Yazılı Soruları

5.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı Soruları C Grubu

1. “Kapı açık kaldığı için içeri rüzgâr doluyordu.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Bugünlerde havalar güzel gidiyordu.
B) Her gün biraz daha fazla çalışıyordu.
C) Sobanın kapalı kapağına bakıyordu.
D) Kır gezilerini sevdiğini söylüyordu.

2.“ibrik, yüzey, yoğun, yığın” sözcüklerinin anlamları aşağıda verilenlerle eşleştirilse hangisi dışarıda kalır?
A) Su koymaya yarayan kulplu, emzikli kap.
B) Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz.
C) Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif.
D) Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu.

3. Aşağıdaki şıklarda “mektep, gök, çeşit, tabiat, yel, taze, aşağı” sözcüklerinin eş anlamlısı veya zıt anlamlıları verilmiştir. Hangisindeki sözcükler eş anlamlılardan oluşmaktadır?
A) yukarı-rüzgar-temiz

B) yer-yukarı-bayat
C) tür-doğa-okul
D) bahçe-ev-yel

4.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde hece düşmesi vardır?
A) İlk mektepte okuduk, biliyoruz.
B) Şimdi hâlâ okutuluyor mu bilmiyorum; mesela “sobalarımızı ve turşularımızı kurarız, babam kömür alır, annem hırka örer vb.” diye.
C) Kırlara çıkınız, kuzukulağı, yemlik, madımak toplayınız.
D) Şöyle ufka doğru bakınız.

5. Biçilmiş bir çayırın kenarından, ortasından geçiniz. Hatta yaşınız elveriyorsa şöyle gökkubbenin altında sırtüstü yatıverip taze ot kokusunu ciğerlerinize çekiniz. O sırada bir serin yel esmekte, yeşil buğday tarlaları bir o yana, bir bu yana salınmaktadır. Kulağınıza tarla kuşlarının kesik sesleri, arı vızıltısı, böcek seslerinden oluşan bir senfoni gelecektir. Beyaz bulutlar gökyüzünde uçacaktır.
Yukarıdaki paragrafta ünsüz benzeşmesi olan kaç sözcük vardır?
A) 1        B) 2         C) 3                 D) 4

6. * Hayatın tadı tuzu kalmamış mürekkep balığı için.
* Günlerdir bir tek balıkçık bile yiyememiş.
* Yosun çorbası içmekten ağzının tadı tuzu kalmamış.
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünlü daralması

B) Ünsüz türemesi
C) Ünlü düşmesi
D) Yumuşama

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Yosun çorbası da çocukluğundan beri en sevmediği yemekmiş.
B) Sonunda bir sabah canı dişine tak etmiş.
C) Çekilecek dişiniz yokki sizin.
D) Mürekkep balığı da müthiş bir balık ziyafetine koşmuş.

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte ünlü daralması vardır?
A) Sağlığımızı korumak için düzenli olarak spor yapmalıyız.
B) Bir şeyler yiyerek koridorda dolaşmak doğru bir davranış değil.
C) Tatlıyı fazla kaçırınca karnı ağrıdı.
D) Film başlıyor, biraz acele edelim.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ünsüz türemesi vardır?
A) Hafta sonu kitapçıları
B) İçerden bir ses geldi zannettim.
C) Mahkemeye başvurarak hakkını aradı.
D) Sahnede oğlunu görünce heyecanlandı.

10. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Her takım beşer oyuncudan oluşuyor.
B) Problemin sonucu 5,20 (5 tam, yüzde 20) çıktı.
C) Geçen yıl kitap okuma yarışmasında 2’inci olmuştum.
D) Şehrimizin nüfusu 325.296’dır.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmamıştır?
A) Yılan gibi kıvrılan yollardan geçiyorduk.

B) Annesinin pamuk ellerini öptü.
C) Kadife sesli sanatçımız kimdir?
D) Bir gün menekşe bana: “Beni niye sulamıyorsun?” dedi.

12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi aldığı ekle yeni bir anlam kazanmıştır?
A) Bana bol yağlı bir yemek yapmış.

B) Caddelerde kimse kalmamıştı.
C) Onun adını duymak bile istemiyordu.
D) Sizin gömleğinizi nerede bulmuşlar?

13. “Bu gelenek Edirne’de de vardır.” cümlesinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili aşağıdaki kurallardan hangisi bulunmaktadır?
A) Kişi adlarıyla soyadları büyük harfle başlar.
B) Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar.
C) Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harfle başlar.
D) Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Arkadaşım çok iyi ingilizce konuşur.
B) Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, bir ramazan ayını Edirne’de geçirir.
C) Mehmet Âkif Ersoy Ortaokulu, Yunus Emre Mahallesi’nde bulunmaktadır.
D) Ben Türk’üm, oğullar, ben Türk’üm!

15. “Ev sahibi, sevinçlidir, önce tuzla iftarı açar, sonra çorbaya başlarlar.” cümlesinden alınan aşağıdaki kelimelerden hangisi ek alarak yeni bir anlam kazanmıştır?
A) ev     B) iftarı     C) çorbaya          D) sevinçlidir

16. Erkek çocuklarına Doğan ( ) Tuğrul ( ) kız çocuklarına İnci ve Çiçek adlarını koymuş ( )
Yukarıdaki cümlede yay ayraçla belirtilen kısımlara sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (,) (;) (.)        B) (;) (,) (.)       C) (,) (,) (!)      D) (;) (,) (!)

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) “Bayılıyorum torunumun oyuncak trenleri ile oynamaya.” cümlesinde “bayılıyorum” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır.
B) “Bir keresinde öylesine dalmıştım ki elektrikli trenle oynarken gelişlerini fark edememiştim.” cümlesinde “dalmıştım” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır.
C) “Yüksekten bir bırakıyorum aşağı, hoop!” cümlesinde “aşağı” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır.
D) “Dizlerimdeki o acımasız romatizma ağrılarını bile…” cümlesinde “ağrı” kelimesi mecaz anlamda kullanılmamıştır.

18. Affan Dede’ye para saydım,
Sattı bana çocukluğumu.
Artık ne yaşım var, ne adım;
Bilmiyorum kim olduğumu.
Hiçbir şey sorulmasın benden;
Haberim yok olan bitenden.
Yukarıdaki dizelerde “saydım” sözcüğü aşağıdaki anlamlardan hangisine uygun olarak kullanılmıştır?
A) Bir şeyin kaç tane olduğunu anlamak için bunları birer birer elden veya gözden geçirmek, sayısını bulmak.

B) Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı dolayısıyla bir kimseye değer vermek, hürmet etmek.
C) Sayıları arka arkaya söylemek.
D) Ödemek.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) “Kimi kez kahkahalar attığım da oluyordu.” cümlesinde “atmak” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır.
B) “Bir gün, bir kuş geldi, gagasında taşıdığı kuru otlarla en yüksek dallarımdan birinin arasına yuvasını yaptı.” cümlesinde “kuru” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır.
C) “Cebinden keskin bir bıçak çıkardı. O iki parmaklık kabuğumu sıyırdı attı. Soluklarım boğuldu. Göğsüm yandı.” cümlesinde “yanmak” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır.
D) “Ben bir çınar ağacıydım o yol kıyısında.” cümlesinde “yol” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kullanılması gereken yerde başka bir noktalama işareti kullanılmamıştır?
A) Öyle mutlu öyle mutluydu ki.
B) En sevdiğim meyveler şunlardır.
C) En sevdiğim belgesel 20:30’da başlıyor.
D) Dilimizi korumak konusunda son derece duyarlı olan Prof. Dr. Oktay SİNANOĞLU, 26 yaşında profesör olmuştur.

21. *zihni açılmak
*pes etmek
*dile kolay
*yüzünden düşen bin parça
Yukarıdaki deyimler aşağıdaki anlamalarla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A) Daha iyi anlamaya, kavramaya başlamak.

B) Yenilgiyi kabul etmek.
C) Öfke veya küskünlükten ileri gelen can sıkıntısıyla suratı asık olmak.
D) Bir metni yanlışsız söyleyecek kadar iyi bilmek.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş olan bir sözcük yoktur?
A) Bin değil, milyon parçayım Salim Amca.
B) Ama daha çok kıta var.
C) Babaannem örgüsüne ara vermeden tamamladı kıtayı.
D) Salonu hızla terk edip mutfağa doğru koştum.

23. Aşağıdaki neden-sonuç veya amaç-sonuç cümlelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Ferah bir ortamda çalışmak için salona geçtim.(amaç- sonuç )
B) Salim Amca, göz açıp kapayıncaya kadar on kıta şiiri okuyunca şaşırıp kaldım. ( amaç-sonuç )
C) Annem beni dalgın görünce şaşırdı.(neden- sonuç )
D) Babam banyoda musluğu onarmak için uğraşıyordu. (amaç- sonuç )

24. * Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelimelerin arasına konur.
* Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur.
* Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konur.
*Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam gibi kelimelerden sonra konur.
Yukarıdaki cümlelerde virgülün kullanım yerlerinden bazıları verilmiştir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yukarıdaki kuraldan herhangi birine örnek yoktur?
A) Söylemesi kolay, haydi oku da göreyim!

B) Yok, yok, yok! Dört yıllık öğrencilik hayatımda böyle ödev görmedim.
C) Hem de tıpkı Salim Amca, Mehmet Amca, babam, dedem, babaannem ve ablam gibi.
D) Hayır, şimdi olmaz Ali.

25. Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif.
Yemezdi, içmezdi, yemeden içmeden onlar,
Kocabaş, çok yaşlıydı, çok zayıftı,
Üzgündü bütün bütün Sarıkız, yanı sıra,
Gecenin ulu ağırlığına karşı,
Hafiftiler, inceden inceden.
Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur?
A) yaşlıydı

B) zayıftı
C) hafiftiler
D) yemezdi

 

CEVAPLAR: 1.C, 2.D, 3.C, 4.D, 5.C, 6.B, 7.C, 8.B, 9.C, 10.C, 11.D, 12.A, 13.C, 14.A, 15.D, 16.A, 17.A, 18.D, 19.C, 20.D, 21.D, 22.D, 23.B, 24.C, 25.D

5.sinif-turkce-2.donem-2.yazili-sorulari-c-grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap