Testler

Sözcük Yapısı Test 7

SÖZCÜK YAPISI TEST 7

1.Aşağıdaki fiillerden hangisi, yeterlilik fiilinin geniş zamanının üçüncü tekil şahsının olumsuzudur?
A) Yetmez
B) Yakıştırmaz
C) Gidemezsin
D) Bakamayacak
E) Anlayamaz

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, birden çok birleşik fiil vardır?
A) Ağlayamazsın sen, ağlasaydın anlayabilirdin.
B) Her zamanki gibi ilginç fikirler ileri sürmüştü.
C) Romanlarıyla olduğu kadar makaleleriyle de ufkumuza ışık tutuyor.
D) Her yazar özgün olabildiği ölçüde tutulur.
E) Bu tartışma yüzyıllardan beri süregelmiştir.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olmak” sözcüğü, yardımcı fiil olarak kullanılmamıştır?
A) Takımımız bu maçta da mağlup olmadı.
B) Merak etmeyin, üç güne kadar istedikleriniz olacak.
C) Ben askerlikten 2020’de terhis oldum.
D) Bu olay hepinize ders olsun çocuklar.
E) Yarın saat sekizde havaalanında olmalısın.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi, yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Uçak, bulutlar arasına girip kayboldu.
B) Pazartesi günü İzmir’de olacaksın.
C) Bir gün bunu yaptığına pişman olacaksın.
D) Payına düşene niçin razı olmadı?
E) Bütün bunları onun yaptığına emin oldum.

5.
Saat dokuza gelmeden uyuyakalmışım
Sen gidedur ben de geliyorum
Mor sümbüllü, gonca güllü dağlarda
Ferhat Şirin’ini bulagelmiştir
Yukarıdaki dörtlükte kullanılan kurallı birleşik fiiller, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
A) Süreklilik-tezlik-yeterlilik
B) Süreklilik-süreklilik-süreklilik
C) Yaklaşma-süreklilik-tezlik
D) Süreklilik-tezlik-süreklilik
E) Tezlik-süreklilik-yeterlilik

6.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik fiil değildir?
A) Bu eseri beş yıl önce kaleme almış.
B) O yaramazdan herkes yaka silkiyor.
C) Sabahleyin erkenden yola koyulun.
D) Kışladan bütün sevdiklerine mektup göndermiş.
E) Sonunda benim savunduğum düşünce ağır bastı.

7. Türkçede bazı birleşik fiiller isim soylu bir sözcükle yardımcı eylemden oluşur.
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiillerden hangisi bu kurala örnek olabilir?
A) Onu, ağzı burnu kan içinde görünce hepimizi donakalmıştık.
B) Kızım, sen şu çocuğa bakadur, ben hemen geliyorum.
C) Bu işaret günümüze kadar birçok kelimede kullanılagelmiş.
D) Sabahları işe gitmeden bize de uğrayıversen ne olur sanki?
E) Tehlikenin geldiğini hissetmişti sarı saçlı çocuk.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik kelime sıfat görevinde kullanılmıştır?
A) Hastalığımda hiçbir arkadaşım beni ne aradı ne sordu.
B) Dizinin son bölümünü izlerken gözyaşlarımı tutamadım.
C) Toplantı salonunda onunla göz göze gelmemek için elinden geleni yaptı.
D) Kullanışlı bir bilgisayar masası ancak böyle olur.
E) Atasözlerimizden bazıları gerçek, bazıları mecaz anlamlıdır.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcük sıfat görevinde kullanılmıştır?
A) Şimdi burada boşboğazlık yapmanın ne âlemi var Nalan?
B) Onun kadar vurdumduymaz birinde hayatımda rastlamadım.
C) Mahallenin kadınları bir araya geldi mi dedikodu yapmaya bayılır.
D) Son yirmi yılın matematikçileri bilimlerine albeni verebilmek için yeni bir matematik buldular.
E) Atardamarlar, kalpten aldıkları kanı dokulara ileten özel damarlardır.

10. Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili birleşik sözcüklerden hangisi yapılışı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Yedi yaşında ilkokula başladım.
B) Kabakulak aşısı yaptırmış mıydınız?
C) Sivrisinek küçük ama mide bulandırır.
D) Onun kadar açıkgözüne rastlamadım.
E) Yurtsever gençler okulu bırakıp savaşa katıldılar.

11. I. Yanan mumu söndürdü hastanın son nefesi
II. Can kuşunu başıboş bıraktı ten kafesi
III. Yat ölüme benzeyen bir uğursuz uykuya
IV. Bana dar günlerimde kucak açan bir delikanlıydı Sadi Bey.
V. Dağ, taş deme arkadaş, gün batmadan ilerle.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük yapıca ötekilerden farklıdır?
A) I.    B) III.    C) III.     D) IV.    E) V.

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde türemiş sözcük kullanılmamıştır?
A) Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
B) Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?
C) Ya gözler altındaki mor halkalar?
D) Neden böyle düşman görünürsünüz;
E) Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi, yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Büyük küçük demeden herkese yardım ederdi.
B) Sizleri de aramızda görmekten çok mutlu olacağız.
C) Issız yerlerden geçerek köyümüze sağ salim varabildik.
D) Yaklaşık üç saat sonra şehrin bunaltıcı havasından kurtulacaksınız.
E) Salondaki herkes başarısından dolayı Adnan’ı tebrik etti.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, süreklilik fiili kullanılmamıştır?
A) Sen düşünedur, onlar çoktan yapmaya başladı bile.
B) Futbolcunun bu hareketine bütün seyirciler şaşakaldı.
C) Burada herkes senden bahsediyor.
D) Bu fıkra senelerce bu şekilde anlatılagelmiş.
E) Siz yiyedurun, ben ayranları getiriyorum.

15. Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.
B) Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak;
Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.
C) Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir;
Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir.
D) Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kâinat;
Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat!
E) Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne,
Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine;

16.Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Tarihin gözleri var, surlarda delik delik;
Servi, endamlı servi, ahirete perdelik…
B) Bulutta şaha kalkmış Fatih’ten kalma kır at;
Pırlantadan kubbeler, belki bir milyar kırat…
C) Şahadet parmağıdır göğe doğru minare;
Her nakışta o mana: Öleceğiz ne çare? ..
D) Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet;
Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet…
E) Boğaz gümüş bir mangal, kaynatır serinliği;
Çamlıca’da, yerdedir göklerin derinliği.

 

CEVAPLAR: 1.E, 2.A, 3.B, 4.E, 5.B, 6.D, 7.E, 8.A, 9.B, 10.E, 11.B, 12.A, 13.D, 14.C, 15.C, 16.E

sozcukyapisitest7 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

4 yorumlar

Yorum yap