Genel Testler

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 11

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TEST 11

1.Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler olarak bilinen sanatçılardan biri değildir?
A) Yaşar Nabi Nayır
B) Melih Cevdet Anday
C) Ziya Osman Saba
D) Kenan Hulusi Koray
E) Sabri Esat Siyavuşgil 

2. Bir derginin etrafında toplanan sanatçılar, edebiyatla ilgili görüşlerini: “Yazılarımızı müşterek neşretmemizin sebebi, memleketimizde son edebi cereyanları gösterecek toplu bir eser vücuda getirmek arzusudur. Yazılarımızda ne dünün mızmız ve soluk hislerini ne son zamanların renksiz ve dar Ayşe, Fatma terennümünü bulacaksınız. Siz her şeyden evvel duygularımızı başkalarının manevi yardımına muhtaç kalmadan ifade etmeye çalıştık.” sözleriyle açıkladılar. Ziya Osman Saba bu topluluğun şiir alanındaki en önemli temsilcisi kabul edilir.
Bu parça sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beş Hececiler
B) Yedi Meşaleciler
C) İkinci Yeniciler
D) Garipçiler
E) Fecr-i Aticiler

3. Yazarın en tanınmış eseri Ayaşlı ve Kiracıları adlı romanıdır. 1934 yılında yazılan bu roman, Cumhuriyet’in ilk yıllarında, başkent Ankara’dan insan manzaralarını sergiler. Ayaşlı İbrahim Efendi, dokuz odalı apartman dairesini pansiyon olarak işletmektedir. Ağa oğlu olan Ayaşlı, eşkıyalık da dahil birçok işi denemiş, sonunda, geçimini kiraladığı bu apartman dairesinden temin etmek zorunda kalmıştır. Yazar, o yılların Ankara’sının toplumsal manzaralarını, insan tiplerini anlatmak için en uygun yol olarak bir pansiyonu kurgulamakta son derece başarılıdır. Böylelikle toplumun birçok kesiminden insanın gelip geçtiği mekan, Ankara’nın bir simgesi olma görevini de yüklenir.
Bu parçada sözü edilen roman, aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?
A) Refik Halit Karay
B) Kemal Tahir
C) Memduh Şevket Esendal
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar

4. Edebiyat dünyasına küçük hikayelerle girdi. Bir yarışmada Oğlumuz adlı hikayesi ile elde ettiği ikincilik, onun için bir dönüm noktası oldu. Daha sonra Çınaraltı ve İstanbul dergilerinde hikayeler yazmaya devam etti. Bu hikayeler kronolojik bir sıra incelendiğinde ilk dikkati çeken şeyin, yazarın bir acemilik, çıraklık döneminin olmayışıdır. O, daha ilk hikayesinde usta bir yazar olduğunu ortaya koymuştur. Hikayelerinde daha çok yakın çevre, aile hayatı, sevda ilişkileri, küçük kasaba intibaları gibi ferdi ve dar çerçeveli konular göze çarpar. Onun romanları ise değişik bir gelişme göstermektedir. Roman dünyamızda ona sağlam ve sarsılmaz bir yer sağlayan eseri Küçük Ağa’dır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarık Buğra
B) Ömer Seyfettin
C) Refik Halit Karay
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Reşat Nuri Güntekin

5. Yedi Meşale şairlerinden olan sanatçı, bu topluluğun şiir anlayışını, yaşamının sonuna dek sürdüren tek şairdir. Şiirlerinde çocukluk ve ilk gençlik anılarına bağlılık, yaşamın küçük mutluluklarından duyulan sevinç, acıma duygusu, iyilik düşüncesi, İstanbul sevgisi, ölüm gerçeğini kabulleniş gibi konuları, gözlemci ve dışavurumcu bir tarzla genellikle hece ölçüsüyle, ama kimi zaman serbest ölçüyü de kullanarak işlemiştir. Kendine özgü üslubuyla hikayeler de yazmış; bir İstanbul yazarı olarak çevresindeki değişimin içinde hep incelikleri, güzellikleri aramıştır. Hikayelerini Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi ile Değişen İstanbul kitaplarında bir araya getirmiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabri Esat Siyavuşgil
B) Kenan Hulusi Koray
C) Yaşar Nabi Nayır
D) Cevdet Kudret Solok
E) Ziya Osman Saba

6. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı’nın özelliklerinden biri değildir?
A) Sanatçılar eski Yunan ve Latin edebiyatını örnek almıştır.
B) Yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmıştır.
C) Edebiyatımız bu dönemde toplumcu bir karakter kazanmış, gerçekçi bir anlayış güdülmüştür.
D) Aruz ölçüsünün yerini hece ölçüsü almış, şiirlerde de günlük konuşma dili kullanılmıştır.
E) Şiir, roman, hikaye ve tiyatro gibi türlerde önemli gelişmeler olmuştur.

7. Balkan Savaşı yıllarından tanınmaya başlayan şair, ilk önce Servet-i Fünunculardan etkilendi. Daha sonra hece veznini ve sade dili benimseyerek Milli Edebiyat akımına katıldı. En ünlü şiirleri milli heyecanla yüklü epik şiirleridir. Serbest müstezat tarzını hece ölçüsüyle denedi. Gemiciler şiiri döneminde beğenilerek okundu.
Parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enis Behiç Koryürek
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Halit Fahri Ozansoy
D) Orhan Seyfi Orhon
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

8. Yedi Meşalecileri 1940 kuşağına bağlayan şairimiz içinde Cahit Sıtkı Tarancı ile birlikte şiirde sese, şekil mükemmelliğine önem verişi; Baudelaire sembolizminden hareket edip Türkçede yeni bir şiir dili ve yapısı oluşturmaya çalışması ile şiirimizde kendine sağlam bir yer ayırdı. Şiirlerini, Şiirler adlı kitapta topladı. Gölgeler, O Böyle İstemezdi oyunlarından başlıcalarıdır.
Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Orhan Veli Kanık
C) Oktay Rıfat Horozcu
D) Ahmet Muhip Dıranas
E) Ahmet Haşim

9. Gerçekliğin en başarılı örneklerini vermiş olan bu olağanüstü duyarlı yazarın, Kürk Mantolu Madonna kitabı, yalnız hüzünlü bir aşk öyküsü olmakla kalmaz, aynı zamanda, edebiyatımızın en başarılı psikolojik alıntılarından da birisidir. Yenilmiş, silik, içine kapanmış bir insan kişiliği üzerine yapılmış çözümlemeler, o kişiliğin ardındaki çok zengin bir duygu ve düşünce dünyasının tasviri, kullandığı dilin sadeliği ve güzelliği, Kürk Mantolu Madonna’yı bugün de okunur, güncel kılan özellikler. Bu uzun hikaye bizlerde zaman duygusu hissettirmekte olağanüstü başarılıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Aziz Nesin
C) Sabahattin Ali
D) Necati Cumalı
E) Nazım Hikmet

10. … doğru bildiği, inandığı bir şeye, tiyatroya adadı yaşamını. Anılarının ön sözünde bunu şöyle anlatır: “Çocuktum, yaşamımı tiyatroya adadım. Hem sevdiğim işte, bir sanat kolunda çalışmak için, hem de bu sanat dalının toplumun yüreğinde çiçekler açtıracağına inandığım için… Bu inanç o kadar derine kök saldı ki yarın kıyamet kopacağını bilsem bugün ‘Bir tiyatro daha açarım.’ diyecek kadar saplantı gibi…”
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Haldun Taner
B) Muhsin Ertuğrul
C) Kemal Tahir
D) Attila İlhan
E) Recep Bilginer

11. Yazarın en başarılı romanlarından biridir. Asıl teması romantik bir aşk olan bu romanda, Fransız okulundan mezun olan bir genç kızın Anadolu’nun değişik şehir, kasaba ve köylerindeki hayatı anlatılır. Buralarda öğretmenlik yapan bu genç kızın başından geçenler verilirken Anadolu da okura tanıtılmış olur. Sanatçı, eserinde Anadolu’nun yerli hayatını ve kişilerini başarıyla yansıtmıştır.
Bu parçada sözü edilen eser ve yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kiralık Konak-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Vurun Kahpeye-Halide Edip Adıvar
C) Memleket Hikayeleri-Refik Halit Karay
D) Şıpsevdi-Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Çalıkuşu-Reşat Nuri Güntekin

12. Şiir ve hikayeler, okul kitapları, tarih ve bilim konularında türlü eserler yazan, çeviriler de yapan yazarın asıl değeri renkli, canlı bir anlatımla çocukluk, ilk-orta öğrenim ve basın hayatını, İstanbul’un gündelik yaşayışını yansıtan fıkra, makale ve anılarında görülür.
Parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahya Kemal
B) Ahmet Haşim
C) Sait Faik
D) Ahmet Rasim
E) Refik Halit

13. Deneme yazarlarındandır. Denemeleri derinlemesine bir dikkat ve incelemenin ürünüdür. Sade Türkçenin en ateşli savunucusudur. Dilin arılaşması konusunda oldukça ileri gitmiş; Arapça, Farsça sözcüklerin hiçbirini kullanmamak gerektiğini savunarak dilin anlaşılmaz hale gelmesine neden olmuştur. Eleştirilerinde oldukça sivridir. Değerlendirmelerinde öznel olduğuyla ilgili sık sık eleştirilmiştir. Bazı deneme kitaplarının isimleri şunlardır: Karalama Defteri, Sözden Söze, Günce.
Yukarıda tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Behçet Necatigil
B) Attila İlhan
C) Nurullah Ataç
D) Oktay Akbal
E) Mehmet Çınarlı

14. Şiirle yazı hayatına atıldı, mensur şiirler yazdı, denemeleriyle ün kazandı. Medeniyetler, sanat ve edebiyat konuları üzerindeki özel düşüncelerini, kesin yargı kurallarına bağlamaksızın duygulu bir dille eleştirdi. “Medeniyetler, sanatları ve edebiyatlarıyla ölçülür.” düşüncesini savunmuştur. Denemeye yeni bir boyut kazandırmıştır. Edebiyat Konuşmaları, Edebi Meslekler, Büyük Muzdaripler başlıca eserleridir.
Parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nurullah Ataç
B) Sabahattin Eyüboğlu
C) Suut Kemal Yetkin
D) Ahmet Haşim
E) Oktay Akbal

15. Cumhuriyet döneminin en tanınmış hikayecilerindendir. Konu ve olaydan çok şiire ve etkiye önem veren yazarın ilk hikayelerinde, çocukluk hatıralarından, doğup büyüdüğü yerlerden, gezdiği ülkelerden ve şehirlerden izlenimler, gözlemler vardır. Sonraki hikayelerinde tabiatı, denizi, kıyıları, balıkçıları, parkları, bahçeleri ve kenar mahalleleriyle İstanbul’u konu edinmiştir. Yazar, gerçek bir İstanbul hikayecisi sayılmıştır. Hikayelerini kendine has şiirli bir anlatımla kaleme alan yazar, yeni Türk edebiyatının usta hikayecilerinden biri olarak bilinmiş, kahramanlarının duygu, düşünce ve hayallerine geniş yer vermiştir. Yazar birçok hikayesinde İstanbul’un yaşayan kalabalıklarını, çalışan insanlarını anlatmış; bu insanların yaşama sevincini dile getirmiştir. Başlıca eserleri: Semaver, Sarnıç, Kayıp Aranıyor ve Lüzumsuz Adam’dır.
Parçada tanıtılan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Memduh Şevket Esendal
B) Ömer Seyfettin
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Sait Faik Abasıyanık
E) Reşat Nuri Güntekin

16. Sözcüklerle modern ressamlar gibi dünyaya yeni bir biçim verir. Parça güzelliklerinden hayallerle, düşünce oyunlarından bütün güzelliğine geçmeye çalışır. Bireyci, toplumcu, gerçeküstücü akımların penceresinden dünyayı mutlu bir gözle seyreder. Şiirlerinde kullandığı dil günlük konuşmalardan, halkın söyleyişleriyle deyimlerden izler taşır. Yaşayıp Ölmek, Oyun İçinde Oyun, Karga ile Tilki başlıca şiir kitaplarıdır.
Parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Melih Cevdet Anday
B) Oktay Rıfat
C) Orhan Veli Kanık
D) Enis Behiç Koryürek
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

CEVAPLAR: 1.B, 2.B, 3.C, 4.A, 5.E, 6.A, 7.A, 8.D, 9.C, 10.B, 11.E, 12.D, 13.C, 14.C, 15.D, 16.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap