Testler

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 18

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TEST 18

 1. Biçim kaygısını ön planda tuttuğu şiirlerinde yaşamını ve aşkın güzelliğini övdü, ölümün üstünlüğünü vurguladı. Türkçeyi bütün tatlılık ve anlatım gücüyle şiire geçirdi. Cumhuriyet Devri Türk şiirini hazırlayan şairlerimizden biri oldu. Galatasaray Lisesinden arkadaşı Ziya Osman Saba’ya gönderdiği mektuplar, “Ziya’ya “Mektuplar” adlı kitapta toplandı.
  Bu parçada tanıtılan şair, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Orhan Veli
  B) Faruk Nafiz
  C) Cahit Sıtkı
  D) Ahmet Haşim
  E) Ahmet Muhip Dıranas 
 2. Çok yönlü bir sanatçı kişiliği gösterir. Geniş kültürü ve kuvvetli sezgisiyle, duygu ve düşünce planlarında araştırmaya girişir. Olaya değil tahlile önem verir. Hemen her romanında devirler, anlayış ve gelenekler arasında psikolojik ve sosyal karşılaştırmalar yaptığı görülür.
  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Peyami Safa
  B) Hüseyin Rahmi
  C) Halit Ziya
  D) Memduh Şevket Esendal
  E) Sait Faik Abasıyanık 
 3. Başlangıçta geleneksel şiir biçimleriyle bireysel duyarlılıkların dile getirildiği şiirler yazdı. Daha sonraları ölçü ve uyağa karşı çıkarak sıradan insanın dünyasını, beğenilerini yansıtmayı amaçlamıştır. Şiirlerinde günlük yaşamla içgüdülere dayalı, küçük şeylerle avunabilen bir yaşama biçimi dile getirilir. Sıradan insanın duyguları ve düşünceleri, sokaktaki adamın davranışları çoğuz kez abartılarak bütün süslerden arınmış bir dille yansıtılır.
  Bu parçada tanıtılan şair, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Orhan Veli Kanık
  B) Cahit Sıtkı Tarancı
  C) Cahit Külebi
  D) Mehmet Akif Ersoy
  E) Kemalettin Kamu 
 4. Bu şairlerin ortak özelliği şiire aruzla başlamışken Ziya Gökalp’in etkisiyle, Milli edebiyat akımına bağlanmalarıdır. Halk şiiri geleneğinden yararlanarak duygusal ve yurt güzelliklerini anlatan şiirler yazmışlardır. Romantik bir tutumla yaklaşırlar Anadolu’ya. Savaş yıllarında da kahramanlık teması ağır basar. Memleketçi şiirin mimarıdır onlar.
  Bu parçada tanıtılan edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yeni Lisancılar
  B) Garipçiler
  C) Beş Hececiler
  D) İkinci Yeni
  E) Yedi Meşaleciler 
 5. Aşağıdakilerden hangisi Kemal Tahir’in eserlerinden biridir?
  A) Devlet Ana
  B) Harap Mabetler
  C) Ateşten Gömlek
  D) Türk’ün Ateşle İmtihanı
  E) Milli Savaş Hikâyeleri 
 6. İzmir’in işgalinde kocası ve çocuğu Yunanlılar tarafından öldürülen Ayşe, bir İtalyan ailenin yanına sığınarak İstanbul’daki akrabası Peyami’nin yanına gider. Peyami ve Binbaşı İhsan’la birlikte, Kuvayımilliye’ye katılmak üzere Anadolu’ya geçerler.
  Bu parçada tanıtılan eser, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vurun Kahpeye
  B) Acımak
  C) Milli Savaş Hikâyeleri
  D) Ateşten Gömlek
  E) Türk’ün Ateşle İmtihanı 
 7. Başlangıçta sanatın “şahsi ve muhterem” olduğunu savunan eserler yazdı. Yunan ve Latin kaynaklarına yöneldiği bir arayış dönemi oldu. Daha sonra gerçekçi bir sanat anlayışını benimsedi. Romanlarında, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan bir zaman diliminde Türk toplumunun geçirdiği tarihi aşamaları konu edindi. Toplumsal kurumlardaki yozlaşmaları, kuşaklar arası çatışmaları, aydın-halk çekişmelerini işledi. Biçim denemelerine girişmeden, klasik roman yapısını koruyarak ve günümüz için ağır sayılacak yer yer Fransızca sözcüklerle dolu bir dille yazdı.
  Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  B) Peyami Safa
  C) Namık Kemal
  D) Ahmet Haşim
  E) Ziya Gökalp 
 8. Divan şiirini, Batı şiirimizdeki bütünlük anlayışıyla ele aldı. Avrupa dönüşü “Bulunmuş Sayfalar” başlığıyla yayımladığı gazel ve şarkılarıyla tanındı. Bu neoklasik şiirler, onun çıkış noktasının Osmanlı tarihi ve şiiri olduğunu gösterdiği gibi sonradan yeni şekiller ve sade dille yazdığı şiirlerinde de Osmanlı kültürüne bağlı kaldığı görülür. Onda tarih, vatan, millet ve İstanbul sevgisi hep bu açıdan işlenmiştir.
  Bu parçanın tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cenap Şahabettin
  B) Yahya Kemal Beyatlı
  C) Namık Kemal
  D) Ahmet Haşim
  E) Ziya Gökalp 
 9. Nedir benim bu çilem
  Hesap bilmem
  Muhasebe memuruyum
  En sevdiğim yemek imambayıldıBu şiir, hangi edebi dönemin anlayışıyla yazılmış olabilir?
  A) Milli Edebiyat
  B) Beş Hececiler
  C) Garipçiler
  D) İkinci Yeni
  E) Fecr-i Aticiler

   

 10. Şiire aruzla başladı, hecenin beş şairinden biri olarak bilindikten sonra da zaman zaman aruzla yazdı. Her iki vezni de başarıyla kullandı. Duygu ve düşünceyi bir arada yürüten, romantik ve realist konu ile hayatları işleyen şiirleriyle ün saldı. Edebiyat öğretmeni olarak Kayseri’ye giderken yazdığı ve Orta Anadolu manzaralarını anlattığı şiiriyle ün kazanmıştır.
  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahmet Kutsi Tecer
  B) Yusuf Ziya Ortaç
  C) Orhan Veli Kanık
  D) Cahit Sıtkı Tarancı
  E) Faruk Nafiz Çamlıbel 
 11. Hukuk, felsefe, kültür ve medeniyet konularındaki yazıları ile Cumhuriyet döneminin tereddütlerini anlatan büyük romancılarımızdandır. Hayatını, yazılarıyla kazanan yazarlarımızdandır. Romanlarında özellikle Doğu-Batı karşılaştırmasına ve psikolojik tahlillere ağırlık vermiştir.
  Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Reşat Nuri Güntekin
  B) Necati Cumalı
  C) Ahmet Hamdi Tanpınar
  D) Peyami Safa
  E) Halikarnas Balıkçısı 
 12. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi II. Yeni şairlerinden biri değildir?
  A) Cevat Şakir
  B) Cemal Süreya
  C) Turgut Uyar
  D) Edip Cansever
  E) Ece Ayhan 
 13. Aşağıdaki şairlerden hangisi Yedi Meşaleciler grubunun bir sanatçısıdır?
  A) Halit Fahri Ozansoy
  B) Orhan Seyfi Orhon
  C) Ziya Osman Saba
  D) Cahit Sıtkı Tarancı
  E) Faruk Nafiz Çamlıbel 
 14. Cumhuriyet devrinin en güçlü yazarlarından birisidir. Roman, hikâye ve oyunlar yazdı. Damga, Dudaktan Kalbe, Yaprak Dökümü ve diğer romanlarında hep taşra kasaba ve şehirleri dekor olarak kullandı. Anadolu’nun problemlerini işlemeye koyuldu. Anadolu Notları, bu çabasının somut örneğidir. Romanlarında sosyal ve duygusal konuları işleyen yazar, hikâyelerinde bunların yanına mizah da ekledi.
  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Peyami Safa
  B) Hüseyin Rahmi Gürpnar
  C) Reşat Nuri Güntekin
  D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  E) Kemal Tahir 
 15. 20. yy. edebiyatımızın önde gelen isimlerindendir. Güzel sanatlar akademisinde estetik, mitoloji ve sanat tarihi dersleri okuttu. Üniversitede edebiyat profesörlüğü ve milletvekilliğini de yapan bu sanatçının ilmi eserlerinin yanında, edebî eserleri ve şiirleri de vardır. Huzur, Yaz Yağmuru, Saatleri Ayarlama Enstitüsü önemli eserlerindendir.
  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Peyami Safa
  B) Orhan Veli Kanık
  C) Faruk Nafiz Çamlıbel
  D) Ahmet Rasim
  E) Ahmet Hamdi Tanpınar 
 16. “II. Yeni”ler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Garip Hareketi’ne bir tepki olarak doğmuştur.
  B) Mantığa dayalı şiirler yazmışlardır.
  C) Halk şiirine sırt çevirmişlerdir.
  D) İkinci Yenicilere göre şiir öykü anlatmamalı, diğer edebi türlerinden kendini net bir çizgi ile ayırmalıdır.
  E) Anlamca kapalılığı, somutluğa karşı soyutluğu savunmuşlardır.

 

CEVAPLAR: 1.C, 2.A, 3.A, 4.C, 5.A, 6.D, 7.A, 8.B, 9.C, 10.E, 11.D, 12.A,13.C,14.C, 15.E, 16.B

cumhuriyet dönemi türk edebiyati test 18
Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap