Testler

Fiil Çatısı Test 5

FİİL ÇATISI TEST 5

 1. Yüklemi etken bir fiil olan cümlelerde nesne görevinde bulunan söz öbekleri, yüklem edilgen yapıldığında sözde özne görevini üstlenir.
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde etken bir fiil edilgen yapılırken buna uyulmamıştır?
  A) Akşam oluncaya dek böğürtlen topladık.
       Akşam oluncaya dek böğürtlen toplandı.
  B) Şiiri diğer türlerden daha çok severim.
        Şiir diğer türlerden daha çok sevilir.
  C) Toplanan parayla kitap aldım.
        Toplanan parayla kitap alındı.
  D) Gün ağarmadan Niğde’yi geçmeliyiz.
        Gün ağarmadan Niğde’den geçilmelidir.
  E) Durakta saatlerce minibüs bekledi.
        Durakta saatlerce minibüs beklendi. 
 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi çatı bakımından diğerlerinden farklıdır?
  A) Sınıflar yine iyi temizlenmemiş.
  B) Eşyalar pek de güzel düzenlenmiş.
  C) Olay anında ben de orada bulunuyordum.
  D) Benim ismim neden okunmadı acaba?
  E) Bu çözüm yolu önceden de denendi. 
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne-yüklem ilişkisi yönüyle farklıdır?
  A) Roman okumayı eskiden beri çok severim.
  B) Daha çok macera romanları hoşuma gider.
  C) Geceleri yatmadan önce bir yarım saatimi roman okumaya ayırırım.
  D) Çoğu zaman roman elimde kendimi uyurken bulurum.
  E) Roman okumanın bende bir alışkanlık hâline geldiğini söylemeliyim. 
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından farklıdır?
  A) Nedense geçmiş günlerin hep güzel olduğuna inanılır.
  B) Mutluluğu geçmişte aramakla aldanıyoruz aslında.
  C) Bugün sanki hiç bitmeyecekmiş gibi en verimli şekilde yaşanmalıdır.
  D) Dünya, gelecek nesillerin daha iyi yaşayabileceği şekilde düzenlenmelidir.
  E) Zaman, boş hayaller kurarak israf edilmemelidir. 
 5. I. Bu manzarayı doya doya seyrettim.
  II. Tiyatroya nasıl girdiğini sordum.
  III. Zeliha da onlarla gitmeye kalkıştı.
  IV. Cebinden çıkardığı bir kâğıdı bana uzattı.
  V. Sanat, sanatçıdan daima fedakârlık ister.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi çatı bakımından diğerlerinden farklıdır?
  A) I.         B) II.        C) III.       D) IV.       E) V. 
 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli olduğu hâlde cümlede nesne kullanılmamıştır?
  A) Arda Bey beni çok kıskanıyordu.
  B) İki gündür ortalıkta görünmüyorsun.
  C) Oraya seninle gitmeyi ben de istiyorum.
  D) Beş gün içinde öğretirim sana.
  E) O ağır eşyaları hemen arabaya yükledik. 
 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
  A) Neslihan titreyen elleriyle böğürtlenleri topladı.
  B) Küçük gözleriyle nehrin iki yakasını süzdü.
  C) Aradığını karşısında görünce neredeyse kalbi duracaktı.
  D) Heyecandan titreyen ellerini dizlerine dayadı.
  E) Bir süre sonra güç bela bir iki adım atabildi. 
 8. (I) Körfezin ta uzaklarından vapur sesleri gelmeye başladı. (II) Bu düdükler durmadan ötüyordu. (III) Düdük sesleriyle beraber mahallerde bir kıyamettir koptu. (IV) Şehrin kaymakamı olanları anlamıştı. (V) Hiçbir tepkide bulunmadan koltuğuna şöyle bir yaslandı.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
  A) I.          B) II.        C) III.       D) IV.         E) V. 
 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işteş fiil kullanılmamıştır?
  A) Onunla bugün iyi bir söyleşi yapmıştık.
  B) İnsanlar durmadan oraya buraya koşuşuyordu.
  C) Onunla bugün tekrar görüşecektim.
  D) Okula neyle gideceğimiz konusunda anlaştık.
  E) Sokağın köşesinde buluştuk onunla. 
 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması sözde özne görevinde kullanılmıştır?
  A) Romanda asıl önemli olan, yazarca ortaya konulan şeydir.
  B) Toplumumuzdaki basit insanların çıkar ilişkisi bir romanda anlatılmaya değer mi?
  C) Bu hikâyede, ölen kişiler daima iyi ve üstün taraflarıyla anlatılmıştır.
  D) Eserin çoğu yerinde konudan sapmalar görülüyor.
  E) Evin kapısı nasıl açılmış?
 11. Ara sıra çırakla şakalaşıyordu; çırak ise sadece gülüyor, gözünü fırçanın ucundan ayırmıyordu.
  Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Etken fiil
  B) İşteş fiil
  C) Geçişli fiil
  D) Geçişsiz fiil
  E) Edilgen fiil 
 12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen bir fiildir?
  A) Eleştirmenler, sanatçı ile okuyucuların ilişkilerini düzenler.
  B) Hatıralar ömür boyu insanın yakasını bırakmaz.
  C) İnsanın gerçek ölümü, onu hatırlayanın kalmamasıdır.
  D) Dilimizi daha iyi öğrenmek için divan şiirine eğilmeliyiz.
  E) Düzyazıda, geniş imkânlarıyla bütün hayat ele alınır. 
 13. “Annem mektubu birkaç kere okuturdu bana.” cümlesinde görülen özne-yüklem ilişkisi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
  A) Kızının çeyizi meşin bir torbaya koyularak sandığa kilitlendi.
  B) Okuması için herkes gibi ona da birçok kitap verildi.
  C) Harman yerinde hepimiz iyice durgunlaşmıştık.
  D) Çocuğa bakkaldan bir ekmekle biraz peynir aldırdı.
  E) Onun doğma büyüme bizim köyden olduğu anlaşıldı. 
 14. Bu şiirler zamanında çok beğenildi (I) ve sağlam yapılı görüldü.Ne yazık ki çabuk eskidi (II). Buna şair bakımından üzülsek (III) de, eskimenin bu çabukluğu, şiirimizin geliştiğini göstermiştir (IV). Bunun için sevinmeliyiz.(V)
  Bu parçada numaralanmış fiillerden hangi ikisi dönüşlü fiildir?
  A) I. ve II.
  B) II. ve III.
  C) III. ve IV.
  D) III. ve V.
  E) I. ve V. 
 15. (I) Sandal iskeleye bağlanmıştı. (II) Kızılımsı mavi su tekneye şapırtıyla çarpıyordu. (III) Dalgayla inip çıkan kürekler yuvalarında inildiyordu. (IV) Sandalcı bir kapla sandalın yosunlu tabanından suyu alıp dışarı boşaltıyordu. (V) Sesimi duyunca başını hafifçe kaldırıp bana baktı.
  Bu parçada öznesine göre farklı olan cümle ile nesnesine göre faklı olan cümle aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
  A) I. ve II.
  B) III. ve V.
  C) I. ve IV.
  D) IV. ve V.
  E) II. ve IV. 
 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisi çatısı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
  A) Geçen yıl da burada bir yarışma düzenlendi.
  B) Söylediklerim galiba biraz yanlış anlaşıldı.
  C) Programın amacı dinleyenlere anlatıldı.
  D) Sınıfça yapılan geziye öğretmen de katıldı.
  E) Bu konu daha önce de tartışıldı. 
 17. (I) Kar yağıyor. (II) Zor ısıttığımız evimizin penceresinden dışarıya bakıyorum. (III) Pamuk parçacıklarından oluşan bir aralıklı perde iniyor gökyüzünden yeryüzüne. (IV) Çevreyi parlak bir beyazlık sarıyor. (V) Bir çocuk, eğilmiş sarı ödev defteri üzerine kar izlenimlerini yazıyor.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisi nesne-yüklem ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır?
  A) II. ve III.
  B) I. ve IV.
  C) IV. ve V.
  D) III. ve IV.
  E) II. ve IV.

CEVAPLAR: 1.D, 2.C, 3.B, 4.B, 5.C, 6.D, 7.C, 8.E, 9.A, 10.C, 11.E, 12.E, 13.D, 14.D, 15.C, 16.D, 17.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap