Testler

Sözcük Türleri Test 16

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?
A) Hangi bölümde okumak istiyorsunuz?
B) Siz nasıl bir ev arıyordunuz?
C) Onunla niçin kavga ettiniz?
D) Burada kaç gün kalacaksınız?
E) Coğrafya dersinize kim giriyor?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmamıştır?
A) Dünkü araba nasıl devrildi?
B) Bu tarafa niçin nohut ekmediniz?
C) Paraları oraya nasıl götürmüşler?
D) Bu arabayı kaç liraya aldınız?
E) Neden zamanında çalışmadınız?

3. “Hangi derdime yanayım?” cümlesindekine benzer görevde kullanılmış bir sıfat, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Nasıl çözersin bu soruyu şimdi?
B) Hangisi olduğunu iyi düşün.
C) Nasıl olursa olsun, düşün biraz.
D) Ne bakıyorsun, bir derdin mi var?
E) Nasıl soru ki çözemiyorsunuz?

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi niteleme unsuru almamıştır?
A) Kedi, avına yavaşça yaklaştı.
B) Onun hakkında kötü düşünme.
C) Güzel dersin, iyi anlaşılmaz.
D) İyi adam, yalan söz söylemez.
E) Patırtıyı duyunca telaşla içeri daldı.

5. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Bugün öğleden sonra biraz çalıştık.
B) Eşyaların birazını da depoya indirirsiniz.
C) Birazcık gecikirsen başın belaya girebilir.
D) Biraz yıpranmış olan binalar tamire alınmalı.
E) Çok iyi hazırlandığı sınavda bile biraz heyecanlanırdı.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad birden fazla sıfatla nitelenmiştir?
A) Yalnız yaşamanın tek amacı var sanıyorum.
B) Mızmız, dırdırcı insanları hiç sevmem.
C) Ülke değiştirmekle kıskançlık, cimrilik bizi bırakmaz.
D) Nasıl olur da insan bir şeyi kendisinden daha çok sever.
E) Ufak tefek kusurları toptan halletmeye çalışıyor.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Gazeteci, adamın elindeki parayı alarak hesabı kapadı.
B) Çatlayan gözlüğünü bir tamirciye götürmeyi düşünüyordu.
C) Bir anda karşısına çıkan kalabalığı görünce çok korkmuştu.
D) Yaşlı adama doğru dönerek fazla üzülmemesini söyledi.
E) Onun bu hâlini gören kadın, herkesi yardıma davet etti.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-maz, -mez” eki almış sözcük, diğerlerinden tür yönüyle farklıdır?
A) Köyümüzdeki dere yıl boyunca durmaz, akar.
B) Turgut bükülmez bileğini iyiye kullanır.
C) Tükenmez kalemle yazmayı tercih ederim.
D) Görünmez kaza onu ayaklarından etti.
E) Bence dünyada aşılmaz engel yoktur.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?
A) Ben derdimi hangi dağa söyleyeceğim?
B) Canımızdan başka verecek neyimiz kaldı?
C) Bu kadar işi nasıl yetiştireceksin?
D) Senin baban da böyle çalışır mıydı?
E) Neden kendin çalışmayı denemiyorsun?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı görevde kullanılmıştır?
A) Bir çocuk gibi hüngür hüngür ağladı.
B) Öğretmeninle uzun uzun konuştum.
C) Toros dağlarının soğuk sularından kana kana içtik.
D) Bu eften püften şeyler üzerinde fazla durmayalım.
E) Sınavdan çıkınca derin derin düşünmüştü.

11. İsmin yerini tutan bir sözcüğün kullanıldığı cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beraberce şu yoldan gidelim mi?
B) Çarşıdan dün ne almıştın?
C) Karşıdaki dağlara kar yağıyor.
D) Kardeşim üstteki odaya yatıyor.
E) Bu şartlarda da mutlu olmak mümkündür.

12. Aşağıdakilerin hangisinde farklı türde bir sıfat kullanılmıştır?
A) Şu soruyu iyice düşünün hele.
B) Bazı sorulara cevap vermeyin.
C) Her işi gözünde büyütme.
D) Birkaç satır daha yaz.
E) Birtakım sorular insanı yanıltır.

13. “Böyle” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Böyle konularda sen konuşmamalısın.” cmlesindeki göreviyle kullanılmıştır?
A) Böyle kalabalığı hayatında görmemişsinizdir.
B) İsteklerini böyle dile getirmen doğru değil.
C)Bu konuyu böyle de izah edebilirdin.
D) Her şeyin aynen böyle olduğunu söyledi.
E) İnsan en yakın dostuna böyle yapmaz ki…

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ismin yerine kullanılmıştır?
A) Geçen ay sadece şu kitabı incelemiştim.
B) Şu dünyada neyimizi kaldı itibarımızdan başka.
C) Bırakmaz ki şu bizi götürüsün, bize yol göstersin.
D) Bu evin sahibini daha önceden tanır mısın?
E) Sana daha o gün söylemiştim böyle olacağını.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “biraz” sözcüğü ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?
A) Biraz bekleyeceksiniz, kitaplar henüz gelmedi.
B) Bana biraz ekmek verir misiniz, dedi ufaklık.
C) Biraz Bursa’da kalırız, ardından Ankara’ya döneriz.
D) Biraz oturup konuştuk, eski günleri yad ettik.
E) Biraz düşünürsen neden böyle söylediğimi anlarsın.

16. “Küçük” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı anlam ve görevde kullanılmıştır?
A) Küçük bir yatmak almak en büyük hayaliydi.
B) Çocuk, küçük sandalyesini çok seviyordu.
C) Küçük, ağacın altında oturuyordu.
D) Küçük fidan ne zaman büyüyecekti?
E) Giydiği elbise küçük vücuduna bol gelmişti.

CEVAPLAR: 1.C, 2.D,  3.E, 4.D, 5.B, 6.B, 7.D, 8.A, 9.B, 10.D, 11.B, 12.A, 13.A, 14.C, 15.B, 16.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap