Testler

İsim Tamlamaları Test 1 (6.Sınıf Türkçe)

İSİM TAMLAMALARI TESTİ 1 (6.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili tamlamalardan hangisi bir ad tamlaması değildir?
A) Geleceğin insanları sizlersiniz.
B) Herkes müzik eğitimi almalıdır.
C) Kültürel gelişimi kitap sağlar.
D) Dünyamız savaşların kıskacında kıvranıyor.

2. Belirtisiz isim tamlamaları meslek adı olarak kullanılabilir.
Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir kullanım vardır?
A) Fen öğretmeni
B) Valinin yardımcısı
C) Futbolcu Rıdvan
D) Resmî Gazete

3. Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi isim tamlaması biçiminde oluşmuştur?
A) Katırtınağı
B) Açıkgöz
C) Sivrisinek
D) Eskişehir

4. “Hareket yeteneğimiz sınırlanırsa çabuk kilo almamız kaçınılmaz olur.” cümlesindeki tamlamanın çeşidi nedir?
A) Sıfat tamlaması
B) Belirtili isim tamlaması
C) Belirtisiz isim tamlaması
D) Zincirleme isim tamlaması

5.Gözlerden süzülen sıcak ve ateşli yaşlar… Onlar hayatı bilen ve ölümü anlayanlar için nisan yağmurlarıdır. Ruh iklimi, ilim sahipleri için onun sularında yeni bir hayat ışığı alır.
Bu parçada kaç tane isim tamlaması vardır?
A) 2 B) 4 C) 5 D) 6

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?
A) Ben genç şairlerin, yazarların hemen hemen her kitabını değerlendirdim.
B) Azgın suların köpürttüğü deryanın ortasında yeryüzünün kazığı Ağrı Dağı durmaktadır.
C) Yıllar öncesinin kitap listeleri belleğimde hâlâ tazeliğini koruyor.
D) Şair, dağın görkemli manzarasını nereden seyretti bilmiyorum.

7. Çeşidi yönünden farklı olan tamlama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ders kitabı
B) Okul takımı
C) Eski yapı
D) Çöp arabası

8. Bazı ad tamlamalarında tamlayan, tamlananın neyden yapıldığını göstermektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu özellikte bir ad tamlamasıdır?
A) Kol böreği
B) Bulgur pilavı
C) Mürekkep balığı
D) Kapı kilidi

9. Ad takımlarının tamlayanı, tamlananın kime ya da neye ait olduğunu belirtir.
Aşağıdaki ad takımlarının hangisinde tamlayan tamlananın kime ait olduğunu belirtir?
A) Babasının çantası otobüste kaybolmuş.
B) Hoşgörünün önemini herkese anlatmalıyız.
C) Vatanımızın bekçisi kahraman ordumuzdur.
D) Sahilin kenarına çay bahçesi yapmışlar.

10. Bazı belirtisiz isim tamlamalarında belirsizlik anlamı silinmiş, belirlilik ortaya çıkmıştır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala örnek olabilecek bir kullanım vardır?
A) Limon kabuğunun, çoğu hastalığa iyi geldiğini söylüyorlar.
B) Tarih kitapları okumayı çok severdi Nuri amca.
C) İstanbul valisi güzel çalışmalarıyla halkın sevgisini kazandı.
D) Ne güzel olur, bahar mevsiminde toprakla suyun buluşması.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması yoktur?
A) Hava, keskin bir kömür kokusuyla doldu.
B) Sınıf başkanını müdür bey çağırdı.
C) Kızılay kulübü iyi çalışıyor okulda.
D) Birikimin önemini herkes kabul eder.

12. Sabah sabah elim bir dost avucunda
Hasta düşsem, yatağımın başucunda
Yukarıdaki beyitte geçen altı çizili tamlamayla aynı türde bir tamlama aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
A) İş zamanı başka hiçbir şeyle uğraşmazdı.
B) Yazar en son bir hikaye kitabı yazdı.
C) Kitabın değerini çok iyi bilen bir insandı.
D) Her bir yazı, sanat eseri gibi olmalıdır.

13. Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla tamlayanı olan bir isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Hiçbir engel sevginin önünde duramaz.
B) Bu hastalık, insanların sağlıklı düşünmelerini engeller.
C) Çağımızda bilimin ve teknolojinin önemi gün geçtikçe artmaktadır.
D) Olayların etkileri, denizin dalgaları gibi birdenbire genişler ve yayılır.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir tamlama vardır?
A) Yeni, bahçeli ve güzel bu evde bir yılımız geçti.
B) İstanbul’un trafik sorunu ne zaman çözülecek?
C) Devlet hastanelerinin problemlerinden haberin var mı?
D) İlçe tarımının gelirleri bu yıl arttı.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad tamlaması yoktur?
A) Yağmur ormanları gitgide azalıyor.
B) Bu madde yeni keşfedildi.
C) Su kesintisi olmayacak bu yaz.
D) Hepimiz kitap kültürünü kazanmalıyız.

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok tamlama vardır?
A) İnsanların istekleri nedense bitmek bilmez.
B) Canlılar için en önemli şey sağlıktır.
C) Toplum hayatı, iş bölümünü gerektirir.
D) İnsanların duygu dünyası farklı farklıdır.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir tamlama kullanılmıştır?
A) Arabanın lastiği tamir edildi mi?
B) Çocuk parkları çok gereklidir.
C) Eğitimin önemini kavramalıyız.
D) Güzel günlerin hatırasını yaşatmak istiyordu.

18. Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili bölümlerden hangisi zincirleme isim tamlamasıdır?
A) Bu yolun bir sonu yok mu?
B) Senin de canın sıkılmıyor mu?
C) Biliminin günümüzdeki önemi inkar edilemez.
D) İnsanın düşünce yapısı sürekli değişebilir.

19. Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi isim tamlaması şeklinde oluşmamıştır?
A) başucu
B) ayakkabı
C) ağaçkakan
D) hanımeli

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması vardır? (1993-DPY)
A) Şimdiye kadar bu aletleri hiç kullanmamıştım.
B) Ağaç işlerini artık pek sevmiyorum.
C) Böyle işler bilmeyene kolay görünür.
D) Düz bir tahtayı kesmeye başladım.

CEVAPLAR: 1.C, 2.A, 3.A, 4.C, 5.C, 6.C, 7.C, 8.B, 9.A, 10.C, 11.D, 12.C, 13.C, 14.A, 15.B, 16.C, 17.D, 18.D, 19.C, 20.B

isim tamlamalari testi 1 (6.sinif turkce) indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap