Kitap Tanıtımları

KASHNA FELSEFESİ-ERDAL DEMİRKIRAN

Kashna Felsefesi kişisel gelişim öğretilerinden birisidir.  Kişisel gelişim literatüründe pek çok görüş mevcuttur. Genellikle bu görüşlerin ortak noktası: İnsanların potansiyellerinin tahmin edilenden daha fazla olduğudur.

Kişisel gelişimciler insanların şu an yaşadıkları başarılardan daha fazla başarı yaşayabilmelerinin ön şartının ‘öğrenilmiş çaresizlik duygusundan kurtulmak’ ve ‘kendi potansiyelinin farkında olmak’ olduğunu vurgulamaktadırlar.

Kashna Felsefesi yıldızlarla misket oynamanın, güneşi sağ cebine koymanın ve güneşe dokunmanın mümkün olabileceğini savunmaktadır. Böyle bir şey olabilir mi, olamaz mı? Bunu herkesten önce okuyucular bilir ancak Kashna Felsefesi olaylara bakış açımızda farklı bir yaklaşım sergileme fikri aşılamaktadır.

Erdal Demirkıran, böyle bir felsefeyi vurgularken belli ki insanların ön yargılardan ve öğrenilmiş kalıplardan kurtulmaları ve farklı bir pencereden bakma pratiği geliştirmelerini arzulamaktaydı. Zaten kendisi ‘Ben Dünya’nın en akıllı adamıyım.’ Derken de bunu anlatmak istemişti.

Erdal Demirkıran’ın Dünya’nın en akıllı adamı olup olmadığını bilmiyoruz ancak bildiğimiz bir şey varsa insanların kendi haklarındaki kanaatlerinin yaşantılarında başarılı veya başarısız olacaklarını belirlediğidir.

Kashna Felsefesi, imkansızın peşinden gitmeyi ve olmaz denileni oldurmayı amaçlamaktadır. Kısacası Kashna Felsefesi bilim adamlarının ve mucitlerin felsefesidir.

Kısaca Kashna Felsefesi bilme, tanıma ve mükemmelliği bulma tutkusudur. Her şeyden önce insanların mükemmelliğe ulaşacaklarına olan inançtır. İnsanların sayısız cevherlere sahip olduğunu savunur.

İnsanların imkansızı bulma, ulaşılmazlara ulaşma inancı özünde yanlış bir inanç değildir. Bu bir sistem bilincidir. Her şeyden önce kaderi ve yaratıcıyı da görmezden gelmez. Yani insan inanırsa her şeyi kesin yapabilir gibi bir inanç Kashna Felsefesinin tam olarak savunduğu bir görüş değildir. İnsan her şeyi yapacağına inanmış olsa bile bazı şeyleri yapmaya muvaffak olamayabilir ancak her şeyi yapabilme inancı başarının ön şartıdır. İnsan her halükarda denemelidir.

Kashna Felsefesinde başarı başat faktör; başarısızlık ise lügatlerde olmayan bir kelimedir. Günümüzde salt siyah ve beyaza odaklanmak yerine griyi de ihtimal dahilinde tutan insan yani belli bildik kalıplara takılmaktan kurtulan insan her şeyi başaramasa da başarı yolundaki en önemli engeli aşmış olur.

Yazdır

Yazar hakkında

Fatih Pınar

Yorum yap