Edebi Şahsiyetler

Oktay Rıfat Horozcu (1914-1988)

oktay rıfat horozcu

Cumhuriyet dönemi edebi topluluklarından olan Garip akımının temsilcilerindendir.

1941 yılında Orhan ve Veli ve Melih Cevdet Anday’la Garip akımını kurmuştur.

İlk şiirlerinde şehir insanının günlük yaşamını işlemiştir. Şaşırtıcı buluşlar yapmış, şiirlerine alay ve yergi katarak yalın, kısa şiirler yazmıştır. Dili yalındır. Yaşayıp Ölmek, Aşk ve Avarelik Üstüne Şiirler adlı şiir kitaplarında Garip çizgisini sürdürmüş, aynı zamanda geleneksel biçimleri de denemiştir.

Oktay Rıfat, şiir dilinde mecazlarla yüklü günlük konuşmalardan, halk söyleyişleriyle deyimlerden geniş ölçüde yararlanır. Kaliteli şiirin, toplumu ileriye götüreceği düşüncesindedir.

Şiirinde daima bir arayış, değişim ve yeniliğin içindedir. Her türlü biçimi denemeye çalışmıştır.

1955 yılından itibaren İkinci Yeni şiirine yönelmiş ve soyut şiirler yazmıştır. Perçemli Sokak adlı şiirle kapalı şiir örneği vermiştir. Yoğun düşünce ve duyarlılıkla geleneksel ölçülere benzer biçimlerde işlenmiş eserler vermiştir.

Uzun şiirlerinde yer yer düzyazıya hatta senaryoya yaklaşmıştır ve bu şiirlerinde yöresel ağızlardan argoya kadar konuşma dilinin değişik ve zengin olanaklarından yararlanmıştır.

Şiirinin bir döneminde toplumsal problemleri konu alan şiirlere ağırlık vermiştir. Halk deyişlerinden yararlanmış, alaya ve yergiye dayalı şiirler yazmıştır.

Aşağı Yukarı ve Karga ile Tilki adlı kitaplarında özgür bir söyleyiş görülür.

Çağdaş sanatın gelişimini ve problemlerini ele alan yazılar da yazmıştır.

Şiir çevirileri, oyunlar ve oyun çevirileri yayımlanmıştır.

Roman ve tiyatrolarında toplumun değişik kesimlerini simgeleyen karakterler oluşturmuştur.

Eserleri:

Şiir:

Garip Güzelleme, Yaşayıp Ölmek, Aşk ve Avarelik Üstüne Şiirler, Aşağı Yukarı, Karga ile Tilki, Perçemli Sokak, Âşık Merdiveni, Elleri Var Özgürlüğün, Koca Bir Yaz, Dilsiz ve Çıplak, Elifli, Yeni Şiirler, Şiirler, Çobanıl Şiirler, Bir Cigara İçimi, Denize Doğru Konuşma, İkilik

Roman:

Bir Kadının Penceresinden, Danaburnu, Bay Lear

Oyun:

Birtakım İnsanlar, Kadınlar Arasında, Oyun İçinde Oyun, Atlar ve Filler, Çil Horoz, Yağmur Sıkıntısı, Dirlik Düzenlik, Toplu Oyunlar

Düzyazı:

Şiir Konuşması

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

1 yorum

  • edebiyat ödevim için arıyordum bu ismi, benim için çok iyi oldu teşekkürler

Yorum yap