Rehberlik

Çocukları Tatlı Dille Disipline Etme Yöntemleri

cocuklari tatli dille disipline etmek

Çocukların disipline edilmesi çok önemlidir. Bundan dolayı her anne babanın çocukları tatlı dille disipline etme yöntemlerini öğrenmeleri gerekmektedir. Disipline olmuş bir birey hayatta kendi yaşantısının sorumluluklarını almasını bilir. Yaşantısı ile ilgili bir karar alması gerekirse, bu durumda başka insanların gözlerinin içine bakmaz, edilgen bir yaşantı sürmek yerine etken bir yaşantı sürmeyi tercih eder. Böyle insanlar girişimci insanlardır ve hayatta başarılı şansları daha yüksektir. Bundan dolayı çocukları tatlı dille disipline etme yöntemlerine göz atmakta fayda vardır.

Çocukları tatlı dille disipline etme yöntemlerinden ilki evde bir düzen oluşturmaktır. Çocukların günlük hayatta karşılaşacağı her yaşantı için bir düzen oluşturmak ve bu düzene göre yaşamaya çalışmak onları belirli şekilde disipline eder. Örnek olarak evde yatma saati, yemek saati, oyun saati vb. belirlenmeli ve bu kurallara uyulmaya çalışılmalıdır. Evde belirli bir düzen oluştururken kuralların çok iyi belirlenmesi ve bu kurallara uyulup uyulmadığının takibinin iyi yapılması gerekmektedir.

Çocukları tatlı dille disipline etme yöntemlerinden birisi de onlardan istenilen şeylerin gerekçelerinin açıklanmasıdır. Çocuklar yetişkinlerin düşündükleri şeyleri düşünemezler. Bazen yetişkinlere çok mantıklı gelen istekler çocuklar için mantıksız hatta anlamsız da gelebilir. Bundan dolayı çocuklarımızdan istediğimiz şeylerin gerekçelerini onların anlayabileceği şekilde ve tatlı bir dille anlatmaya gayret etmeliyiz.

Çocukları tatlı dille disipline etme konusunda başka bir yöntem de onlara sorumluluk vermektir. Çocuklar yaşadıkları olayların sonuçlarına pek katlanmadıkları için disipline olmakta zorlanırlar. Örnek olarak odalarının temizliğini yapma görevini çocuklarımıza verirsek, sırf kendilerine iş çıkmasın diye odalarını batırmaktan vaz geçerler. Böylelikle bu konudan iç disiplin geliştirmiş olurlar.

Çocukları tatlı dille disipline etme yöntemlerinden belki de en önemlisi yetişkinlerin evdeki kurallara uymalarıdır. Çocuklar çoğunlukla büyükleri modelleyerek öğrenme eğiliminde olduklarından yetişkinlerin onlar üzerindeki etkileri çok büyüktür. Onların kurallara uymalarını istiyorsak önce bizler eksiksiz olarak kurallara uymalıyız.

Çocukları tatlı dille disipline etme yöntemlerinden bir başkası da onların takdir edilmesidir. Çocuklar için anne baba takdiri çok önemlidir. Anne babalar istenilen davranışları sergileyen çocuklarını takdir etmeyi unutmamalıdır. Doğru davranışlar takdir edilirse pekişir ve kalıcı hale gelir.

Çocukları tatlı dille disipline etme yöntemlerinden birisi de onları çözüme dahil etmektir. Aile ortamında alınan kararlarda çocuklarımızın yaşına bakmaksızın onları çözüme dahil etmek kendilerine olan güvenlerinin gelişmesine sebep olur.

Yazımızın başlığı çocukları tatlı dille disipline etme yöntemleridir. Ancak yazının tamamına baktığımızda tatlı dilli bir yaklaşım görmek mümkün değildir. Yazıda resmi bir anlatım gözlenmektedir. Ne kadar eğip bükersek bükelim yazının pedagojik ağırlığını tam olarak atma imkanı bulamadık.

Ancak şunu belirtmekte fayda vardır ve açıklamak sosyal bir sorumluluktur. Anne babaların pek çoğu çocuk yetiştirme konusunu fazla abartmakta ve çocuklarının ruhsal gelişimine zarar vermektedirler. Ebeveynler çocuklarının eğitirken onların birer yetişkin olmadığını; çocuk olduğunu ve çocuğa çocuk gibi davranılması gerektiğini unutmamalıdır.

Yazdır

Yazar hakkında

Fatih Pınar

Yorum yap