Şiir İncelemeleri Dokümanlar

Ölmek Şiirinin İncelenmesi

Ölmek 

Firâz-ı zirve-i Sînâ-yı kahra yükselerek 
Oradan, 
Oradan düşmek ölmek istiyorum 
Cevf-i ye’s âşinâ-yı hüsrâna… 

Titrek 
Parıltılarla yanan mesâ-yı mezbaha-renk 
Dağılırken suhûr-ı üryâna, 
Firâz-ı zirve-i Sînâ-yı kahra yükselerek 
Oradan, 
Oradan düşmek ölmek istiyorum 
Cevf-i ye’s âşinâ-yı hüsrâna… 

Kanlı bir gömlek 
Gibi hârâ-yı şemsi arkamdan 
Alıp sürükleyerek, 
O dem ki refref-i hestîye samt olur ka’im 
Ve bir günün dem-i âlâyiş-i zevâlinde 
Sürüklenir sular âfâka şu’le hâlinde 
O dem ki kollar açar cism-i nâ-ümide adem 
Bir derin sesle “haydi” der uçurum, 
O dem, 
Firâz-ı zirve-i Sînâ-yı kahra yükselerek 
Oradan, 
Savt-ı ümmîd-i kalbi dinlemeden 
Cevf-i hüsrâna düşmek istiyorum.

                              Ahmet Haşim

Şair hüsran çukuruna düşmek ve ölmek istiyor, hüznün, melalin arttığı bir anda. Şair bir güzellik aleminde yeniden hayat bulma arzusunu dile getiriyor. Bu şiir Haşim’in hayal ettiği aleme ait bir şiir.

Haşim burada devamlı zulme ve haksızlığa uğradığını belirtiyor. Sürükleyerek: Zorla götürme demektir.

“Su” sözcüğü biraz Haşim’i, sürüklenen Haşim’i ifade ediyor. Su, cism-i naümidle özdeşleşiyor.

Zengin çağrışımlarla yüklü bir şiir. Hem dini, hem şahsi anlamlar taşıyor. Bu şiir bizi adeta büyülüyor.

-erek: Sürekliliği bildiren zarf fiil kullanıyor. Sonsuzluk hissi olduğunu anlıyoruz.

Haşim, cümle içerisindeki kelimelerin diğer kelimelerle ilgisini gevşek bırakıyor, müphemiyet oluşturuyor.

Şair, müphemiyet ifade eden kelimeler kullanıyor.

“Firaz, kollar, refref” kelimeleri semantik açıdan müphem.

Sembolizmde mısrada ses ahengine dayanarak birtakım kapalı anlamlar yaratmak vardır.

Kelimeleri kendi anlamının dışında bir anlamda kullanma vardır.

Şairin kalbinde bir duygu dile dönüşmüştür. O duygu ancak o dille ifade edilir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap