Testler

Cümlenin Ögeleri Test 7

CÜMLENİN ÖGELERİ TEST 7

 1. Yusuf, bana bir kâğıt verebilir misin?
  Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yusuf
  B) bana
  C) sen
  D) bir kâğıt
  E) siz 
 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, yer tamlayıcısını (dolaylı tümleç) buldurmaya yönelik değildir?
  A) O ünlü şair nerede doğmuş?
  B) Daha çok kimden etkilenmiş?
  C) Şiiri hangi öğrenciye okutmuş?
  D) Bu hediye arkadaşlarından mı gelmiş?
  E) Dün seni aradığımda evde miydin? 
 3. Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap yer tamlayıcısı değildir?
  A) -Buradan çıkıp da nereye gideceksin?
       -Memleketime.
  B) -Eşyalarımı nereye koydunuz?
       -Dolaba.
  C) -Bu faturayı nereye ödeyeceğim?
       -Bankaya.
  D) -Gelen misafirleri nereye alalım?
        – İçeri.
  E) -Emekli olunca nereye yerleşeceksiniz?
       – Batum’a. 
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci kullanılmamıştır?
  A) Hiç vakit kaybetmeden yola çıkalım.
  B) Onu kapının önünde ayakta bekledim.
  C) Dediğiniz adamı uzaktan tanırım.
  D) İki yıl önce buradan ayrıldığımı kimseye söylemedim.
  E) Saat ikide köşedeki pastanede buluşalım. 
 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, zarf tümlecini buldurmaya yönelik değildir?
  A) O sizi ne zaman aramıştı?
  B) Bunu niye daha önce söylemedin?
  C) Bu kadar yolu yürüyerek mi geldin?
  D) Araba birden mi karşına çıktı?
  E) Toplantı dün müydü yoksa bugün mü? 
 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması zarf tümleci görevinde kullanılmıştır?
  A) Gece yarısı evin bahçesinde sesler duyuldu.
  B) Bahçeden çocuk sesleri geliyordu kulağına.
  C) Hasta bakıcı yine getirmemişti akşam yemeğini.
  D) Posta kutusunda küçük bir zarf vardı.
  E) Ağaçların altı her zamankinden daha serindi bugün. 
 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
  A) İlk soğukların ardından yağan kar / her yeri / örttü.
  B) Minik serçe / bütün kuşlar gibi / göklerde süzüleceği anı/ hayal ediyordu.
  C) Ağaçlar / bir gelin gibi / süslenmişti.
  D) Etrafta / beyazdan başka bir şey / görünmüyordu.
  E) Evlerin bacalarından / çıkan dumanlar / bir bulutu / andırıyordu. 
 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yer tamlayıcısı, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur?
  A) Gençlik yıllarında daha çok şiir alanında eser vermişti.
  B) Şiirlerini topladığı bir kitabının olduğundan hiç haberdar değilim.
  C) Gençliğinde şiire verdiği önemi yaşlılığında hikâyeye vermişti.
  D) Ona göre şiir gençlik, düzyazı yaşlılık dönemlerinin ürünüdür.
  E) Taklit edilmesi güç bir şiir dili meydana getirdi.
 9. Sanat anlayışım, ta başlangıcından beri, değişmedi.

  Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Özne, zarf tümleci, yer tamlayıcısı, yüklem
  B) Özne, yer tamlayıcısı, zarf tümleci, yüklem
  C) Özne, yüklem
  D) Nesne, zarf tümleci, zarf tümleci, yüklem
  E) Özne, zarf tümleci, yüklem
 10. Babası yeni bir ev alır kendine.
  Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerinin sıralanışı yönüyle bu cümleyle özdeştir?
  A) İster istemez uzaklaştım biraz ondan.
  B) Pek küçük yaştayken kaybeder çok sevdiği annesini.
  C) Artık büsbütün yalnız hissetmektedir kendini yeryüzünde.
  D) Melek gibi bir kadın olan teyzesi bir oda ayırır ona.
  E) Yıllar sonra bir yatılı okula verirler ona. 
 11. Bu evde tek başına yaşayan yaşlı kadının eşyaları imrenilecek kadar temiz görünüyordu.
  Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Özne, zarf tümleci, yüklem
  B) Nesne, yüklem
  C) Özne, nesne, zarf tümleci, yüklem
  D) Özne, yüklem
  E) Zarf tümleci, özne, nesne, yüklem 
 12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
  A) Eviniz / kutu gibi küçücük bir evdi
  B) Sarmaşıklarla / balkonu örtük bir evdi
  C) Yıkanırdı / gölgesi / kuytu bir derede
  D) Bahçende / akasyalar / açardı / baharla
  E) Gönül verdin / derlerdi / o delikanlıya 
 13. Cümle, ögelerine ayrılırken isim tamlamaları birbirinden ayrılmaz.
  Aşağıdaki dizelerin hangisinin ögeleri gösterilirken buna uyulmamıştır?
  A) Kalmadı / ne baharın ne yazın/ tesellisi
  B) Yaşıyor / sihrini geçmiş zamanın
  C) Nasıl / ölümsüzsün / aynasında aşkın
  D) Bir kuş sesi / gelir / dudaklarından
  E) İkinizin de ne eş ne arkadaşınız / var 
 14. Yüksek, derin yarların üstüne sıra sıra kurulmuş kasaba evlerinden, denizin geniş, ince kumluğuna dimdik, baş döndürücü yollar iniyordu.
  Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
  A) Zarf tümleci, yer tamlayıcısı, özne, yüklem
  B) Yer tamlayıcısı, nesne, yüklem
  C) Yer tamlayıcısı, yer tamlayıcısı, özne, yüklem
  D) Özne, yüklem
  E) Zarf tümleci, özne, yüklem 
 15. Bu şehri gemiciler kadar biliriz
  Bize onlar öğretti ıslık çalmayı
  Kaldırıma sırt verip simit yemeyi
  Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) İki ayrı cümleden oluşmuştur.
  B) Birinci dizenin yüklemi gizli özne almıştır.
  C) İkinci dizede özne vurgulanmıştır.
  D) Yüklemler basit yapılıdır.
  E) Üç tür fiilimsiye de örnek gösterilebilir. 
 16. Uçaktan korkmanın utanılacak bir şey olduğunu hayal meyal duyuyordu.
  Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) İkileme zarf tümleci görevindedir.
  B) Yüklem bir söz öbeğidir.
  C) Sıfat fiil grubu vardır.
  D) Bir eylemsi öbeği belirtili nesne görevindedir.
  E) Üç ögeli bir cümledir. 
 17. Şöyle bir çevremize baktığımızda, gördüklerimiz bize, sevinçten çok keder, umuttan çok umutsuzluk veriyor.
  Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Özne bir fiilimsidir.
  B) Kişi zamiri yer tamlayıcısı görevindedir.
  C) Birden fazla nesne vardır.
  D) Hem yapım hem çekim eki almış bir sözcük yoktur.
  E) Birleşik sözcük kullanılmamıştır.

CEVAPLAR: 1.C, 2.E, 3.D, 4.D, 5.E, 6.A, 7.E, 8.B, 9.E, 10.D, 11.A, 12.B, 13.A, 14.C, 15.E, 16.B, 17.D

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap