Testler

PARAGRAF TEST 2 (8.SINIF TÜRKÇE)

PARAGRAF TEST 2 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Artık hiçbir şeye hayret etmeyecek dereceye gelmiş bir insan için düşünmeyi unutmuş diyebiliriz. Çünkü ancak düşünen insan hayret edebilir.

Yukarıdaki cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A)Hayret eden insan düşünen insandır.
B) Düşünmek için hayret etmek gerekir.
C) Hayret etmek, düşünmenin göstergesidir.
D) Hayret etme, düşünmenin ürünüdür.

2. Tarih de; dil ve edebiyat kadar bir milletin bütün fertlerinin bilmesi, benimsemesi, koruması ve geliştirmesi gereken kültür hazinelerinden biridir. Zira tarih, bir milletin hemen hemen bütün varlığına eşittir. Tarih; milletin geçmişteki varlığı, onun mirası, bugüne kalan hatırasıdır. Kültür kavramına giren her şey, bize tarihten miras kalmıştır.

Yukarıdaki parçaya göre tarih için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Her fert tarafından bilinmesi gerektiği
B)Dil ve edebiyat kadar önem verilmesi gerektiği
C)Korunması ve geliştirilmesi gerektiği
D) Edebiyatın içinde işlenmesi gerektiği

3. Ben geldim geleli açmadı gökler
Ya ben bulutları anlamıyorum
Ya bulutlar benden bir şeyler bekler
Hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum
Ben geldim geleli açmadı gökler

Şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Karamsar
B) Yalnız
C) Korkak
D) Duyarlı

4.Kemalettin Tuğcu’nun çocuk romanları, ilkokul yıllarımda benim arzuyla kanatlandığım rüyalar dünyasının sevgi, şefkat, arkadaşlık, iyilik duygularıyla örülmüş kapılarıydı. Birçoğunu mektep harçlıklarımdan biriktirerek aldığım romanlardan yola çıkarak ne güzel dünyalar kurmuşumdur o güzelim çocukluk günlerimde.

Bu parçanın yazarı hangi duygular içerisindedir?
A)Beğenme-özlem
B)Umut-özlem
C)Kırgınlık sitem
D)Özlem-yakınma

5. Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni
(Yunus Emre)
Dörtlüğün şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Elindekilerle yetinmektedir.
B)Sevdiğine kavuşmak istemektedir.
C) Ümidi kalmamıştır.
D) Sitem etmektedir.

6. Yeşilliklerin arasına tek tük serpilen ağaçlar, vadiye doğru sıklaşarak küçücük bir ormana dönüşüyordu. Yapraklarının fısıldaşmasıyla gönüllerimize hüzün dolduran yüz yıllık çınar ağaçlarının olduğu bir vadiydi burası. Kuş sesleriyle su şırıltısının birbirine karıştığı bu yerde ağaçların ve toprağın kokusu bizi sarmıştı.

Parçada hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
A) Açıklama
B) Betimleme
C) Öyküleme
D) Tartışma

7. (1) Puslu bir havada kapıyı ardına kadar açarak bir kedi atikliğiyle içeri atıldı. (2) Eline aldığı bir bezle önce masayı sildi.(3)Masanın üzerinden düşen dosyadan saçılmış notları bir çırpıda topladı. (4)Bu arada herhalde içerisinin havasız olduğunu hissederek pencereye yöneldi. (5) Pencereyi açınca yüzüne güneşin ilk ışıkları vurdu.
Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangileri yazarın yorumunu içermektedir?
A)1 ve 3          B)2 ve 4
C)1 ve 4         D)3 ve 4

8. Dağlara şimdi akşam çöktü
Çiçekler boynunu büktü
Hepsi sensiz öksüzdü
Kuşlar yuvaya döndü

Yukarıdaki dörtlüğe hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hüzün
B)Endişe
C)Korku
D)Ümit

9. Bir kadın, bir eğitimcinin yanına gelerek: “Çocuğumu ne zaman terbiye etmeye başlayayım?” diye sordu. Şehirli: “Çocuğunuz ne zaman doğacak?” dediğinde kadın: “Doğmak mı, beş yaşına geldi!” diye karşılık verdi. Eğitimci şaşkınlıkla: “Tam beş yıl kaybetmişsiniz.” dedi.

Yukarıdaki paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Eğitim, insanın doğumuyla başlar.
B) Öğrenmek de öğretmek kadar önemlidir.
C) Çocuğun eğitimi ailede başlar.
D)Okul öncesi eğitim önemlidir.

10.
Atatürk, Çanakkale’de:
“Bu ülkenin toprakları üstünde kanlarını döken diğer kahramanlar! Burada bir dost toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak memleketlerden evlatlarını bu savaşa gönderen analar! Gözyaşlarınız artık dinsin. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu topraklar üzerinde canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.”

Yukarıdaki parça Atatürk’ü özellikle hangi yönünü göstermektedir?
A)Vatanseverliğini             B)Devlet adamlığını
C)İnsan sevgisini               D)Akılcılığını

11. (1)Bir sanatçıyı tanımak, anlamak için onu başkalarına sormayın. (2) Eleştiriler, biyografiler onu tanımanıza yetmez. (3)Sanatçıyı en iyi, eserleriyle tanıyabiliriz. (4)Ben Âşık Veysel’i şiirlerinde tanıdım; Karacaoğlan’ı, Orhan Veli’yi ansiklopedilerle değil, yazdıklarıyla anlayabildim.

Numaralandırılmış cümlelerden hangisi paragrafın en kapsamlı cümlesidir?
A)1         B) 2       C) 3        D) 4

12. Bahçeye adım atar atmaz serin bir hava yüzümüzü okşadı. Anadolu’nun kokusunu bize getiren el ürünü işlemeler sergileniyordu burada. Masanın etrafında, sergiyi gezenlere fısıltı halinde bilgi veren köylü kıyafetleri içinde kızlar vardı.

Parçanın anlatımında hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir?
A) Koklama         B) Görme
C) İşitme             D) Dokunma

13. Bilim ve kültürde ileri ülkelerin sözlükleri, geri kalmış ülkelerinkinden beş on kat daha zengindir. Bunun sebebi açıktır: Bilim ve kültürde ilerlemek; daha çok şeye dikkat etmek, daha çok şey üretmek, daha çok karmaşık düşünce ve sanat eserleri meydana getirmektir.
Parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A)Bilimin ve kültürün gelişmesiyle dilin zenginleşmesi aynı doğrultudadır.
B)Sanatsal ürünler, gelişmiş ülkelerin sözlüklerine de yansır.
C)Geri kalmış ülkeler dil yönünden de fakir kalmıştır.
D) Bilimde ilerlemek dilde zenginleşmenin bir sonucudur.

 

CEVAPLAR: 1.B, 2.D, 3.A, 4.A, 5.B, 6.B, 7.C, 8.A, 9.A, 10.C, 11.C, 12.A, 13.D

Yukarıdaki testi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

PARAGRAF TEST 2 (8.SINIF TÜRKÇE)

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap