Şiir İncelemeleri Dokümanlar

Bırak Beni Haykırayım Şiirinin İncelenmesi

Bırak Beni Haykırayım

Ben en hakîr bir insanı kardeş sayan bir rûhum;
Bende esîr yaratmayan bir Tanrıya îman var;
Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar;

Mazlumların intikamı olmak için doğmuşum.
Volkan söner, lâkin benim alevlerim eksilmez;
Bora geçer, lâkin benim köpüklerim kesilmez.

Bırak beni haykırayım, susarsam sen mâtem et;
Unutma ki şâirleri haykırmayan bir millet,
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir;

Zaman ona kan damlayan dişlerini gösterir,
Bu zavallı sürü için ne merhamet, ne hukuk;
Yalnız bir sert bakışlı göz, yalnız ağır bir yumruk!..
                                                 Mehmet Emin Yurdakul

 

1. İlk üçlüğe göre şair, nasıl bir Tanrı’ya inanıyor?
Şair ilk üçlükte esir yaratmayan bir Allah’a inandığını söylemektedir.

2. Şair ne gibi erdemlere sahiptir?
Şair şu erdemlere sahiptir:
► O en hakir, en düşkün insanı kardeş sayan bir ruha sahiptir.
►O esir yaratmayan bir Allah’a inanmaktadır. Yani insan olan hiç kimsenin esir olabileceğini kabul etmemektedir.
►Bir yoksul kişiyi görünce yüreği sızlamaktadır.
►Zulme uğrayanların hakkını savunmayı kendine görev bilmektedir.

3. Şairin mazlumlara karşı beslediği duyguları belirtiniz. Şair mazlumlar için neler yapmak istiyor?
Şair mazlumlara karşı acıma duyguları beslemektedir. Şair mazlumların hakkını koruyup onların intikamlarını zalimlerden almak istemektedir.

4. Mehmet Emin Yurdakul’a göre şair ile millet arasında nasıl bir ilgi vardır? Belirtiniz.
Mehmet Emin’ e göre şairleri haykırmayan bir millet sevenleri toprak olmuş öksüz bir çocuk gibidir.

5. Güçlü temsilcileri olmayan ve dertlerini dile getiremeyen milletlere, dünya kamuoyu neleri layık görmektedir?
Böyle milletlere dünya kamuoyu şunları layık görmektedir: Milletler için ne merhamet edilir ne de hakları düşünülür. Onlar yalnız şiddete ve ezilmeye mahkum edilir. Şairleri haykırmayan milletlere bunlar layık görülür.

6. Şiiri dil, ölçü ve konusu bakımından değerlendirerek Servet-i Fünûn şiiriyle karşılaştırınız.
►Şiirin dili sadedir. Arapça ve Farsça tamlamalar yoktur.
► Servet-i Fünun şiirinde ise dil ağır, kelimeler yabancı tamlamalarla doluydu.
► Servet-i Fünun şiirinde ölçü aruz ölçüsüdür.
►Bu şiirde ise hece ölçüsü kullanılmıştır.
► Servet-i Fünun şiirinde şahsi ve kişisel duygular işlenirken –bilhassa Recaizade Mahmut Ekrem’de- burada sosyal bir konu işlenmiştir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap