Testler

Cümlede Anlam Test 15-8.Sınıf Türkçe

CÜMLEDE ANLAM TEST 15-8.SINIF TÜRKÇE

1.Artık günümüzde lise düzeyindeki bir bilgi ile ne fabrikalar çalışır, ne hastanelerde insanlar tedavi edilir, ne de devlet yönetebilir.

Bu görüşü dile getiren bir kişi, aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? (1998-ÖO)
A) Lise eğitiminin niteliksiz olduğunu
B) Her işin kendine özgü bir eğitim gerektirdiğini
C) Yöneticiliğin diğer mesleklerden daha önemli olduğunu
D) Eğitim düzeyinin her alanda yükseltilmesi gerektiğini

2. İnsanlar, para kazanmak için önce sağlıklarını feda ederler, sonra da sağlıklarına kavuşmak için para harcarlar.
Yukarıdaki sözden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? (2001-ÖO)

A) Yaşamda paradan daha değerli bir şey yoktur.
B) Para kazanma hırsı sağlığın bozulmasına yol açar.
C) Hastalanmadan sağlığın değeri bilinmez.
D) Sağlıktan daha büyük zenginlik düşünülemez.

3. Sanayileşen dünyada, ilkel üretim biçimini sürdüren bir ülkenin yaşamasına olanak yoktur.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki düşünce ile paralellik göstermez? (1998-ÖO)
A) Çağın gidişine ayak uydurulmalıdır.
B) Sanayiden başka alanlara da yatırım yapılmalıdır.
C) Üretim araçları modernleştirilmelidir.
D) Sanayinin gelişmesine önem verilmelidir.

4. I. Söğüt ağaçlarını da çok severim.
II. Söğüt ağaçlarını eskiden beri severim.
III. Söğüt ağaçlarını oldum olası severim.
IV. Söğüt ağaçlarını çok severim.
Yukarıdaki cümlelerden hangileri yakın anlamlıdır? (1997-FL/AÖL)
A) II ve III
B) III ve IV
C) I ve II
D) II ve IV

5. Çocuklarda bedensel ve zihinsel gelişimin önemli ve büyük bölümü, ilköğretim döneminden önce oluşmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi burada belirtilen yargıyı daha çok destekler niteliktedir? (1998-ÖO)
A) Yöntem ve araçlar çocuğun gelişiminde oldukça etkilidir.
B) Çocuğun gelişiminde doğal ve toplumsal çevrenin payı vardır.
C) Anne ve babalar çocuğun gelişimi için büyük çaba harcarlar.
D) Çocuğun gelişiminde okul öncesi eğitimin payı büyüktür.

6. (I) Hava kararınca bir yağmur başladı hafiften; sonra hızlandı, iplik iplik, sicim sicim. (II) Hani derler ya bardaktan su boşanırcasına. (III) Böyle yağmuru ilk defa görüyordum. (IV) Sanırsınız gök delinmiş de bağ evinin çinko çatısını zorlayıp duruyor. (V) Hep sevmişimdir böyle günleri.
Paragrafta yer alan cümlelerden hangi seçenektekiler, anlam yönünden birbiriyle çelişir? (1997-ATML)
A) I-III
B) II-V
C) III-V
D) II-IV

7. “Bu dünya etme bulma dünyası demişler.”
Bu söz, aşağıdaki cümlelerin hangisiyle devam ederse sözdeki yargı reddedilmiş olur? (1998-LGS)
A) Elbette kötülük eden cezasını bulur.
B) Atalar ne demişse hep yerinde demişler.
C) Öyle olmasaydı kötülükler artmaya devam ederdi.
D) Nedense başkalarının cezasını hep ben çekiyorum.

8. “Sevmekten korkmayın, sevdikçe dünyanız … yalnızlık nedir…”
Bu cümledeki boş bırakılan yerlere, aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirildiğinde anlamlı bir cümle oluşur? (1998-LGS)
A) renklenecek-bilmeyeceksiniz
B) güzelleşecek-öğreneceksiniz
C) değişecek-anlayacaksınız
D) büyüyecek-göreceksiniz

9. “Gerçeği buldum” deme, “…” de! anlatımındaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse söz, “Sınırsız sayıda gerçek vardır.” anlamı kazanır? (2000-LGS)
A) Gerçekten korktum.
B) Gerçek beni buldu.
C) Gerçeği hiç kaybetmedim ki.
D) Bir gerçek buldum.

10.
I.indirmek isteyenlerdir

II. ileriye gitmesini
III. istemeyenler
IV. onu
V. insanın
VI.hayvan seviyesine
Yukarıdaki kelime ve kelime gruplarıyla kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? (1998-EML)
A) V-II-III-IV-VI-I
B) V-VI-I-II-IV-III
C) IV-II-III-V-VI-I
D) II-III-V-VI-IV-I

11.
I.ölüm

II. vardır
III.hürriyet
IV. çöküş
V.memlekette
VI.ve
VII.olmayan
Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?
A) III-VII-V-IV-VI-I-II
B) I-VII-V-III-VI-IV-II
C) V-VII-IV-VI-I-III-II
D) III-VI-IV-VII-V-I-II

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir koşula bağlanmıştır?

A) Yağmur yağmazsa pikniğe gideceğiz.
C) Siz izin verseniz de vermeseniz de hep size destek olacağız.
C) Doktor onaylamıyor, istesem de dondurma yiyemem.
D) Dünyada savaşlar bitse insanlar kardeş olsa…

13. Şiiri sadece vezinli söz şeklinde anlamak yanlıştır; ruhu çepeçevre saran, hayret ve hayranlık uyandıran nice düzyazı ile yazılmış sözler vardır ki her biri başlı başına birer şiir abidesidir.

Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Ölçülü sözler şiirdir.
B) Etkileyici sözler de şiir sayılabilir.
C) Bütün düzyazılar şiirdir.
D) Şiirin belirli bir şekli yoktur.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
A) Bu kasaba eskiden de güzeldi.
B) Kitap, insanın ufkunu genişletir.
C) İnsan her işte aklını kullanır.
D) Yaz mevsimini, tüm güzellikleriyle yaşadık.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur?
A) Başı sıkıştığı zaman abisini arar.
B) Dışarı çıkınca havanın karardığını fark ettim.
C) İçeri girince etrafına şöyle bir baktı.
D) Ağlayınca Sevilay’ın üzüntülü olduğunu anladım.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varsayım söz konusudur?
A) Toplumun eğitimle gelişeceğini düşünüyorum.
B) Hava bozuldu, yağmur yağabilir.
C) Böyle giderse temiz bir çevre kalmayacak.
D) Tatilde Kars’a gideceğini düşünelim.

CEVAPLAR:1.D, 2.A, 3.B, 4.A, 5.D, 6.C, 7.D, 8.A, 9.D, 10.A, 11.A, 12.B, 13.C, 14.A, 15.A, 16.D

cumledeanlamtest15-8.sinifturkce

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap