Testler

YAPILARINA GÖRE FİİLLER TEST 2

YAPILARINA GÖRE FİİLLER TEST 2

1.“Ol-” eylemi aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik eylem içinde yer almamıştır?
A) Karısı genç yaşta verem olmuştu.
B) Sabaha kadar soğukta beklediği için hasta olmuş.
C) Seninle tanıştığıma çok mutlu oldum.
D) Kiraz hangi mevsimde olur?
E) On altı yaşında şehit oldu kardeşim.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir birleşik fiil kullanılmıştır?
A) Sence ben bunu kaldırabilir miyim?
B) Bu zekayla her meselenin üstesinden gelebilirsin.
C) Bu işi başarmak için dokuz doğurdum.
D) Elbiselerini koyduğu yerde bulamayınca küplere bindi.
E) Sen onu tanımazsın, bu tür meselelerde kılı kırk yarar o.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik fiil kullanılmıştır?

A) Biraz iltifat edince koltukları kabarırdı.
B) Yeni gelen antrenör hepimize kök söktürdü.
C) Hadi iyisin, yine kefeni yırttın.
D) Ağır yaralanan askeri bütün müdahalelere rağmen kurtaramadık.
E) Müdür bize her konuda kolaylık gösterdi.

4. Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi basit fiil değildir?
A) Kurumuş ağaçları kestiler.
B) Daha sonra da köklerini söktüler.
C) Yaralı askerin ayağı kesilecek.
D) Bu elbiseler mi seni koruyacakmış?
E) Az daha zehirli çayan o da içecekti.

5.Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi kökünün türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Onlar ateşe gülümseyerek koşuyorlar.
B) Koğuştaki hastanın yaraları kanıyor.
C) Uykusuz kaldığımı nasıl anladınız?
D) Poşetleri meyve ve sebzelerle doldurmuşsun.
E) Bu silahşorlar ölüm kusmaya ve kan akıtmaya burada başlayacak.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım hem çekim eki almış bir fiil vardır?
A) On yıl bu mağarada çalıştım.
B) Memlekete bir faydam dokunmuşsa ne mutlu bana kumandanım!
C) Çekilin hayallerimin önünden.
D) Doğru dersin kumandanım.
E) Bütün notlarını kurşun kalemle alırdı.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş eylem kullanılmıştır?
A) Bu karanlıktan ancak ışığımızı paylaşarak çıkabiliriz.
B) Düşmanları nerede durdururuz?
C) Bir fare gibi saklanmaya tahammül edemez o.
D) Acele etmezsek düşmanlar Çanakkale’yi geçecek.
E) Yangın daha da körüklenecekmiş gibi geldi bana.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı birleşik bir fiil vardır?
A) Harp meydanından kaçmayan er geç kazanırmış.
B) Bunlarla uğraşmaları önemli işleri görmezden gelmelerine neden oluyor.
C) Sen olmasan onları kurtaramazdık.
D) Ahmaklar, insanın yerinin, büyüklüğünün kanıtı olamayacağını çünkü en önde yer alanların nadiren çok önemli olduklarını bir türlü anlamıyorlar.
E) Yarın gün doğumunu izlemeye karar vermişler.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyimleşmiş birleşik fiil yoktur?
A) Buraya geldiğimden beri tüm güzel günleri birileri bir şekilde burnumdan getirdi.
B) Kendini bu şekilde düşünmekten men etmelisin.
C) Sence ben bu işlerin altından kalkar mıyım?
D) Osman, mahalledeki bütün serserilere meydan okudu.
E) Bütün işi biz yaptık, ödülü o kaptı, biz de avucumuzu yaladık.

10. Kurtuluş Savaşı, geçmişten günümüze şiirlerde işlenmiş, yaşananlar günümüze kadar anlatılagelmiştir.

Yukarıdaki cümlede kurallı birleşik fiilin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tezlik
B) Yeterlilik
C) Sürerlilik
D) Yaklaşma
E) Vazgeçme

11.Onlarla bir araya nasıl geleceğini düşününce onlardan farklı olduğu aklına yatmadı.

Yukarıdaki cümlede geçen fiilin yapısı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Anlamca kaynaşmış birleşik fiildir.
B) Basit eylemdi.
C) Türemiş eylemdir.
D) Gövdeden türemiş fiildir.
E) Kurallı birleşik fiildir.

12. “Et-” fiili aşağıdaki cümlelerden hangisinde yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?
A) Siz olsaydınız hangisini tercih ederdiniz?
B) Aylardır görüşmediğim teyzemle uzun uzun sohbet ettik.
C) Onların içeri girdiğini fark etmemişim.
D) Bu tür insanlardan hiç haz etmem.
E) Bilirim onu, kitapsız edemez, biricik aşkıdır kitaplar.

13. Umarım kabul edilir ve sen de sana danışmadığım için beni affedersin. Buradan gitmem lazım. Hepinizin kalmam için ısrar edeceğini biliyorum. Senden bu haberi anneme yumuşatarak anlatmanı rica ediyorum. Kendime bile iyiliğim dokunamazken başkalarına nasıl dokunabilir ki?
Yukarıdaki parçada kaç tane birleşik fiil kullanılmıştır?
A) 1      B) 2      C) 3     D) 4       E) 5

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki fiil yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Beni bahar aylarını birlikte geçirmek için bağ evine davet etti.
B) Cevabımı geciktirdim; çünkü sebeplerim var.
C) Mektupta neler yazdığını size detaylı olarak anlatmayacağım.
D) Doğrusu bu iyi niyet beni ağlattı.
E) Yarın buradan ayrılıyorum.

15. O zamandan beri her şeyin nasıl da değişmiş olduğunu fark ettim. Sonra umursamaz bir şekilde, kalbimin istediği her keyif ve zevke ulaşabileceğimi zannettiğim o dünyayı andım özlemle. Yanımda ne çok hayal kırıklığına uğramış umut ve başarısız plan getiriyorum.
Yukarıdaki parçada geçen kelimelerden hangisi türemiş eylemdir?
A) değişmiş
B) umursamaz
C) istediği
D) andım
E) uğramış

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birleşik fiilin oluşumu diğerlerinden farklıdır?
A) O zaman kaldıramayacağın yüke talip olmayacaksın.
B) O vakit aslan ol ki evladım olduğun idrak edilsin.
C) Bir gün adam olacak.
D) İzin alırsam yarın doktora gideceğim.
E) Biz bu savaşı kör bir diplomasiyle kaybettik.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem basit fiil hem de birleşik fiil kullanılmıştır?
A) Şikayet etmeyeceğim, gözyaşlarımı ve nafile dileklerimi affet.
B) Hiçbir şey söyleyemedim, sadece ona küçük bir hediye verebildim.
C) Ne dersen de burada daha fazla kalamam.
D) Buraya vardıktan sonra sana köylü bir çocukla ilgili yazmıştım, hatırlıyor musun?
E) Yiyip içemez, uyuyamaz hale geldiğini söyledi.

18. (I) Dün onunla yolda karşılaştık. (II) Komşu bir köye gidiyordu. (III) Sohbet ettik ve bana hikayesini anlattı. (IV) Bu çok ilgimi çekti. (V) Anlattığımda nedenini anlayacaksın.
Yukarıda numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)I.cümlede türemiş fiil kullanılmıştır.
B) II. ve V.cümlede basit fiil kullanılmıştır.
C) III.cümlede birleşik fiil ve basit fiil vardır.
D) IV. cümlede “ilgimi çekti” kelime grubu, birleşik fiildir.
E) Yukarıdaki parçada iki tane türemiş fiil vardır.

19. Gelen bir tanıdık, Albert’ın bazı nedenlerden dolayı gelemeyeceğini belirtti. Charlotte’un mektubu iletilememişti ve aynı akşam benim elime ulaştı. Mektubu okuyup gülümsedim. Bir an için bunun bana yazıldığını hayal ettim. Bundan keyif aldığımı belli ederek duraksadım.
Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İki tane birleşik fiil kullanılmıştır.
B) Fiilden fiil yapım eki almış bir eylem vardır.
C) Türemiş eyleme örnek olabilecek birden fazla kelime yoktur.
D) İsim ve yardımcı eylemle yapılmış birleşik fiil vardır.
E) İsimden fiil yapım eki almış bir kelime vardır.

20. Benim ceviz ağaçlarımı ancak onun gibi biri kesebilirdi. Bunu asla affetmeyeceğim. Bir de bunu yapmasının nedenini duysan! Düşen yapraklar avluyu kirletiyor, dallar güneşi kesiyormuş. Çocuklar olgunlaşan cevizleri düşürmek için taş atıyorlarmış ve bu da kadının sinirlerine dokunup derin düşüncelere dalmasına engel oluyormuş.
Yukarıdaki paragrafta kaç tane birleşik fiil kullanılmıştır?
A) 1       B) 2        C) 3        D) 4           E) 5

CEVAPLAR:
1.D, 2.A, 3.D, 4.C, 5.B, 6.C, 7.B, 8.C, 9.B, 10.C, 11.A, 12.E, 13.D, 14.A, 15.D, 16.D, 17.C, 18.C, 19.C, 20.C

Yukarıdaki testi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Yapılarına Göre Fiiller Test 2

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap