Testler

Kafiye ve Redif Test 1

KAFİYE VE REDİF TEST 1

1. Aşağıdaki dizelerden hangisinde sözcük halinde redif vardır?
A) Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde
     Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde

B) Çiçeğe durdu kalbim içtim parmaklarından
     Göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından

C) Gözlerinden göğüme sayısız yıldız akar
     Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar

D) Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi
     Yüzüme kar yağıyor sanki elinmiş gibi

E) Sular sarardı yüzün perde perde solmakta
    Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta

2. Sevindiren, içinde umut çiçekleri açtıran
    Dünyam aydınlanır sen güldüğün zaman
Bu dizelerdeki uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tam uyak
B) Zengin uyak
C) Yarım uyak
D) Cinaslı uyak
E) Tunç uyak

3. Aşağıdaki dizelerden hangisinde yarım uyak vardır?
A) Gözlerin uzun uzun karanlığa dalarsa
     Ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa

B) Bir sabah gün doğarken aç perdelerini, bak
     Kendini tadılmamış bir hazza bırak

C) Şarkısız ve sensiz kaldığım nice akşamlar
     Kirpiklerinde keman bebeklerinde gitar

D) Ak güvercinin iri gözleri vardı
     Güzelliğinden fışkıran bir pınardı

E) Süzülüp mavi göklerden yere doğru
     Omzuma bir tek beyaz güvercin kondu

4.Şen şatır gönlüne hicran dolmasın
    Gençliğin gülşeni gamla solmasın
    Neyzen gibi aklın yarda olmasın
    Aşk derdinden saçlarını yolmasın
Bu dörtlüğün uyak örgüsü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Düz uyak
B) Sarma uyak
C) Çapraz uyak
D) Koşma tipi uyak
E) Mani tipi uyak

5. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Sözcük halindeki redif, aynen tekrar edilen sözcüklerle yapılır.
B) Dize sonlarındaki iki ses benzerliğiyle tam uyak yapılır.
C) Hece ölçüsü, dizelerdeki hece sayısının eşitliğine dayanır.
D) Dörtlükteki uyakların abab şeklinde gelmesine çapraz uyak düzeni denir.
E) Sarma uyak düzeninde uyaklar aaab şeklindedir.

6.Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır?
A)Sen kaçan bir yavru geyiksin dağda
    İstersen dünyayı çağır imdada

B) O günler uzaklaşan yelkenlerin peşi sıra
     Akan bulutlar gibi geçmiş, ne iz ne hatıra

C) Bize gelen yüzyılların hikayesi var
     Yaşlıların kırık dökük anlattığıdır

D) Gençtik, aşıktık, deliydik
     Bunca dağların karlarını erittik

E) Gözünün değdiği yere gül düşer
     Sonunda sana da bir gönül düşer

7.Aşağıdakilerin hangisinde tunç uyak vardır?
A) Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati
     Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi

B) Ağarmayan saçımı güneşe tutuyorum
     Saçlarımı acının elinde unutuyorum

C) Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu
     Hani ardına çil çil kubbeler seren ordu

D) Koncanın altında bükülmüş her sak
     Senin için karanfil, yasemin, zambak

E) Bir pınar serinliğinde, küçücük ve ak pak
     En güzeli bir sabah ellerinle uyanmak

8. Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç
     Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç
Bu dizelerdeki uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zengin uyak
B) Tunç uyak
C) Cinaslı uyak
D) Yarım uyak
E) Tam uyak

9. Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar
     Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar
Bu dizelerdeki uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarım uyak
B) Tam uyak
C) Zengin uyak
D) Cinaslı uyak
E) Tunç uyak

10. Bağından her güzel bir gül seçerdi
      Bundan mı sarardın, soldun ey gönül
      Kadınlar geçerdi, kızlar geçerdi
      Bir zaman aşk için yoldun ey gönül
Bu dörtlüğün kafiye örgüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düz uyak
B) Sarma uyak
C) Çapraz uyak
D) Mani tipi uyak
E) Koşma tipi uyak

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde cinaslı uyak kullanılmıştır?
A) Gönlümü serinleten bir kızıl güldü
     Yâr kalbimize bakıp da bize güldü

B) Ey hayaller, vurmayın kalbimin sert taşına
      Bütün bir hayat bile değmez bir gözyaşına

C) Bulutlara gömülü sedeften yüzün
     Dünyanı kuşatmış destansı hüzün

D) Solarken albümlerde çocuklar ve askerler
      Yüzün bir kır çiçeği gibi usulca söner

E) Caddeden sokaklara doğru sesler elendi
    Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi

12.Aşağıdaki dizelerin hangisinde yalnızca redif kullanılmıştır?
A) Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar
     Kapanırdı daha gün batmadan kapılar

B) Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi
     Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi

C) Önce upuzun sonra kesik saçın vardı
     Tenin buğdaysı, boyun bir başak kadardı

D) Bu afyon ruhu gibi aygın baygın mahalleden
     Hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın sen

E) Güneşin batmasına yakın saatlerde
     Yıkanırdı gölgesi kuytu bir yerde

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tam uyak kullanılmıştır?
A) Gök mavi, dal yesil, tarla sarı olsun; 
     Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

B) Gözlerimde parıltısı bakır bir tasın
     Varsan gene bir yudum su veren olmasın

C) Orhan zamanından kalma bir duvar
     Onunla bir yaşta ihtiyar çınar

D) Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin
     Hazların âleminde yumulmuş kirpiklerin

E) Bir zafer müjdesi burda her isim
     Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır?
A) Bir gemi yelken açtı hayal iklimlerine
     Rüzgar sürüklenirken derinlerden derine

B) Titrek son akisleri dalgalandı belirsiz
     Hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz

C) Mademki o iklime erişmeye imkan yok
     Bulutlar toplanıyor, ufukta dalgalar çok

D) Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor
      Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor

E) Yolcular diyorlar ki erişmek ümidi az
     Belki de içimizden hiçbiri ayak basmaz

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur?
A) Atatürk vatanın yılmaz rehberi
     Atatürk Türklüğün ölmez önderi

B) Atatürk mazlumun hakkın aradı
     Atatürk zalime kılıç salladı

C) Atatürk devrimci, yenilik yolu
     Atatürk insandı o hakkın kulu

D) Atatürk dünyaya doğmuş bir arslan
     Atatürk bir dağdır, sen ona yaslan

E) Atatürk düşmana dersin verendir
     Atatürk ilimdir, Atatürk fendir

16.Aşağıdaki dizelerin hangisinde yarım uyak vardır?
A) İnsafsızım hiç bakmıyor yüzüme
     Ne söylesem kulak vermez sözüme

B) Sorma, nasıl yollarda tutunabildiğimi
     Nasıl siyah rüzgara yaşımı sildiğimi

C) Geçen muzlim şeklini bana çizmese perde
     Sesin bir sırça gibi kırılmazsa içerde

D) Senin için kandiller tutuştu kendisinden
     Resmine sürme çektim kandillerin isinden

E) Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede
     Yaz kış yeşil bir saksı ıtır pencerede

17. Çepçevre kaplasın bu ziya, bu renk
       Havayı dolduran uhrevi ahenk
Bu dizelerdeki uyağın benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Kazanmak istersen sen de zaferi
     Gürleyen sesinle doldur gökleri

B) Çıkacak ömrümüze beyaz dallarla bahar
     Erguvanlı bir bahçe, mor salkımlı bir duvar

C) Bahar pınarlarından içime damlayan su
     Bembeyaz çiçeklerin ıslak, temiz kokusu

D) Eski geceler, sevdiklerimle dolu odalar
     Yalnız bırakmayın beni hatıralar

E) Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin
     Hazların aleminde yumulmuş kirpiklerin

Edebiyatsultani.com

CEVAPLAR: 1.D, 2.A, 3.E, 4.A, 5.E, 6.B, 7.C, 8.C, 9.C, 10.C, 11.A, 12.B, 13.C, 14.A, 15.D, 16.A, 17.E

Yazdır

Yazar hakkında

admin

7 yorumlar

Yorum yap