Yazılı Soruları

12.Sınıf Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları A Grubu

Bir hafta sonra, Başhekimin odasına saygının eğikliği içinde girdiler. Başhekim, okuduğu gazeteden
başını kaldırıp sıkıntıyla baktı onlara. Kadın çekingen ve pürüzlü bir sesle:
— Hastayı getirdik Başhekim Bey, dedi. Bugün için yatıracağınızı söylemiştiniz.
Başhekim sonra ayağa kalkıp oğluna dayanmış duran İsmail Efendi’yi baştan aşağıya süzdü.
— Boş yatak… Henüz yok. Birkaç gün sonra uğrarsanız…
Sözün gerisini duymadılar. İsmail Efendi, içini çekip açık pencereden görünen mavi göğe çevirdi
gözlerini. Oğlan, üzgün bakışlarını annesinin kızaran yüzüne dikti. Kadın, başhekimin pırıl pırıl masasına,
vazodaki beyaz karanfillerin ince görünümlerine, sonra adamın dimdik boynundaki kravata baktı. İki
büyük adımla yaklaştı, ansızın elini kaldırıp kravatı yakaladı.
— Seni gidi seni… Bir hastayı geri çevirirsin ha!
Kadını göğsünden iteledi.
— Deli misin kadın? Bırak yakamı!
Yakasının ilk düğmesi koptu. Kravatı kadının elinde kaldı. İsmail Efendi güçsüz sesiyle bağırdı:
— Hanım, bırak yakasını adamın! Allah’ından bulsun, bırak!
Bunlar itişip kakışırken içeriye iki genç doktorla bir hemşire girdi. Kadını tutup bir kenara çektiler.
Başhekim:
— Çıksınlar dışarıya diye soludu. Yıkılsınlar karşımdan. Kahve getirin bana. Kahve getirin!
-SEVİNÇ ÇOKUM-
1. Bu parçada işlenen toplumsal değeri yazarak kısaca yorumlayınız.(10 Puan)
(Kazanım: A.2.11. Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.)

2. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını eserlerin karşısına yazınız. (10 Puan)
(Kazanım: A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.)
Uzun Hikaye: ………………………………………………………………………..
Parasız Yatılı: …………………………………………………………………………………………………

Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi
Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi
Kazma ile dövmeyince kıt verdi
Benim sadık yarim kara topraktır
-Aşık Veysel-
(3,4,5 ve 6. soruları. yukarıda verilen dörtlüğe göre cevaplandırınız.)
3.Bu parçanın temasını kısaca yorumlayınız.(10p)
(A.1.2. Şiirin temasını belirler.)

4.Bu parçanın ölçüsünü, durağını, kafiyesini, redifini ve kafiye örgüsünü bulup yazınız.(10p)
(A.1.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler.)

5.Bu parçanın nazım birimi, nazım biçimi ve nazım türü hakkında bilgi veriniz.(10p)
(A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.)

6.Bu parçada yer alan edebi sanatları bulup yazınız.(10p)
(A.1.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.)

Yeşil pencerenden bir gül at bana,
Işıklarla dolsun kalbimin içi.
Geldim işte mevsim gibi kapına
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.
-Ahmet Muhip Dıranas-
7.Yukarıdaki şiirin vermek istediği mesajı kısaca yorumlayınız.(10p)
(A.1.9. Şiiri yorumlar.)

8. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını eserlerin karşısına yazınız. (10 Puan)
(A.1.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.)
Bursa’da Zaman: ………………………………………………………………………..
Gül Muştusu: …………………………………………………………………………………………………

9.Aşağıda verilen yönergeye uygun hareket ederek bir hikaye yazınız.(20 puan)
(B.1. Farklı türde metin yazar. B.2. Yazacağı metnin türüne göre konu, tema, ana düşünce, amaç ve hedef kitleyi belirler. B.3. Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapar. B.4. Yazacağı metni planlar. B.5. Metin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. B.6. Metin türüne özgü dil ve anlatım özelliklerine uygun yazar. B.12. Yazdığı metni başkalarıyla paylaşır.)
a) Yazacağınız hikaye küçürek(minimal) hikayeye uygun bir hikaye örneği olmalı.(10 puan)
b) Yazacağınız hikayede çevre bilinci teması işlenmeli, bu hikaye ortaokul ve lise öğrencilerine hitap edecek nitelikte olmalı.(10 puan)
c) Yazacağınız hikayede metnin türüne uygun bir dil ve anlatım kullanılmalı, hikayeniz yazım ve imla kurallarına uygun yazılmalıdır. (10 puan)
d) Yazacağınız hikayeye uygun bir başlık bulunmalı ve küçürek hikayenin özelliklerine uygun hareket edilmelidir.(10 puan)

CEVAPLAR:
1.Yardım etme, zor durumdaki birine yardımcı olma gibi sosyal bir değere vurgu yapılmıştır. Başhekimin işgal ettiği makamın hakkını veremediğini üstelik hastalıkla boğuşan ve zor durumda olan birine yardımcı olmadığı anlatılmaktadır. Makam sahiplerinin halkın mutluğu için çalışmaları gerektiği, halkın sorunlarıyla ilgilenip onlara yardımcı olmaları gerektiği mesajı verilmiştir.

2. Uzun Hikaye: MUSTAFA KUTLU
Parasız Yatılı: FÜRUZAN

3. Toprağın çok vefalı ve insan dostu olduğunu, kara toprağın insanın tüm ihtiyaçlarına cevap veren şefkatli bir anne gibi olduğu dile getirilmektedir.

4. 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır ve 4+4+3 duraklıdır. Düz kafiye örgüsü vardır. Verdi sözcüğü redif -t harfi de yarım uyak olarak karşımıza çıkmaktadır.

5.Nazım birimi dörtlüktür ve modern bir koşma olarak da nitelendirebileceğimiz bu dörtlüğün nazım türü de güzelleme olarak kabul edilebilir.

6. Koyun , kuzu süt tenasüp sanatı vardır. Toprağı sadık bir yâre benzeterek teşbihi beliğ sanatı yapılmıştır.

7.Aşkın güzelliği ve yüceliğine vurgu yapan şair aşkına karşılık verilmesini ve yaptığı serenadın karşılık bulmasını dilemektedir.

8. Bursa’da Zaman: AHMET HAMDİ TAMPINAR
Gül Muştusu: SEZAİ KARAKOÇ

12.sinif secmeli turk dili ve edebiyati 1.donem 2.yazili sorulari a grubu İNDİR

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap