar senin hak ve adaletle,hakim olduğun ülkeler,bugün zalim ve bencil birtakım kuvvetlerin eline geçti.Bu hale bak ve ibret al.Titre ve kendine gel!

6.Edebiyatımızda ilk olarak Tanzimat dönemiyle başlayan yeniliklerle ilgili aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. (24p)

İlk tarihî roman Namık Kemal’in .. Cezmi.. adlı eseridir.

İlk psikolojik roman denemesi Zehra.. adlı eser olup.. Nabizade Nazım..tarafından yazılmıştır.

İlk resmî gazetemiz .. Takvim-i Vakayi..adlı gazetedir.

İlk tiyatro eserimiz Şinasi’nin kaleme aldığı .. Şair Evlenmesi. dır.

Anadolu konulu ilk hikâye Nabizade Nazım’ın .. Karabibik. adlı eseridir.

İlk özel gazetemiz .. Tercüman-ı Ahval.olup … Şinasi, Agâh Efendi..tarafından çıkartılmıştır

7. Aşağıdaki ‘Hikayenin dünya ve bizim edebiyatımızdaki genel seyri’ ile ilgili cümlelerde geçen boşlukları uygun sözcükler getirerek doldurunuz. (3+3+3=9p)

 Dünya edebiyatında öykü türünün ilk örneğini .Boccacio. Decameron Öyküleri adlı eseriyle vererek çağdaş öykücülüğün başlatıcısı olmuştur.

Bizdeki ilk öykü denemesi Emin Nihat’ın ..Müsameretname.. adlı on iki parçadan oluşan eseridir.

Batılı anlamda ilk öykü örneklerini Mithat Efendi.”Letaif-i Rivayat” adlı eseriyle vermiştir.

8.Batılı anlamda roman ve öykü edebiyatımıza girmeden önce Türk insanı bu gereksinimini nelerle karşılamaktaydı? Kısaca yazınız. (7p)

-Türk insanı,modern roman ve öykü türleri edebiyatımızda yokken bu ihtiyacını klasik edebiyatta kullanılan mesnevilerle karşılamaktaydı.Halk edebiyatında ise bu gereksinim halk öyküleri,meddah öyküleri,halk masalları ile karşılanmaktaydı. Bu türlerde abartılı,olağanüstü olaylara da yer veriliyordu.Konu ise halkın yaşadığı,yabancısı olmadığı sosyal içerikli konular olup destansı ve dinsel özellikler taşıyanları da vardı.

 

11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı A Grubu soru ve cevaplarını indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

11.sınıf türk edebiyatı 1.dönem 2.yazılı A Grubu

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap