Genel

5.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Yazılı Soruları D Grubu

5.SINIF TÜRKÇE 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI D GRUBU

ATATÜRK’ÜN AĞAÇ SEVGİSİ

Atatürk, tabiat âşığı idi. Vatan topraklarının ağaçsızlığından ıstırap duyardı. Bunun için Ankara’dan başladı. Kıraç alanları herkesin şaşkın bakışları altında yemyeşil hâle getirmek için karamsarlığa düşmeden mücadele etti, bütün engelleri aştı. İnsanların sözleşmişçesine “olmaz” dediği Ankara’daki Orman Çiftliği’ni boz topraktan orman hâline soktu. Ağaçların dikilişini, tutuşunu, büyüyüşünü adım adım kolladı. Akköprü tarafından çiftliğe giden yolun etrafında, boş topraklar yemyeşil olmuştu.

Bir gün yemişlikten geçerken birdenbire şoförüne “Dur!” dedi. Arabasından inerek orada bulunanlara: “Burada bir iğde ağacı vardı, ne oldu?” diye sordu. Kimse iğde ağacını bilmiyordu. Atatürk’ün biraz önceki neşesi kalmamıştı. Çünkü çiftliğin çorak günlerinin yeşillik hatırası sökülüp atılmıştı. Yol boyunca hep iğde ağacını aradı. “İğde eski ve çelimsiz bir ağaçtı, Fakat yaşıyordu. Baharda güzel kokular veriyordu, artık bundan mahrum kalacağız.” dedi üzülerek. Atatürk, İstanbul’daki büyük ağaçları görünce: “Bunlar da güzel ama ben yapraklarının ve dallarının her yıl ne kadar büyüdüğünü gördüğüm ağaçları seviyorum.” derdi.

Vatanı yeşil ve bayındır görmek için çalıştı.

Çankaya’daki bahçesine bakan müdürü, bir gün bana yaşadığı şu ilginç olayı anlatmıştı: Bahçeyi dolaşıyorduk. Çok ihtiyar ve geniş bir ağaç Atatürk’ün geçeceği yolu kaplıyordu. Ağacın bir yanı havuz, bir yanı dik yokuştu. Atatürk ağaca yaslanarak güçlükle karşı tarafa geçti. Atıldım: “Emrederseniz hemen keseyim efendim.” dedim. Yüzüme baktı ve şöyle dedi: “Sen hayatında böyle bir ağacı yetiştirdin mi ki keseceksin?”

(Falih Rıfkı Atay, Babanız Atatürk)
1,2,3,4,5,6 ve 7.soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
1. Aşağıdaki kelimeleri anlamları ile eşleştiriniz.

(A)   GüçlükleEğimli yer, iniş karşıtı   (    )
(B)   DolaşmakSevinç                      (   )
(C)   NeşeGezmek, gezinmek   (   )
(D)   YokuşÇabucak           (   )
(E)    hemenKolay olmayan, zor biçimde   (   )

2.Metne göre Atatürk yurdumuzu nasıl görmek istiyor?
3. Atatürk “Sen hayatında böyle bir ağacı yetiştirdin mi ki keseceksin?” sözleriyle ne anlatmak istemiştir?
4.Parçaya göre Atatürk’e acı veren durum nedir? Yazınız.
5. Atatürk’ün iğde ağacının olmayışına üzülmesinin nedenini yazınız.
6.
“Ağaçların dikilişini, tutuşunu, büyüyüşünü adım adım kolladı.” cümlesindeki altı çizili ikilemenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilir?
A) ağır ağır

B) sık sık
C) çabuk çabuk
D) hemen hemen

7.“Bir gün bu yemişlikten geçerken birdenbire şoförüne ‘Dur!’ dedi.” Cümlesine “birdenbire” sözcüğünün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
A) Çocuk durup dururken ağlamaya başladı.
B) Bahçedeki çocuk, annesine seslendi.
C) Koyunları gören şoför aniden frene bastı.
D) Derhâl bir dahiliye uzmanına görünmelisiniz.

8.Aşağıdaki cümlelerdeki ifadeler öznelse ayraç içine “Ö” nesnelse “N” yazınız.
( ) Türkiye’nin en güzel kenti Antalya’dır.
(   ) Müzik ruhun gıdasıdır.
(    ) Temmuz ayında sanatçının yeni albümü çıktı.
(    ) Her gün yarım saat kitap okuyoruz.
(    ) Gözden uzak olan, gönülden de uzak olur.

9.
Bugün hava güzel,

Bugün içim içime sığmıyor.
Annemden mektup aldım,
Memlekette gibiyim.
Allah’a çok şükür karnım tok;
Elimi uzatsam kahve fincanı dudaklarımdadır.
Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir? Yazınız.

10. “Kayık, kaçık, kaygı, kadın, kazak” sözcüklerini sözlükteki sırasına göre diziniz.

 

CEVAPLAR:
1
.

(A)   GüçlükleEğimli yer, iniş karşıtı   (  D  )
(B)   DolaşmakSevinç                      (C   )
(C)   NeşeGezmek, gezinmek   ( B  )
(D)   YokuşÇabucak           ( E )
(E)    hemenKolay olmayan, zor biçimde   ( A  )

2.Yeşil ve bakımlı
3.Ağaç yetiştirmemiş kişilerin ağaç kesmeye hakkının olmadığını
4. Ülkede yeşil alanların sayısının çok az olması
5.Çiftliğin çorak günlerinin yeşillik hatırası olması
6.A
7.B
8. Aşağıdaki cümlelerdeki ifadeler öznelse ayraç içine “Ö” nesnelse “N” yazınız.
(  Ö ) Türkiye’nin en güzel kenti Antalya’dır.

(  Ö  ) Müzik ruhun gıdasıdır.
(  N  ) Temmuz ayında sanatçının yeni albümü çıktı.
(  N  ) Her gün yarım saat kitap okuyoruz.
(  Ö  ) Gözden uzak olan, gönülden de uzak olur.
9.Yaşama sevinci
10. Kaçık, kadın, kaygı, kayık, kazak

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap