Testler

Cümlenin Ögeleri Test 9

CÜMLENİN ÖGELERİ TEST 9

1.Aşağıdaki sorulardan hangisi yer tamlayıcısını bulmaya yöneliktir?
A) Bu akşam bu evde mi kalacağız?
B) Hangi arabaya bineceğimizi biliyor musunuz?
C) Neredeki evi alacaksınız?
D) Onu saatlerce ayakta mı beklettin?
E) Ölen çocuğu yakından mı tanırdın?

2. Üniversiteli gençlerin konuşulanlara pek kulak astıkları yoktu.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögeleri yönüyle bu cümleyle özdeştir?
A) Beni daha çok sizin yazdıklarınız ilgilendiriyor.
B) Aynı şeyi hayal etmenin de ayrı bir tadı varmış.
C) Bunların senin için bir anlamı yok şimdi.
D) Senin adına kıvanç duydum başarından.
E) Seni unutmadığımı söylemeden edemeyeceğim.

3. Herkesin anlayışına göre değişen kurallar umurumda değil.
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Nesne, yüklem, özne
B) Nesne, yer tamlayıcısı, yüklem, özne
C) Özne, yüklem
D) Nesne, özne, yüklem
E) Özne, yer tamlayıcısı, yüklem

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi isim tamlamasıdır?
A) Türk edebiyatının belli başlı sorunu dil sorunudur.
B) Bildiğim hiçbir edebiyatta bizim kadar şekli ihmal edilmedi.
C) Edebiyat biraz da hatırlama ve bir çeşit dedikodudur.
D) Tanpınar yeniden doğuşun bütün buhranlarını kendi şahsında yaşamış bir insandır.
E) Okuduğum roman bir gün ve bir insanla başlayıp bitiyor.

5. Çınar ağacının altında yemek yemiştik.
Bu cümleyle aşağıdaki cümlelerden hangisi arasında ögelerinin sıralanışı yönünden benzerlik vardır?
A) Hiçbirinin umurunda değildi bunca yapılanlar.
B) Bu dağlık yerde onlar ne arıyorlardı?
C) Şehrin sanat merkezinde bir tatlı musiki dinledik.
D) Kahveci, çırağını çağırdı yanına hemen.
E) Benim kitaplarımı koyduğum dolaba eşyalar yığılmıştı.

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A) Yıllardır derslerini dinlediğim bu büyük adamın uyarıcı fikirlerinden / çok / faydalandım.
B) Bugünkü edebiyatımız / büyük bir değişme dönemi / geçirdi.
C) Her devrin / günü gününe yaşanan bir çehresi / vardır.
D) Romanı çok sevdiğimi / ona / birkaç yere / söylemiştim.
E) Gündelik hayat / edebi eserlerde / gençlere / anlatılmalıydı.

7. “Onun tablolarında ani ilhamların, geçici hayranlıkların, coşkunlukların yeri yoktur.” cümlesinin öge sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Zarf tümleci / özne / yüklem
B) Yer tamlayıcısı / nesne / özne / yüklem
C) Özne / yüklem
D) Yer tamlayıcısı / özne / yüklem
E) Yer tamlayıcısı / nesne / yüklem

8. Hayatın en mühim hadiseleriyle boğuşmuş bir köylü yavrusunun karşısında ben artık, hiçbir şey bilmeyen, hiçbir şeyden anlamayan ve sanki korkunç bir masal dinliyormuş da tüyleri ürpermişçesine bir köşeye sinmiş, otuz dört yaşında, toy, ürkek bir küçük çocuktum.
Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Zarf tümleci-özne-yüklem
B) Özne-yüklem
C) Yer tamlayıcısı-özne-zarf tümleci-yüklem
D) Zarf tümleci-yer tamlayıcısı-özne-yüklem
E) Özne-yer tamlayıcısı-zarf tümleci-yüklem

9. I. Yaktı yanardağ gibi can yurdunu son ateş
II. Ve gönül koşmaz oldu maceralar ardında
III. Geniş kanatlarını batıya açtı kuşlar
IV. Dereler gölgen sıra akmaya koyulmuşlar
V. Yaslanır bir buluttan bir buluta başınız
Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde sıfat tamlaması özne görevindedir?
A) I.        B) II.       C) III.        D) IV.         E) V.

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması yer tamlayıcısı görevinde kullanılmıştır?
A) Bu sanatçımızın düzyazılarında tazelik, canlılık yoktur.
B) Şiirdeki başarımı Türk dilini sevmeme bağlıyorum.
C) Şiirden herhangi bir yarar beklenmez.
D) Eğlence hayatı, yeni bir insan tipinin doğmasına yol açar.
E) Şairler kendilerinin düş dünyalarına şiirlerinde yer verebilirler.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur?
A) Benden yazarlığımı ispat edecek bir vesika istediler.
B) Şiir, sadece şiir olduğu için sevilmelidir.
C) Çeviri sırasında eserin konusu özellikle korunmalıdır.
D) Sanatçılar belli bir amaçla ortaya çıkmalıdırlar daima.
E) Gerçek sanatçı yıllar sonra bile olsa anlaşılır.

12. Bana iyi yolculuklar dilemesini beklediğim için ayrılamadım ondan.
Bu cümleye ögeleri ve ögelerinin sıralanışı yönünden özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uzaktaki sıradağlar üzerinden alaca bulaca bulutlar geçmekte şimdi.
B) Annem, bir büyük hanım olmasını düşlüyordu gelininin.
C) Onun gibi güzel bir kardeşim olduğu için kendimle gurur duyuyordum.
D) Elindeki demir uçlu bastona dayanarak duruyordu karşımda.
E) Bütün dünyayı unutmuş gibi güneşin batışını seyretti uzun uzun.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) İşçiler / demetlerin birini bırakıp ötekini alarak / yükleme işini / hızla / sürdürüyorlardı.
B) O / bizimle / ot biçmeye / başlamıştı.
C) Gurbette başından geçenleri / dün akşam / bize / uzun uzun / anlatmıştı.
D) Öğrenmeye meraklı bir çocuk / sorularıyla birçok insanı / çileden çıkarır.
E) Şehre girene kadar / köy / ağaç kümeleri arasından / görünüyordu.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat nesne görevinde kullanılmıştır?
A) Yardıma ihtiyacı olanlara yardım eder, güçsüzleri korurdu.
B) Dilekçeni verebilmek için müdürü beklemelisin.
C) Ne zamandır senin telefonunu bekliyordum.
D) Yeni açılan aşevinden yoksullar yararlanabilecek mi acaba?
E) Kitapların inceleri en üst rafa, kalınları alt tarafa sıralandı.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri özne görevindedir?
A) O benim düşündüğüm gibi bir elbise değil.
B) Bunlar geçen gün yine aynı saatte gelmişlerdi.
C) Birçoğu, söz vermiş olmalarına rağmen bizimle kitap fuarına gelmemişti.
D) Sizler şimdi küçüksünüz, ama gelecekte bu emaneti devralacaksınız.
E) Bir sussa diğeri başlıyordu sınıftaki kalabalıktan şikâyete.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz nesne kullanılmıştır?
A) Öğretmenimize hiç olmazsa bir çiçek götürseydik.
B) Onu sebepsiz yere üzdüğüm için kendimi hiç affetmiyorum.
C) Ne kadar yaramazlık yaparsak yapalım yüzündeki o tatlı tebessüm eksilmezdi.
D) Hayalimde hep onun gibi bir öğretmen olmayı kurardım.
E) Kalbinde ne derin bir sevgisinin olduğunu karnelerimizi verirken  ağlamasından anlardık.

CEVAPLAR: 1.A, 2.B, 3.C, 4.A, 5.C, 6.C, 7.D, 8.C, 9.A, 10.E, 11.A, 12.D, 13.D, 14.A, 15.D, 16.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

2 yorumlar

Yorum yap