Yazılı Soruları

5.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Yazılı Soruları C Grubu

MEMLEKET İSTERİM
Memleket isterim,
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların, çiceklerin diyarı olsun.

Memleket isterim,
Ne başta dert ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim,
Ne zengin fakir ne sen ben farklı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim,
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikâyet ölümden olsun.

Cahit Sıtkı TARANCI
1, 2, 3, 4, 5 ve 6. soruları yukarıdaki şiire göre cevaplayınız.
1. Şairin istediği memleketin doğası nasıldır?
2. Şairin hayalindeki memlekette insan ilişkileri nasıldır? Açıklayınız.
3. Şiirde geçen “Kardeş kavgası bir nihayet olsun.” sözünden ne anlıyorsunuz?
4. Şairin isteklerine katılıyor musunuz? Neden?
5.Yukarıdaki şiirde geçen diyar, hasret, nihayet kelimelerinin eş anlamlılarını yazınız.
6. Ülkesinde barış ve huzur olan insanların yaşantılarıyla ilgili duygu, düşünce ve izlenimlerinizi yazınız.
7.Aşağıdaki kelimeleri gerçek ve mecaz anlamda birer cümlede kullanınız.
“yanmak”
Gerçek anlam
Mecaz anlam
“kesmek”
Gerçek anlam:
Mecaz anlam
8. Aşağıdaki cümlelerde virgülün kullanım kullanım alanları verilmiştir. Virgülün kullanım alanıyla bu alana örnek olabilecek cümleleri eşleştiriniz.
A. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.
B. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
C. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur.
D. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur.
E. Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur.

(    ) Çalışsan, çalışsan, yine çalışsan …
(    ) Aldığı arabayla Ankara’ya gitti, sınava girdi.
(    ) Hayır, bu konuda size katılmıyorum.
(    ) Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak, aydınlık ve sevimli odanın havasında erir gibi oldum.
(    ) Yarın okul kapısının önünde görüşürüz, dedi ve dolmuşa binerek gitti.

9. Misafirliğin önemini analatan bir kompozisyon yazınız.
Not: 9.soru yirmi puan, diğer sorular 10’ar puandır.

CEVAPLAR:
1. Gök mavi , dal yeşil, tarla sarı olmalı şairin isteği memleket.
2. Ne başta dert olmalı ne de gönülde hasret. Herkes herkese saygılı olmalı. Kimse kimseyi incitmemeli istiyor.
3. Artık bu toprak üzerinde yaşayan herkesin kardeşçe yaşamasını ve aralarındaki her ne sebeple olursa olsun yaşanan kavgaların son bulmasını diliyor.
4. Katılıyorum. Çünkü insanın mutlu yaşaması için huzurlu bir memlekette yaşaması gerekmektedir. Huzurun olmadığı yerde kimse yaşamak istemez.
5. diyar:memleket, hasret:özlem, nihayet:son
6. Barışın ve huzurun olduğu ülkelerde insanlar birbirlerinin haklarına son derece saygılıdır. Bu ülkelerde insanlar birbirlerine sevgiyle de yaklaştığı için hemen herkes mutludur. Kaynağını sevgiden alan bir ortamda her şey daha güzel olur. Çünkü sevginin olduğu yerde saygıda vardır. Bu ülkelerde insanlar birbirlerine hoşgörülü, nazik ve kibardır.
7. Gerçek anlam: Ateşe çok yaklaştığım için elim yandı.
Mecaz anlam: Geç kalırsak biletlerimiz yanar.
Gerçek anlam: Elindeki bıçakla ekmeği on dilime ayırdı.
Mecaz anlam: Bu işler beni kesmez.

8. ( C  ) Çalışsan, çalışsan, yine çalışsan …
( B ) Aldığı arabayla Ankara’ya gitti, sınava girdi.
( D  ) Hayır, bu konuda size katılmıyorum.
( A ) Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak, aydınlık ve sevimli odanın havasında erir gibi oldum.
( E  ) Yarın okul kapısının önünde görüşürüz, dedi ve dolmuşa binerek gitti.

5.sinifturkce 1.donem1.yazili soruları c grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap