Testler

Karma Dil Bilgisi Testi 8

KARMA DİL BİLGİSİ TESTİ 8

1.Bahçesini gül fidanları ile biri kara, biri beyaz iki dut ağacının süslediği bu şirin evde doğmuşuz hepimiz.
Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bir isim hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır.

B) Birden fazla belgisiz zamir kullanılmıştır.
C) Sayı sıfatı vardır.
D) Somut bir ismi niteleyen bir sıfat vardır.
E) Topluluk adı kullanılmıştır.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zarfı yoktur?
A) Ne zaman bir çocuk görsem kendi çocukluğumu hatırlarım.
B) Arıza hâlinde hangi düğmeye basmak gerekiyormuş?
C) Sağanak yağmurlar daha ne kadar sürecek?
D) Niçin bu sözleri söylediğini, inan anlamış değilim.
E) Birer harabeye dönmüş bu evlerde nasıl yaşıyor bu insanlar?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamında somut olduğu hâlde mecaz anlama gelerek soyutlaşan bir isim vardır?
A) Masanın üzerindeki kitabı bana getirebilir misiniz?

B) Yıllardır görüşmememize rağmen aramızdaki sevgi bağı hiçbir zaman kopmadı.
C) Bardağı yarısına kadar çayla doldurup üzerine su ilave etti.
D) Geceleyin geç saatlere kadar televizyon izlediği için sabahleyin uyanamadı.
E) Kilimlerin zengin motifleri izleyenleri büyülemişti.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili kelime, sözcük türü yönüyle ötekilerden farklıdır?
A) Kimileri kış mevsimini hiç sevmez.

B) Bu durumdan kimse memnun değil anlaşılan.
C) Sunduğum tekliflerin hiçbirini kabul etmedi.
D) Biriniz şu perdeyi kapatabilir mi acaba?
E) Memnun olan kişi, memnuniyetini belli etmeli.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı adlaşmış sıfat olan bir belirtili isim tamlaması vardır?
A) Anadolu’nun bazı bölgelerinde hayat şartları çok zordur.

B) Soğuk hava kütlesi, etkisini giderek azaltacak.
C) O, büyüklerinin sözünden asla çıkmazdı.
D) Yarışmacıların hepsi aynı soruya yanlış cevap verdi.
E) Görevliler, otobüs şoförünü büroya çağırdılar.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylemin çekimi kişi yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Ödevlerini neden zamanında yapmıyorsun?

B) Raporu başhekime imzalatmalısın.
C) Sahilden kalkan minibüslere bin.
D) Giriş kartınızı yenisiyle değiştirin.
E) Dışarı çıkarken şemsiyeni yanına al.

7. “İsim cümlelerinde kimi zaman ek eylemin 3.tekil şahıs ekinin kullanılmadığı olur.”
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?
A) Başımızda kaval yelleri esiyormuş bizim.

B) Biz bir dağın bulutuyuz aslında.
C) Neyleyim sen yoksan eğer yazı, kışı, baharı.
D) Sana öyle hasretim bu temmuz akşamında.
E) Bir yıldız kervanı gibi haftalar, aylar.

8. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır?
A) Hoşgörünün ülkemize hâkim olmasını tüm kalbimizle dileriz.

B) Türkiye’nin değişik yerlerinden birçok insan buraya gelirdi.
C) Sahile inen yolu genişletme çalışmaları başladı.
D) Yol üzerinde sürücülerin dikkatini çekmek amacıyla tabelalar kondu.
E) Şehrin iki yakasını birbirine bağlayan yolların sayısı artacaktı.

9. “Kimi sıfat takımlarında adla sıfatın yeri değiştirilip ada bir iyelik eki eklenerek bir sıfat grubu oluşturulur.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu yolla yapılmış bir sıfat grubu vardır?
A) Bekçi geniş omuzlu, hafif kilolu bir adamdı.

B) Üzerinde rengi solmuş bir gömlek vardı.
C) Kâğıttaki yazılar oldukça silikti.
D) Asker elbiseli insanlar karşı masaya oturdular.
E) Salondaki bozuk duvar saatini tamire götürmüştü.

10. Versailles Sarayı, çok geniş bir alana kurulmuş, benzeri çok az bulunan tarihî bir yapıdır.
Aşağıdakilerden hangisinin öznesi bu cümleninkiyle aynı türden bir tamlamadır?
A) Bu eşsiz, tarihî yapı dört kattan oluşuyor.

B) Bu ulus kadar sanata değer veren ulus çok azdır herhâlde.
C) Bin bir çeşit çiçeklerle bezenmiş geniş bir bahçe vardı orada.
D) Bin dönümün üstünde bir alana sahip bahçelerin yanlarına su kanalları yapılmıştı.
E) İnsanlar bu bahçeleri adeta cennetten bir köşe hâline getirmiştir.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişsiz fiilden türemiştir?
A) Evin bütün odalarını boyattı.

B) Mektubu ilgili kişilere ne zaman ulaştırırsın?
C) Bu şiiri kimin yazdığını biliyor musunuz?
D) Bana okumayı dedem sevdirdi.
E) Olan bitenler tüm detaylarıyla anlattı.

12. Aşağıdakilerden hangisi kurallı bir isim cümlesidir?
A) Sokaklar, her zamankinden daha tenhaydı.
B) Günlerce sürer bu bitmeyen yolculuk.
C) Şarkısını dinleyeceksin uçan kuşların.
D) Yapraklar rüzgârda sağa sola savrulur.
E) Yapraklar hışırdıyor esen rüzgârla beraber.

13. Bahçedeki çiçeklere su vermeyince kurumuştu.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gereksiz sözcük kullanımı

B) Özne-yüklem uyuşmazlığı
C) Özne eksikliği
D) Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
E) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Ne insanlar geçdi bu dünyadan.
B) Yaşlılara saygıda kusur etmezdi.
C) Buradan Boğaz’ın seyrine doyum olmaz.
D) Karmakarışık duygular içindeyim bu akşam.
E) O isimlerle ilgili bir de kayıtlara baksak iyi olur.

15. Üsküdar Üsküdar, bir ulu rüyayı görenler şehri!
Seni gıpta ile hatırlar vatanın her şehri.Hepsi der, hangi şehir görmüş onun gördüğünü?
Bizim İstanbul’u fethettiğimiz mutlu günü.
Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Hece düşmesi

B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ünsüz yumuşaması
D) Ulama
E) Ünsüz düşmesi

16. Ben ( ) şiir ve romanla ilgili düşüncelerimi ( ) sen de şahitsin ( ) ona uzun uzun anlatmıştım.
Yukarıdaki cümlede yay ayraçlarla boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (,) (,) (,) (.)
B) (;) (,) (,) (.)
C) (,) (;) (;) (…)
D) (,) (;) (,) (…)
E) (,) (;) (,) (.)

CEVAPLAR: 1.E, 2.B, 3.B, 4.E, 5.C, 6.D, 7.E, 8.D, 9.B, 10.D, 11.B, 12.A, 13.B, 14.A, 15.E, 16.A

karmadilbilgisitesti8

karmadilbilgisitesti8 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap