Testler

Zarflar Test 1

ZARFLAR TEST 1

1.Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime zarftır?
A) Son elçilik heyeti geleli iki gün oluyordu.
B) Çemberdeki bütün çanlar kuvvetlice çalıyordu.
C) Kadınlı erkekli büyük bir kalabalık yola çıkmışlardı.
D) Hepsi farklı uğraşlarla meşgul olmaya gidiyorlardı.
E) Paris sokaklarının serserileri oldum olası akıllıdır.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmıştır?
A) Adalet sarayının önündeki meydan, denizi andıran mahşeri bir kalabalıkla dolup taşmıştı.
B) Kapılarda, pencerelerde, damların üstünde binlerce insan vardı.
C) Bunlar kalabalığı, itişi kakışı seyrediyorlardı.
D) Salonun tavanı bir kubbenin dilimleri şeklindeydi.
E) Açık maviye boyanmış tavanda zambak resimleri vardı.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır?
A) Salonun dört tarafında çok ince işlemeli, oymalı kapılar bulunuyordu.
B) Erkenden burada bu iş için hazırlıklar yapılmış.
C) Oldukça yüksek bir tahta iskele kurulmuştu.
D)Halk sıkıntı ve sabırsızlık içindeydi.
E) Zarlarını bırakıp nasıl da buraya gelmiş acaba?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Ama kabahat onlarda değil ki.
B) Baksana, top diye bir şey icat edildi, oka, kılıca, mızrağa iş kalmadı.
C) Herkes kendine çeki düzen versin.
D) Bunlardan birisi öğle vaktinde gelmişti.
E) Kalabalık biraz daha bekledi.

5. “Hayatımın en acıklı günüydü.”
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcük ile türdeş olan kelime aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A)Kürsü boştu, sahnede kimseler görünmüyordu.
B) Sabırsızlığın yerini öfke almaya başlamıştı.
C) Bu da çok komik bir şey oluyor.
D) Giyinme odasının kapısı önündeki perde aralandı.
E) Yalnız, kalabalıktan bir mırıltı yükseldiği işitiliyordu.

6. Aşağıdakilerden hangisinde birden fazla zarf kullanılmıştır?
A) Fakat meraklı kızlar onu bırakmaya pek niyetli görünmüyorlardı.
B) Kalabalığın sabrı yine tükenmeye başlıyordu.
C) Dördü de yarısı beyaz, yarısı sarı elbiseler giymişlerdi.
D) Aralarındaki fark, kumaşların cinsinden ibaretti.
E) Jehan Frollo direğin tepesinden adama dikkatle baktı.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?
A) Piyes devam edecek mi acaba?
B) Ne duruyorsunuz orada?
C) Bana ne anlatacaksınız?
D) Ona neyi soracaktınız?
E) Öğrencilerden kaçı derse geç geldi?

8. “Aşağı” kelimesi hangi cümlede zarf göreviyle kullanılmamıştır?
A) Halk elçilik heyetini aşağıda karşıladı.
B) Çatıdan bir kiremit aşağı düştü.
C) Aşağı gel, sana bir şey göstereceğim.
D) Aşağı bakarsan görürsün.
E)Aşağı inersen anlarsın demek istediğimi.

9. Aşağıda verilen altı çizili zarflardan hangisi diğerlerinden farklı türde bir zarftır?
A) Kadife ve ipeklinin ortasında pek göze batıyordu.
B) Çaycı onu yanlışlıkla içeriye getirdi.
C) Adam işi iyi idare etmişti.
D) Bizi orada yüzüstü bıraktın.
E) Yavaş yavaş başarısızlığa doğru gittiğini görebiliyordu.

10. Soru zarfı olan kelime aşağıdaki cümlelerin hangisinde, cümleye soru anlamı katmamıştır?
A) Keki ne zaman yaptınız?
B)Nasıl yaptığınızı bize anlatır mısınız?
C) Sana neden küsmüş olabilir ki?
D) Orada daha ne kadar kalacakmış?
E) Niçin bizimle gelmiyorsunuz?

11. “Ne” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zarfı olarak kullanılmıştır?
A) Ne yaparsan yap ona yaranamazsın.
B) Daha önce ne tür işlerde çalıştınız?
C) Daha ne bekleyip duruyorsunuz?
D) Ne zaman pilav yesem içinden taş çıkıyor.
E) Çantanda ne vardı?

12. “Doğru” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde zarf göreviyle kullanılmıştır?
A) Güneş akşama doğru alçalır.
B) Orada doğru insanlarla karşılaştık.
C) Tahtaya bir doğru çiz bakalım.
D) Bir işi de doğru yap arkadaş.
E) Doğrunun yanında olurdu her zaman.

13. “Yalnız” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir türde kullanılmıştır?
A) O bugünlerde çok yalnızmış.
B) Dağ evinde on gün boyunca yalnız kalmış.
C) O, işlerini genellikle yalnız yapardı.
D) Buraya yalnız mı geldin afacan?
E) Yalnız gezeni kurt kapar.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde miktar bildiren kelime bir sıfatın derecesini bildirmektedir?
A) Görüşmemiz gayet olumlu geçti.
B) Çok uyumaktan gözlerin şişmiş.
C) Oraya gitmemiz için saat çok geçti.
D) Sınıfının en iyi arabası seçildi.
E) Bu filmi pek beğenmemişler.

15. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Deniz kenarından irili ufaklı taşlar topladık.
B) Toplantı için geldiğimiz salonun tıklım tıklım olması bizi şaşırtmadı.
C) Pırıl pırıl gençler yetiştirmişler.
D) Yarım yamalak bilginle bizi kandıramazsın.
E) Deniz kenarından ufak tefek taşlar topladık.

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf kullanılmıştır?
A) Bakalım şimdi nasıl bir şey çıkacak?
B) Buna benzer bir ses işitiliyordu.
C) Böyle bir şey bana yakışmaz.
D) Adam iyi bir dedektifmiş.
E) Bunu yapacak cesaretim yoktu.

Hazırlayan: Süleyman Kara

Cevaplar:
1-B, 2-A, 3-D, 4-E, 5-C, 6-A, 7-B, 8-A, 9-A, 10-B, 11-C, 12-D, 13-A, 14-D, 15-B, 16-A

Zarflar test 1 adlı dosyayı word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

zarflartest1

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

11 yorumlar

Yorum yap