Yazılı Soruları

8.SINIF TÜRKÇE 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI B GRUBU

8.SINIF TÜRKÇE 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI B GRUBU

1. Aşağıdaki cümleleri anlamına, yüklemin yerine, yüklemin türüne, yapısına göre inceleyiniz. (10)

*Sonra içinde ürküntü ve kesiklik duyduğu için, yola çıkmadan kaynar bir kahve içmek üzere, ateşe su koydu.
anlamına:
yüklemin yerine:
yapısına:
yüklemine:

*Saat biri vurunca kalktı, Sam’ı uyandırdı, kapıyı açtı, Wildstrubel’e doğru yola çıktı.
anlamına:
yüklemin yerine:
yapısına:
yüklemine:

*Tam beş saat kancalarıyla kayalara tırmanarak, buzları yontarak, boyuna ilerleyerek ve bazen çok dik bir yokuşun dibinde kalan köpeği yedeğe alarak yükseldi ipinin ucunda .
anlamına:
yüklemin yerine:
yapısına:
yüklemine:

*Yaşlı Gaspard’ın çok kez gelip dağ keçisi aradığı tepelerden birine vardığında saat, aşağı yukarı altıydı.
anlamına:
yüklemin yerine:
yapısına:
yüklemine:

*Orada güneşin doğmasını bekledi.
anlamına:
yüklemin yerine:
yapısına:
yüklemine:

2. Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarını inceleyerek cümleleri düzeltip yeniden yazınız. (10)
“Uçak, alçalarak havaalanına başarılı bir iniş yaptı.”
“Bu eski makineler artık işlemlerini yerine getiremiyor.”
“Soruyu çözemedi çünkü çok zordu.”
“Köy halkına bilgiler verir, aydınlatmaya çalışırdı.”
“Şirketin yasal ve yasal olmayan yollardan topladığı paralara el kondu.”

3.Aşağıdaki cümleleri ‘’doğrudan-dolaylı, öznellik-nesnellik, soyutluk-somutluk’’ açısından inceleyiniz.(15p)
a) Kardeşinin ağaçtan düştüğü için kolunu kırdığını söyledi. (………..- …………- ……………….)
b) Şiirin üstüne daha etkileyici bir edebî tür tanımadığını belirtti.( …… -…….. ……….-.……………)
c) Işığın boşluktaki yayılma hızı sabit ve saniyede üç yüz bin kilometredir.(………… – …….……..- …….….)
d) Gereğinden önce dertlenmek, gereğinden fazla dertlenmektir . (………- ……………- …….………..)
e) Geçen günlerin güzelliği, beklenen günlerde aradığımızı bulamayışımızdandır. (……………. -..…………- .……..…)

4. “Taşkent’i yakından tanımak için, akşama doğru sokağa çıkabildik. Günlerden pazardı. Dışarıda nefis bir hava vardı. Rastgele yürümeye başladık. Büyük ve güzel parklardan geçtik. Büyük ve güzel meydanlar gördük. Büyük ve güzel fıskiyeli havuzlar, ruhumuzu bir sonsuzluk türküsüyle kucakladılar. Geniş kaldırımlı caddelerde, yer yer açılıp saçılan zarif çiçeklikler, yüreğimizi sevdalandırdı. Birdenbire Taşkent’i bu haliyle de sevmeye başladım. Taşkent bana, sessiz ve sakin bir sayfiye şehriymiş gibi geldi. Müthiş bir sessizlik, müthiş bir ıssızlık, şehrin bütün caddelerini, bütün meydanlarını kucağına çekmişti.”
Yukarıdaki paragraf hangi yazı türünden alınmış olabilir? Yazınız ve bu yazı türünün iki özelliğini belirtiniz. (5)

5. Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız.(10)
Artık gözüyle çukurları yoklayarak, bazen da çıt duyulmaz genişlikte çarçabuk sönen uzun bir haykırışla seslenerek dağdan iniyordu.
Karşılık alamayınca kulağını yere yapıştırarak dinliyordu.
Öğleye doğru yemek yedi ve kendisi kadar yorulan Sam’a da yedirdi.
İnsan ve hayvan, birbirlerinin kucağında, birbirlerini ısıtarak, ama gene iliklerine kadar donarak yattılar.
Doğrulduğu vakit güneş hemen hemen doğuyordu.

6. Bundan yıllar önce Batılı alışveriş merkezlerinin ilklerinden Paris pasajları hakkında yazan düşünür Walter Benjamin (Voltır Benjamin), onları “endüstriyel lüksün bir buluşu” olarak tanımladı. Çünkü endüstriyel üretimin tüketiciye ulaştırılması gerekiyordu. Ne var ki o zamanlar toplum yapısı hâlen üretim üzerine kuruluydu. Bugün ise
Türkiye’nin herhangi bir yerinde açılan alışveriş merkezlerinin var olma sebebi, dünyadaki örneklerinden
farklı değil. Alışveriş merkezleri artık, tüketim temelli ekonominin bir buluşu hâline geldi.
Bu metne göre alışveriş merkezlerinin ortaya çıkış sebebi nedir? Yazınız.(10)

7. Öğretmenlerin, anne ve babaların çocuklara şiir okuma alışkanlığı kazandırabilmek için yayımlanmış bütün şiir kitaplarını sağlamaları güçtür. Bu ihtiyacı en kısa yoldan karşılayacak eserler ise özel olarak düzenlenmiş şiir antolojileridir. Antolojiler, birçok şiir örneğini bir arada sunduğu için çocukların farklı şiirlere tek kitap
üzerinden ulaşmasına imkân sağlamaktadır. Böylece çocuklar beğendikleri bir şiirle ve şairle karşılaştıkları için şiire daha çabuk ısınırlar.
Bu metnin konusu nedir? Yazınız. (10)

8. “Niyeti iyilik olan, karşılaştığı kötülüğe takılıp kalmaz.” Dostoyevski’nin bu sözünden faydalanarak iyilik konulu bir kompozisyon yazınız. (30)

CEVAPLAR:

1.*Sonra içinde ürküntü ve kesiklik duyduğu için, yola çıkmadan kaynar bir kahve içmek üzere, ateşe su koydu.
anlamına: olumlu
yüklemin yerine: kurallı
yapısına:birleşik
yüklemine:fiil

*Saat biri vurunca kalktı, Sam’ı uyandırdı, kapıyı açtı, Wildstrubel’e doğru yola çıktı.
anlamına: olumlu
yüklemin yerine:fiil
yapısına:sıralı
yüklemine:fiil

*Tam beş saat kancalarıyla kayalara tırmanarak, buzları yontarak, boyuna ilerleyerek ve bazen çok dik bir yokuşun dibinde kalan köpeği yedeğe alarak yükseldi ipinin ucunda .
anlamına: olumlu
yüklemin yerine:devrik
yapısına:birleşik
yüklemine:fiil

*Yaşlı Gaspard’ın çok kez gelip dağ keçisi aradığı tepelerden birine vardığında saat, aşağı yukarı altıydı.
anlamına: olumlu
yüklemin yerine: kurallı
yapısına: birleşik
yüklemine: isim

*Orada güneşin doğmasını bekledi.
anlamına: olumlu
yüklemin yerine: kurallı
yapısına: birleşik
yüklemine: isim

2.“Uçak havaalanına başarılı bir iniş yaptı.”
“Bu eski makineler artık işlevlerini yerine getiremiyor.”
“Soruyu çözemedi; çünkü soru çok zordu.”
“Köy halkına bilgiler verir, onları aydınlatmaya çalışırdı.”
“Şirketin yasal olan ve yasal olmayan yollardan topladığı paralara el kondu.”

3. a) Kardeşinin ağaçtan düştüğü için kolunu kırdığını söyledi. (Dolaylı- Nesnel- Somut)
b) Şiirin üstüne daha etkileyici bir edebî tür tanımadığını belirtti. (Dolaylı- Öznel-Soyut)
c) Işığın boşluktaki yayılma hızı sabit ve saniyede üç yüz bin kilometredir. (Doğrudan- Nesnel- Somut)
d) Gereğinden önce dertlenmek, gereğinden fazla dertlenmektir . (Doğrudan- Öznel- Soyut)
e) Geçen günlerin güzelliği, beklenen günlerde aradığımızı bulamayışımızdandır. (Doğrudan- Öznel- Soyut)

4. Gezi yazısıdır. Yazar, gezip gördüğü yerlerle ilgili gözlemlerini, incelemelerini bilgileri bir araya getirerek gezi yazısını yazar. Gezi yazılarında aydınlatıcı, öğretici bilgiler de yer alır. Gezilen yerin özellikle tarihî, coğrafî, tabiî ve sosyal nitelikleri belirgin şekilde anlatılır.

5. Artık – gözüyle çukurları yoklayarak, bazen da çıt duyulmaz genişlikte çarçabuk sönen uzun bir haykırışla seslenerek – dağdan – iniyordu. (zarf tümleci-zarf tümleci-dolaylı tümleç-yüklem)
Karşılık alamayınca – kulağını yere yapıştırarak – dinliyordu. (zarf tümleci-zarf tümleci-yüklem)
Öğleye doğru – yemek – yedi -ve kendisi kadar yorulan Sam’a da-  yedirdi. (zarf tümleci-belirtisiz nesne-yüklem-dolaylı tümleç-yüklem)
İnsan ve hayvan,- birbirlerinin kucağında, – birbirlerini ısıtarak- ama gene -iliklerine kadar donarak- yattılar. (özne-dolaylı tümleç-zarf tümleci-zarf tümleci-zarf tümleci-yüklem)
Doğrulduğu vakit – güneş – hemen hemen – doğuyordu.(zarf tümleci-özne-zarf tümleci-yüklem)

6. Endüstriyel ürünlerin tüketiciye ulaştırılması

7.Çocuklara şiir okuma alışkanlığı kazandırmada antolojilerin önemi

8sinifturkce2donem2yazilibgrubu‘nu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap