Testler

Atasözleri Test 1 (4.Sınıf Türkçe)

ATASÖZLERİ TEST 1 (4.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlam yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Yalnız taş duvar olmaz.
B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
C) Baş başa vermeyince taş yerinden oynamaz.
D) Bugünkü işini yarına bırakma.

2.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlam yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Az olsun, öz olsun.
B) Azıcık aşım, ağrımaz başım.
C) Azı karar, çoğu zarar.
D) Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.

3.
Akıllılık, gerçeği görüp ona göre düşünme, anlama kabiliyetidir. Akıl, kişinin kıymetli cevheridir. Akıl, kişinin kıymetli cevheridir. Akıllı bir insana aklı rehber olur. Geleneksel toplum düzeninde aklını kullanmasını bilen, anlayışlı, arif kişilere değer verilmiş, bunlar övgüyle anılmıştır.

Yukarıda anlatılanlar aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Akıl kişiye sermayedir.
B) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
C) Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını almış.
D) Akıllı köprü arayana dek, deli suyu geçer.

4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Bir işin zorluğunu, verdiği yorgunluğu en iyi o işi devamlı yapanlar bilir.” anlamını içerir?

A) Ağır yükün zahmetini katır bilir.
B) Bakmakla usta olunsa kediler kasap olurdu.
C) Başa gelmeyince bilinmez.
D) Dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir.

5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

A) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan.
B) Üzüm üzüme baka baka kararır.
C) Mum dibine ışık vermez.
D) Topalle gezen aksamak öğrenir.

6.Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde nasihat (öğüt) anlamı yoktur?

A) Bin bilsen de bir bilene danış.
B) Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme, kimi uzun der kimi kısa.
C) Sözü söyle alana, kulağında kalana.
D) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı olur.

7. “Lokma çiğnenmeden yutulmaz.” atasözüyle aynı anlama gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zahmetsiz rahmet olmaz.
B) Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
C) Ne doğrarsan aşına, o gelir kaşığına.
D) Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.

8.
(1) Öfkeyle kalkan, zararla oturur.

(2) Acele yürüyen yolda kalır.
(3) Akşamki işini sabaha bırakma.
(4) Keskin sirke küpüne zarar.
Yukarıdaki numaralandırılmış atasözlerinden hangi ikisi aynı anlamdadır?
A) 1-2
B) 1-4
C) 2-3
D) 2-4

9. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu yanlış verilmiştir?

A) Ağaç meyvesi olunca başını aşağı salar. (alçak gönüllü olma)
B) Sakla samanı, gelir zamanı. (cimrilik)
C) Yazı başı pişenin kışın aşı pişer. (çalışma)
D) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. (tedbirli olma)

10.
Çekememezlik, kıskançlık, haset etme, herhangi bir bakımdan kendinden üstün gördüğü birinin bu üstünlüğünden acı duyma anlamındadır. Haset eden kimseler başkalarının sahip olduklarını çekemezler. Böyle kimseler elde edemedikleri şeylere de kusur bulurlar. Bu rahatsız edici bir durumdur, onun için haset eden insanların huzuru olmaz.

Yukarıdaki açıklama aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Düğün el ile, harman yel ile.
B) Dost kara günde belli olur.
C) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
D) Kedi ulaşamadığı ciğere pis der.

11.
Bir işi yaparken kullandığımız aracı veya beraber çalıştığımız kişiyi işin ortasında değiştirmeye kalkarsak iş hem aksar hem de sağlam olmaz.

Yukarıda açıklaması verilen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dibi görünmeyen sudan geçme.
B) Irmaktan geçerken at değiştirilmez.
C) Taşıma su ile değirmen dönmez.
D) Dereyi görmeden paçaları sıvama.

12. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tabiat (doğa) olaylarıyla ilgilidir?

A) Terazi var, tartı var; her şeyin bir vakti var.
B) Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
C) Akacak kan damarda durmaz.
D) Güneş girmeyen eve doktor girer.

13. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

A) Terzi kendi söküğünü dikemez.
B) Mum dibine ışık vermez.
C) Kasap ekmeğini yavan yer.
D) Balık baştan kokar.

14. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi toplumun gelenek ve görenekleriyle ilgilidir?

A) Kız beşikte, çeyiz sandıkta.
B) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
C) El öpmekle dudak aşınmaz.
D) Damlaya damlaya göl olur.

CEVAPLAR. 1.D, 2.D, 3.A, 4.A, 5.C, 6.D, 7.A, 8.B, 9.B, 10.D, 11.B, 12.B, 13.D, 14.A

İndirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
atasozleritest1-4.sinifturkce

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap