Testler

Cümlede Anlam Test 4 (6.Sınıf Türkçe)

CÜMLEDE ANLAM TEST 4 (6.SINIF TÜRKÇE)

1.Güçlüklerin göbeğinde fırsatlar yatar.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?
A) İsteyen herkes başarılı olur.
B) Fırsatları iyi değerlendirenler başarılı olur.
C) Fırsatları zekiler değerlendirir.
D) Çalışkan insanlar korkusuz olur.

2.Öğretmen, öğrencilerinden “yazmakla” ilgili birer cümle söylemesini istemiştir. Öğrenciler aşağıdaki cümleleri yazmıştır.
(1) Yazana zorluk vermeyen yazı okuyana zevk vermez.
(2) Her yazarın amacı, okuyucuyu mutlu etmektir.
(3) Okuyucunun istediği yazıları yazmak çok zordur.
(4) İyi bir yazı yazmak, çok çalışmayı gerektirir.
Yukarıdaki cümlelerden hangileri yakın anlamlıdır?
A) 1 ve 2
B) 2 ve 3
C) 3 ve 4
D) 1 ve 4

3. I. Yok oğul, çalışacağız, çalışacağız!
II. Oğul, iki seneye biter!
III. Öyle mi? O zaman zengin mi olacağız?
IV. Baba bu sefalet ne zaman bitecek?
Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir biçimde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) II-III-I-IV
B) IV-II-III-I
C) I-III-IV-II
D) III-II-IV-I

4.“Her şeye el atan, hiçbir şeye ulaşamaz.” diyen bir kişiden aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenebilir?
A) Her konuyla uğraşmalı, ama tam olarak.
B) Büyük düşünmeli, büyük yapmalı.
C) Kişi, bir alanda ustalık kazanmalıdır.
D) Birçok konuda uzman olmak gerekir.

5. Konuşanların yanında …, dinleyenlerin yanında konuşmasını bilen, … kişidir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde anlamlı cümle oluşur?
A) dinlemesini-olgun
B) susmasını-sessiz
C) konuşmasını-akıllı
D) eğlenmesini-insan

6. “Değişik ülkelerde aynı fiziği, kimyayı bulan zekâlar, aynı şiiri de bulabilir.” sözleriyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Farklı ülkelerde bulunan insanlar aynı bilimsel araştırmaları yapabilir.
B) Ülkeler farklı olsa da insanların şiir anlayışları ortak olabilir.
C) Her ülkenin kendine göre bilimsel çalışması ve şiir anlayışı vardır.
D) Farklı ülkeler, bilimde ve sanatta ortak çalışmalar yapabilir.

7. Öğretmen derste öğrencilere “Çocuklar, cesareti olmayan insanın başarı şansı da olmaz.” diyerek neyin önemini belirtmen istemiştir?
A) Cesaretin
B) Başarının
C) Şansız
D) Çalışmanın

8. I. Deli ile çıkma yola, başına gelir bela.
II. Bütün yumurtalarını aynı sepete koyma.
III. Armut piş, ağzıma düş.
IV. Gündüz kandili hazırlamayan, gece karanlığa razı demektir.
Yukarıdaki numaralanmış atasözlerinden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklı bir özellik göstermektedir?
A) I B) II C) III     D) IV

9. Herkesin gördüğü sanatsal kusurları eleştirmen olarak … mümkün değildir.
Yukarıdaki cümledeki boşluk “göz yummak” deyiminin anlamını verecek şekilde aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanır?
A) görmezlikten gelmek
B) gizli tutmak
C) dikkate almamak
D) set çekmek

10. “En büyük eserler, en büyük çalışmaların ürünüdür.” cümlesiyle aynı anlama gelen cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyük yazarların bütün eserleri büyüktür.
B) Büyük çalışmalar, büyük eserleri meydana getirir.
C) Büyük eserleri büyük insanlar meydana getirir.
D) Her yazar, büyük eser vermek için gayret eder.

11. (1) Doğduğum şehir, 17.yy.da iyice büyümüş, 18.yy.da bölgenin kültürel ve ticaret merkezi hâline gelmiş. (2) Bugün on bin nüfusu ile oldukça sakin bir görünümü var. (3) Daha çok tarım ve hayvancılıkla geçinen bölge halkının artık turizme önem verdiği ve bu yoldan kalkınmayı düşündüğü söyleniyor. (4) Sonradan otele dönüştürülen geleneksel dağ evlerine merkezi ısıtma konulması ve hizmette gösterilen güler yüzlü özene bakılırsa bu, doğru.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar, doğduğu şehir ile ilgili bir çıkarımda bulunmuştur?
A) 1    B) 2    C) 3     D) 4

12. Okullarımızda dil öğretimini kuvvetlendirme yolunda birçok önlem almış olmakla beraber, yazı yazmada istediğimiz sonucu alamadığımız kesindir.
Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Okullarımızda dil eğitimi yapılmaktadır.
B) Dil eğitimi pekiştirilmeye çalışılmaktadır.
C) Öğrenciler yazım kurallarını bilmemektedir.
D) Öğrencilerin yazı yeteneği geliştirilmelidir.

13. (1) kaçınmayın
(2) çünkü bazen
(3) ufak bir delik
(4) masraflardan
(5) küçük
(6) koca bir gemiyi batırır
Yukarıdaki sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulmak istense doğru sıralama aşağıdakilerden hangisiyle olur?
A) 413265
B) 541236
C) 541326
D) 412536

14. Uzun bir gözlem ve deneme sonucu olarak sosyal olayların nasıl olageldiklerini yansızca bildiren atasözleri vardır.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu açıklamanın örneği olamaz?
A) Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
B) Araba devrilince yol gösteren çok olur.
C) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
D) Kısmetinde ne varsa kaşığında o çıkar.

 

CEVAPLAR: 1.B, 2.D, 3.B, 4.C, 5.A, 6.B, 7.A, 8.C, 9.A, 10.B, 11.D, 12.C, 13.B, 14.D

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap