Edebi Şahsiyetler

AHMET RASİM

ahmet_rasim

AHMET RASİM’İN (1852-1937) EDEBİ ŞAHSİYETİ

İlk yazıları Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayımlanmıştır. Daha sonra değişik gazete ve dergilerde fıkra, makale, gezi yazısı, anı gibi değişik türlerde pek çok yazı yayımlamıştır.
Ahmet Mithat Efendi’nin çizgisini izlemiş, Servet-i Fünun içinde yer almamıştır. Muallim Naci etkisindeki şiirleri Leyla Feride takma adıyla yayımlanmıştır. 

Döneminin tüm edebiyat ve siyaset tartışmalarından uzak kalmış, benimsediği gerçekçi ve gözlemci çizgide eserler ortaya koymuştur.
Özgün bir üslup ve ironiyle (gülmece) ortaya koyduğu eserler, geniş bir okur kitlesi tarafından zevkle okunmuştur.
Romantik aşk hikayeleri ve basit aile facialarını işlediği roman ve öykülerinde İstanbul’un günlük yaşamına ait renkli ve gerçekçi betimlemelere yer vermiştir.
Roman ve öykülerinde fıkra ve anılarının tersine ağır bir dil kullanmış; fıkra ve anılarındaki kadar başarılı olamamıştır.
Alfabe, okuma kitabı, dil bilgisi, sağlık bilgisi, matematik, tarih gibi değişik alanlarda okul kitapları yazmıştır. 
Alaturkanın bütün inceliklerini bilen sanatçı, çoğunun güftesi kendisine ait altmış kadar şarkı bestelemiştir.
Yaşadığı dönemde her kesimden halkın yaşayış tarzını, inançlarını, gelenek ve göreneklerini bütün incelikleriyle yansıttığı fıkralarında; kısa, hareketli, canlı cümleleriyle devrinin yazı yönteminden büsbütün ayrılmış, konuşma dilini ve İstanbul ağzını bütün incelikleriyle ustaca kullanmıştır.
Fıkralarında yaşamı iyimserlikle görmüş, en acı olayları dahi gülümseyerek tatlı bir mizahi üslupla anlatmıştır.
Fıkralarından oluşan Şehir Mektupları adlı dört ciltlik eserinde 2.Abdülhamit döneminin İstanbul’unu büyük bir gözlem yeteneği, sade ve kıvrak bir söyleyişle gözler önüne sermiştir.
Yazılarını bir sohbet havası içinde yazması onun en önemli özelliğidir.
Çocukluk ve okul yaşamını anlattığı Gecelerim ve Falaka ise anı türünde eserleridir.

ESERLERİ:

Fıkra: Eşkâl-i Zaman, Muharrir Bu Ya, Şehir Mektupları, Gülüp Ağladıklarım, Cidd ü Mizah
Anı: Falaka, Gecelerim, Fuhş-i Atik, Muharrir-Şair-Edip
Gezi: Romanya Mektupları
Monografi: İlk Büyük Muharrirlerden Şinasi
Tarih: Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi
Öykü: Güzel Eleni, Meyl-i Dil, Ülfet, İki Günahkâr
Roman: İlk Sevgi, Askeroğlu, Tecrübesiz Aşk
Sohbet: Ramazan Sohbetleri

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

1 yorum

  • Rasim bey in hayatını çok güzel anlatmışsınız bu güzel biyografi yi yazdığınız için teşekkürler

Yorum yap