Rehberlik

Okullarda Şiddetin Önlenmesi

Sevgili okuyucularımız bu yazımızda sizlere okullarda şiddetin önlenmesi konusundan bahsetmek istiyoruz. Okullarda şiddet derken özellikle akran zorbalığı ya da öğrencilerin birbirlerine uygulamış oldukları şiddeti kastetmek istediğimizi de bildirmek isterim, yoksa yazının kapsamı çok fazla genişleyecektir.

Okullarda şiddetin sebeplerini bulmaya çalışırken aynı zamanda şiddeti önleme çarelerini de bulmuş olacağız, çünkü bu konuda cevaplar soruların içinde gizlidir.

Özellikle son yıllarda okullarımızda şiddet olaylarının görülme sıklığı artmıştır. Bu durum başta eğitimciler olmak üzere tüm toplumu kaygılandırmaktadır. Veliler zamanının büyük çoğunluğunu okullarda geçiren çocuklarının fiziksel ve ruhsal sağlıklarından endişe eder hale gelmişlerdir.

Çocuklarımızın geleceği, ruhsal ve fiziksel sağlıklarının korunması için okullarda şiddetin önlenmesi anlamında neler yapılacağına kafa yormalıyız. Öncelikle okullarda yaşanan şiddet olaylarının sebeplerine bakmakta fayda vardır:

Okullarda yaşanan şiddet olaylarının en önemli sebebi manevi yozlaşmadır. Çocuklarımız bizi biz yapan değerlerden uzaklaştıkça anormal davranışlar sergilemeye başlarlar. Bu sebeple manevi değerlerimizi çocuklarımıza öğretmeye önem vermeliyiz.

Okullarda meydana gelen şiddet olaylarının sebeplerinden bir diğeri de öğrencilerin kendini ifade etme gayretleridir. Özellikle ergenlik çağlarında kendini ifade etme gayretinde olan çocuklarımız uygun ortam bulamadıklarında şiddet benzeri anormal davranışları sergileyebilirler. Çocuklarımıza kendilerini ifade edebilecekleri sosyal ve sportif faaliyetler bularak enerjilerini bu alanda harcamalarına fırsat vermeliyiz.

Okul kurallarının belirgin olmayışı da okullarda şiddet olaylarının yaşanmasına sebep olmaktadır. Okul idarecileri rehberlik servislerini etkin çalıştırmak suretiyle okul kurallarını tüm öğrencilere duyurmalı; şiddete bulaşan öğrencilerin karşılaşacakları müeyyideleri anlatarak şiddetin önlenmesine çalışmalıdır.

Öğretmenlerin olumsuz örnek teşkil edecek davranışlar sergilemesi. Öğrencilerin öğretmenlerini kendilerine model aldığı unutulmamalıdır. Eğer ki öğretmenler öğrencilerine fiziksel veya duygusal şiddet uyguluyorlarsa, öğrencilerin de akranlarına şiddet uygulaması muhtemeldir. Okullarda şiddetin önlenmesi için öğretmenlerimiz öğrencilere olumlu anlamda örnek olmalıdır.

Okullarda şiddet olaylarının yaşanmasının bir diğer sebebi de öğrencilerin içinde bulunduğu ailesel faktörlerdir. Özellikle ailesinde şiddet olayları yaşayan öğrenciler, parçalanmış aile çocukları şiddet olaylarına bulaşmaya meyillidirler. Okul idarecileri şiddet olayları henüz yaşanmadan öğrencilerinin aile profillerini iyi öğrenmeli ve şiddete bulaşma ihtimali olan öğrencilere rehberlik yapılmasını sağlamalıdır.

Basında çıkan şiddet içerikli haberler. Çocukluk ve gençlik çağları öğrencilerin dış etkilere en fazla açık oldukları ve bu etkilerden olumsuz anlamda etkilendikleri bir zaman dilimidir. Veliler ve eğitimciler olarak basında çıkan programlara müdahale etme imkanımız olmasa bile çocukların ruh sağlığını olumsuz etkileyecek programları seyretmelerine engel olabiliriz.

Aslına bakılırsa okullarda şiddetin önlenmesi böyle üç beş cümle ile geçiştirilecek bir mesele değildir. Okullarda şiddetin önlenmesi çok bilimsel ve kapsamlı bir çabayı gerektirir. Ancak şu konu da unutulmamalıdır ki her meselede olduğu gibi bu mesele de samimi bir çaba ile çözümlenebilir.

Yazdır

Yazar hakkında

Fatih Pınar

Yorum yap