Testler

Edat, Bağlaç, Ünlem Test 1

edat, bağlaç, ünlem testi

EDAT, BAĞLAÇ, ÜNLEM TEST 1

1.“ile” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır?
A) Selim’in bu kadarcık övme ile yetinmesi icap etti.
B) Aynı anda gök gürültüsünü andıran bir alkış tufanı ile bir sürü feryat koptu.
C) Bu hal ise, güzelliğinde kuvvetinde ancak mütenasip vücutta bulunacağı yolundaki kaide ile tam bir tezat halindeydi.
D) Büyücüler gidecekleri yere süpürge ile giderlermiş.
E) Neşeli bir tavır ile onun omzuna dokundu.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmıştır?
A) Bunlar giydirilirken Şeyda hiç sesini çıkarmadı.
B) Hem uysal, hem bir mağrur bir tavır takındı.
C) Deliler locasının on iki üyesi bu sedyeyi omuzladı.
D) Hırpani kılıklı kalabalık bağıra çağıra, alay halinde yürümeye başladı.
E) Gringoire tarafından sıkıştırılan aktörler piyesi sonuna kadar oynamışlardı.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç yoktur?
A) Büyük bir gürültüyle salondan çıktıklarını gördüğü zaman, ümidi daha da arttı.
B) Fakat onun kuru kalabalık dediği, seyircilerdi.
C) Çoğu; kadın, ihtiyar veya çocuktu.
D) Çalgıcıların bulundukları taraftan hiç ses çıkmadı.
E) Yalnız anlamadığım bir şey var: Bu Esmeralda da ne oluyor?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlacın görevi farklıdır?
A) Kardeşini ve amcasını alarak eve gitti.
B) Yediklerini ve içtiklerini değil gezdiğin yerleri anlat.
C) Cep telefonu da ev telefonu da kullanmıyor.
D) Size geldim; fakat evde yoktunuz.
E) Çekyatı ya da masayı değiştirmeyi düşünüyorum.

5. Aşağıdakilerin hangisinde edat ve bağlaç kullanılmıştır?
A) Şu binek taşı bir dilenci, bir şair için ne güzel yastık olur.
B) Uğradığı hayal kırıklığı o kadar acıydı ki, yarasının üstüne tuz biber ekiyordu.
C) Bütün bu resimler meşaleler ile aydınlatılmıştı.
D) Halk toplanmış, bunları hayran hayran seyrediyordu.
E) Kulenin kendisi ise bina yığınının arasında kaybolup gideceğe benziyor.

6. “Yalnız” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç göreviyle kullanılmıştır?
A) Onu yalnız ben tanırım.
B) Burada yalnız başına ne yapıyorsun?
C) Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek.
D) Feride buna çok üzüldü; yalnız gözyaşı dökmedi.
E) Yalnız taştan duvar olmaz, derler.

7. “Gibi” edatı aşağıdakilerin hangisinde cümleye zaman anlamı katmıştır?
A) Zeliha Hanım geldiği gibi gitti.
B) Sizin gibi kalfalara burada ihtiyacımız var.
C) Cabir gibi bir arkadaşım olsun, başka bir şey istemem.
D) Gözleri şimşek gibi çakıyordu.
E) İnci gibi dişleriyle ne güzel gülümsüyordu.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” bağlaç görevindedir?
A) Saçlarındaki beyazlıklar ona yaşlandığını hatırlatıyordu.
B) Bir de baktık ki bize buraya kadar takip etmiş.
C) Kamuran’ın elindeki misketler otuz kadardı.
D) Sizinkinin ayağı kırılmış galiba.
E) Yurttaki arkadaşlarla yazın haberleşemedik.

9. “Ancak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Bu soruyu ancak sen çözebilirsin.
B) Sizi seviyorum; ancak söylediklerinizi anlamıyorum.
C) Biliyorum; ancak size söyleyemem.
D) Size gelmiştik; ancak sizi evde bulamadık.
E) Kitabı kapatın; ancak arasına ayraç koymayı unutmayın.

10. “Kadar” edatı aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümleye “yaklaşık, tahmini olarak” anlamı katmıştır?
A) Senin kadar cin fikirlisini de görmedim.
B) Almış kadar oldum canım.
C) Sınıfta yirmi beş kadar sıra vardı.
D) Bu kadar çaresiz kaldığımı hatırlamıyorum.
E) Dev kadar boyu vardı adamın.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem yoktur?
A) Hey millet benden herkese sinema bileti hediye!
B) Ah, kolumu acıttın!
C) Az önce işte şuradaydı.
D) Eyvah! Yine zamanında binemedik.
E) Vah vah çocuk ne hallere düşmüş!

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde edat olan kelime cümleye sebep anlamı katmıştır?
A) Sabahtan beri sizi burada bekliyoruz.
B) Kolunda sadece bir ben vardı.
C) Beni ziyaret etmediği için ona kızgınım.
D) Meydan o zaman da şimdiki gibi trapez biçimindeydi.
E) Meydanın orta yerine bir darağacı ile işkence kulesi dikilmişti.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç diğerlerinden farklı türde kelimeleri bağlamıştır?
A) Saatini ve telefonunu alıp gitti.
B) Çimenleri ve ağaçları sulamalısın.
C) Sizi de onları da ödüle boğacağım.
D) Az önce hem şişeyi hem de bardağı kırmış.
E) Otobüs ve taksi parasını ben vereceğim.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tek” kelimesi edat olarak kullanılmıştır?
A) Pikniğe tek başına mı gittin?
B) Onun ojesini kullandığımı tek sana söyledim.
C) Burada tek gün bile kalamam.
D) Yerdeki karıncaların tekine bile basmadı.
E) Onun tek derdi benimle uğraşmaktı.

15. Aşağıdakilerin hangisinde birden çok bağlaç kullanılmıştır?
A Çünkü sevimli ayakkabılarının içinde hem sıkılır, hem rahat eder gibi bir hali vardı.
B) İri gözleri de sanki bize şimşekler yağdırıyordu.
C) Aynı ışık; kalabalığın yüzleri, kızın esmer alnı üzerinde titreşmekteydi.
D) Biri vardı ki daha fazla dalmışa benziyordu.
E) Şakaklarında seyrek ve kırlaşmış birer tutam saç vardı.

16. Aşağıdakilerin hangisinde “için” kelimesi cümleye “amaç” anlamı katmıştır?
A) Bu yüzüğü sizin için aldım.
B) Sınavı kazanmak için çok çalıştı.
C) Beni üzdüğün için mutlu musun?
D) Vatan için canını vermeye hazır mısın?
E) Dinlendiğimiz için şimdi dinçiz.

Hazırlayan: Süleyman Kara

Cevaplar: 1-B, 2-E, 3-D, 4-D, 5-B, 6-D, 7-A, 8-B, 9-A, 10-C, 11-C, 12-C, 13-C, 14-B, 15-A, 16-B

Bu dosyayı word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

edat-baglac-unlem-test-1

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

2 yorumlar

Yorum yap