Testler

Fiil Çatısı Test 4

FİİL ÇATISI TEST 4

 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiil değildir?
  A) Son aylarda yazdığı bir hikâyesini hiç beğenmedim.
  B) Siz o eseri bir düşünceyi savunmak için yazmışsınız.
  C) Bu kitapta sadece tanıdığım kişileri anlattım.
  D) Şiir dediğin, kişide duygusal çağrışımlar doğurmalı.
  E) Hikâyeci, bence sadece gördüklerini yazmakla yetinmeyecek. 
 2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsiz bir fiil değildir?
  A) Benim cümlelerimi dilimizin yapısına aykırı buluyorsunuz.
  B) Ben dilin değişebilir kurallara sahip olduğuna inanırım.
  C) Niçin devrik cümle kullanmakta bu kadar ısrar ediyorsunuz?
  D) O konuşurken cümleleri nasıl kurduğuna dikkat edin.
  E) Bizim insanımız nedense konuşmasına dikkat etmez. 
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne-yüklem ilişkisi yönüyle farklıdır?
  A) Sanatçı, içinde yaşadığı toplumun düzensizliklerini görür.
  B) Toplumu iyi tanımayanlar, iyi de yansıtamazlar.
  C) Eserinde ne anlatırsa anlatsın sanattan ödün vermez hiç.
  D) Toplumu iyi tanımayan sanatçıyı uyarmalıdır eleştirmenler.
  E) O, kim ne derse desin, eserini toplum için yazar. 
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişli olduğu hâlde cümlede nesne kullanılmamıştır?
  A) Bu yılın yayın hayatı verimli olacağa benziyor.
  B) Geçen ay üç hikâye kitabı yayımlandı.
  C) Hikâyeciliği gerçekten iyi biliyordu o.
  D) Dün gece bir kitapçının vitrininde gördüm.
  E) Anlatılan olayların doğruluğuna inanıyor okuyucu. 
 5. Geçişsiz bir fiil “-r-, -t-, -tir-” eklerini alarak geçişli hâle gelebilir.
  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi buna örnek gösterilebilir?
  A) Bu filmi bize okulda öğretmenimiz izletti.
  B) Ömrünün son günlerini bu tavan arasında geçirdi.
  C) Bu ağaçları yol kenarlarına vatandaşlar diktirdi.
  D) Kendine yeni bir kazak ördürmüş annem.
  E) Bana bu kitabı sokak satıcısından zorla aldırdı. 
 6. (I) İlkokula başladığım yıllarda Çalıkuşu bir gazetede bölüm bölüm yayımlanıyordu. (II) Babam her akşam bizi etrafına toplardı. (III) Hep beraber romanın o günkü bölümünü okurduk. (IV) Böylece edebiyatla ilk tanışmam başlıyordu. (V) Zaten ortaokula gidince okulun zengin kütüphanesinde bol bol okuma fırsatı buldum.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi ikisi nesne-yüklem ilişkisi yönüyle özdeştir?
  A) I. ve IV.
  B) II. ve IV.
  C) III. ve IV.
  D) I. ve II.
  E) IV. ve V. 
 7. I. Kendini lokomotife, çocuklarını da vagona benzetirdi.
  II. Bir şeye sıkıldı mı onu hemen davranışlarına yansıtırdı.
  III. İşe girdiği ilk günlerde elini makineye kaptırmıştı.
  IV. Sinirlenince yanına kimseyi yaklaştırmazdı.
  V. Kendini fark ettirmemek için elini bile kıpırdatmıyordu.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinin yüklemi geçişsizken geçişli yapılan bir fiil değildir?
  A) I.      B) II.       C) III.       D) IV.     E) V. 
 8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken çatılı bir fiil değildir?
  A) Müşteriler dükkâna şemsiyelerini kapatarak girdi.
  B) Televizyon, odanın bir köşesinde duruyordu.
  C) Arabasına binip şehir dışına doğru yola çıktı.
  D) Tren gece boyunca dağ yoluna tırmandı.
  E) Önceleri trenle gidilen yerlere şimdi uçakla gidiliyor. 
 9. “Kitap” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne görevinde kullanılmamıştır?
  A) Kitap, sözünü ettiğim kitapçıdan alınabilir.
  B) Tatile girerken arkadaşım bana kitap almış.
  C) Yarışmada dereceye girenlere kitap hediye edilmiş.
  D) Kütüphanede elbette kitap okunur, değil mi?
  E) Bu mağazada eskiden beri kitap satılıyor. 
 10. Hele bir yaza girilsin, siz buraları seyredin.
  Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
  A) Etken fiil
  B) Edilgen fiil
  C) Geçişsiz fiil
  D) Dönüşlü fiil
  E) Geçişli fiil 
 11. Geçişsiz bir fiil “-l-” ve “-n-” ekleriyle edilgen yapıldığında cümlede özne bulunmaz.
  Aşağıdakilerden hangisinde bunun bir örneği vardır?
  A) Yıl sonunda okulun sergi salonunda kermes düzenlendi.
  B) Kermeste el işi dergisinde yapılan süs eşyaları satıldı.
  C) Sergi salonu pazar günleri bile açık tutuldu.
  D) Sergilenen ürünlerin hemen hepsi satıldı.
  E) Bu çalışmaların diğer öğrencilere örnek olacağına inanılıyor. 
 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir?
  A) Yıllardır bu şirkette çalışıyordu.
  B) Odasını başkalarıyla paylaşmayı sevmezdi.
  C) İş yerine herkesten önce geldi görülürdü.
  D) Geç kalanlara esprili sözlerle takılırdı.
  E) Ona göre, insanlar bu şekilde daha iyi tanınırdı. 
 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi işteş bir fiil değildir?
  A) Aldığı elbise ona çok güzel yakışmış.
  B) O, hakkını alabilmek için yıllarca savaştı.
  C) Bütün kuşlar erik ağacına üşüşmüş.
  D) Konukların hepsiyle ayrı ayrı tokalaştı.
  E) Yemeği kimin yapacağı konusunda anlaştılar. 
 14. Etken fiiller “-l” ve “-n-” ekleriyle edilgen yapılır.
  Aşağıdaki etken fiillerden hangisi bu şekilde edilgen yapılamaz?
  A) açmak
  B) gülmek
  C) solmak
  D) kırmak
  E) içmek 
 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, yüklemin bildirdiği işi başkasına yaptırmaktadır?
  A) Öğle arası verildiğinde masanın üzerinde biraz kestirdi.
  B) Kitaplarını, evraklarını tek tek çantasına yerleştirdi.
  C) Oturduğu yerden herkese laf yetiştiriyor.
  D) Kırılan döşemelerin yerine yenilerini taktırdı.
  E) Koca dolabı, inanın bana, tek başına kaldırdı. 
 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne-yüklem ilişkisi yönüyle farklıdır?
  A) Buraya gelenlerin sayısı her geçen gün azalıyor.
  B) Bu hafta müfettişlerin okulumuza geleceği duyuldu.
  C) Durumundan memnun olmayanlar gittikçe çoğalıyor.
  D) Günler artık iyiden iyiye kısaldı.
  E) Bilekleri, hastalıktan olacak, ne kadar incelmiş. 
 17. “asıldı” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı bakımından diğerlerinden farklı olarak kullanılmıştır?
  A) Gemiden filikalara indirilen yolcular küreklere asıldı.
  B) Duvarlara değişik ressamların eserleri asıldı.
  C) Mahkûm bir gece vakti gizlice asıldı.
  D) Kışlık eşyalar dolaplara asıldı.
  E) Tavana, kurutulmuş soğanlar sırayla asıldı. 
 18. İlkin onun çocuk gözlerine baktım.
  Aşağıdaki dizelerden hangisi çatı bakımından bu dizenin yüklemiyle özdeştir?
  A) Ömrümde görmedim böyle bir gün.
  B) Gözlerimizden atmışız düşmanca yaşları
  C) Aynen senin duyduklarını söyler kalbim
  D) Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel olduğunu
  E) Dimdik ayakta duruyoruz biraz mahzun

CEVAPLAR: 1.E, 2.A, 3.C, 4.D, 5.B, 6.A, 7.C, 8.E, 9.B, 10.D, 11.E, 12.B, 13.A, 14.C, 15.D, 16.B, 17.A, 18.E

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap