Testler

Sözcükte Anlam Test 12 (7.Sınıf Türkçe)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “belirmek, ortaya çıkmak” anlamında bir deyim kullanılmıştır?
A) Bu adamın giderayak başımıza yeni bir dert açacağını hiç düşünmemiştik.
B) Çadırda yaşayan kabile üyeleri arasında sorunlar baş göstermeye başladı.
C) Onlarla baş çıkmak kolay değildi, çünkü kızdıklarında her an bir çamur atabilirlerdi.
D) Yıllık personel izin listesini kaybettiğim için çalışanlarla benim de başım derde girdi.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
A) Çok yorgundu, kendini uykuya verdi.
B) İnce eleyip sık dokudu ve istediğini aldı.
C) Herkes merak içindeydi, göz gözü görmüyordu.
D) O gün hiçbir şey söylememiş, ağzını açmamıştı.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “alan” sözcüğü, cümlede kazandığı anlamla doğru eşleştirilmiştir?
A) Ağaçların arasındaki düzlük alana çadırımızı kurmuştuk. ( Orman içinde düz ve ağaçsız yer.)
B) Onun fizik alanında önemli bir isim olduğunu biliyorum. ( Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha)
C) Çocuklar evin karşısındaki boş alanda maç yapıyorlar. ( Bir çalışma çevresi, çalışma dalı.)
D) Sınavdaki sorulardan biri karenin alanını hesaplamaya yönelikti. ( Uzmanlık dalı)

4.
Sivas yollarında geceleri
Katar katar kağnılar gider
Tekerleri meşeden
Ağız dil vermeyen köylüler
Odun mu, tuz mu, hasta mı götürürler?
Bu dizelerde geçen altı çizili deyimin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konuşmamak, susmak
B) Ortama göre söz söylemek
C) Açık konuşmaktan kaçınmak
D) Konuşmasına fırsat vermemek

5. “Ağız” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim oluşturmamıştır?
A) Duydukları karşısında ağzı açık kaldı.
B) Arabayı izinsiz aldığını ağzından kaçırdı.
C) Sinirlenince ağzına geleni söyleyen biriydi.
D) Doktor, hastaya ağzını iyice açmasını söyledi.

6. Aşağıdaki kartın arka yüzünde bir deyimin açıklaması verilmiştir. Açıklaması verilen bu deyim, kartın ön yüzüne yazılacaktır.
Buna göre kartın ön yüzüne, aşağıda cümle içinde kullanılmış altı çizili deyimlerden hangisi yazılmalıdır?

 

?

 

 

 

 

Konuşamayan veya susan kişinin konuşmaya başlaması

 

kartın ön yüzü                    kartın arka yüzü

A) Ünlü şair, bu konuyu şiirlerinde sık sık dile getirir.
B) Mikrofonun açık olduğunu fark edince birden dili dolaştı.
C) Senin bu yaptıklarını duyarsa onun dilinden kurtulamazsın.
D) Normalde çok az konuşan birinin böyle birdenbire dilinin çözülmesi çok garip.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sesteş değildir?
A) Aylardır kas ağrılarından uyuyamıyordu.
B) Azı dişini çektirmek için doktora gitti.
C) Söyleme sırrını dostuna, o da söyler dostuna.
D) Kaçıncı katta oturuyorsunuz siz?

8. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur?
A) Acele hazırlanıp yola çıkacaktık.
B) O, fikirlerini kapalı bir şekilde anlatır.
C) İşini bırakıp benimle ilgilendi.
D) Soğuk havalarda gezmeyi severdi babam.

9. Toplumumuzda genelde kulaktan dolma bilgilerle yetinen, karşı düşünceye ait kitapları öcü gibi gören bir mantık var. Oysaki bizler okumalı, okuduklarımızı kendi süzgecimizden geçirmeliyiz ki bir şeyler çıkaralım ortaya. Yoksa her gün biraz daha çölleşir beynimiz.
Bu parçada “okuduklarımızı kendi süzgecimizden  geçirmeliyiz” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okunanları kendimize göre yorumlamak
B) Okunanları olduğu gibi kabul etmek
C) Okunanları başkalarına da anlatmak
D) Okunanları eleştirmek

10. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi.
B) Gönülsüz yenen aş, ya karın ağrıtır ya baş.
C) Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya koyamaz.
D) Attan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kazma kürek.

11. “Gezmek” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde “bir yerde gezi yapmak” anlamında kullanılmıştır?
A) Soğuk yerde yalın ayak gezmemeli.
B) Hastamız iyileşiyor, artık yavaş yavaş da olsa geziyor.
C) Gece vakti burada ne geziyorsun?
D) Bu yaz da Mardin’i gezeceğim.

12.
Ne demiş büyük ozanımız
Dinleyin kulak verin sözüne
Bir ağaç gibi hür yaşayın dememiş mi
Ve bir orman gibi kardeşçesine
Aşağıdaki deyimlerden hangisi dörtlükteki deyimle yakın anlamlıdır?
A) Kulağına çarpmak
B) Kulak kesilmek
C) Kulağına gelmek
D) Kulak tıkamak

13. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Çürük tahtaya bastı ve aşağıya düştü.
B) Küçük yaştaki kızının ölümüyle iyice çöktü.
C) Onun kadar ince ruhlu, kibar bir insan tanımadım.
D) On yıldır görüşmediğim arkadaşımla buluşacağım.

14. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan deyimlerin anlamları yay ayraç içinde verilmiştir. Bu cümlelerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Bu işe büyük bir özen ve önem vererek vererek girişti.( dört elle sarılmak)
B) Abim her zorluğun üstesinden gelirdi. ( altında kalmamak)
C) Bunu yapmaya kesin karar vermişti. ( kafasına koymak)
D) Böyle bir etkiyle değişmemiş, bozulmamış biriydi. (sudan çıkmış balığa dönmek)

15. “Bu kütüphanede Türk tarihi ile ilgili araştırma yapanlar için zengin bir malzeme vardır.” cümlesindeki “zengin” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bol
B) Varlıklı
C) Verimli
D) Gösterişli

16.
I. Şirket, hatalı ürettiği arabaları piyasadan çekmiş.
II. Bu hastalığı neredeyse on yıldır çekiyormuş.
III. Yeni aldığım atlet, yıkanınca çekti.
IV. Bulaşık süngeri bütün suyu çekti.
V. Üç yıldır diz ağrıları çekiyorum.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde “çekmek” sözcüğü, aynı anlamda kullanılmıştır?
A) I-II    B) II-V    C) III-IV       D) IV-V

CEVAPLAR: 1.B, 2.D, 3.A, 4.A, 5.D, 6.D, 7.B, 8.C, 9.A, 10.A, 11.D, 12.B, 13.B, 14.D, 15.A, 16.B

sozcukte anlam test 12 (7.sinif Turkce) indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap