Testler

Noktalama İşaretleri Test 1 (8.Sınıf Türkçe)

NOKTALAMA İŞARETLERİ TEST 1

1.Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül (;) yanlış kullanılmıştır?
A) At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

B) Erkek çocuklara Doğan, Turan; kız çocuklara ise Duru, Simge gibi isimler verilirdi.
C)Masadaki kitapları, defterleri; kalemleri hemen toplayın!
D) Kel ölür, sırma saçlı olur; kör ölür, badem gözlü olur.

2.Aşağıdakilerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?
A) Nöbetçi, memura kağıdı uzatıverdi.

B) Aydınlık, geniş bir salona geldik.
C) Ahmet, törene geç kalmıştı.
D) Ceviz, tatlı yapmakta da kullanılır.

3. (1) Soru anlamı taşımayan, tamamlanmış cümlelerin sonuna konurum:
Öğrenciler geziye gitti.

(2) Bazı kısaltmaların sonuna konurum:
Mah. (Mahalle), Prof. (Profesör)

(3) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konurum:
5.(beşinci), 2.Levent

(4) Kendisinden sonra örnek verilecek cümlelerin sonuna konurum:
Dolapta şunlar vardı.
Reçel, peynir, zeytin, limon.

Nokta işareti (.) numaralanmış açıklamaların hangisinde kendi görev ve işlevleriyle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) 1.      B)2.      C) 3.       D)4.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta konmaz?
A) Müdür beyin, buraya ne zaman geleceğini söylemediler

B) O el yazması kitabı kimin yazdığını ben biliyorum
C) Sınavların ne zaman açıklanacağını merak ediyorum
D) Hiç düşünmediniz mi bu işi yaparken nereye varacağını

5. “Keşke zamanımı boşa harcamasaydım, diye üzülüyordu” cümlesinin sonuna hangisinin getirilmesi en uygundur?
A) Nokta (.)

B) Ünlem (!)
C) Üç nokta (…)
D) Soru işareti (?)

6. Herkeste bir heyecan ( a ) İnsanlar çocuk gibi seviniyor ( b ) bayramı kutluyor ( c  ) Çocuklar, gençler sokakta ( d  ) dedeler ve nineler ise evlerinde bayramın tadını çıkarıyor.
Yukarıdaki yay ayraç içinde verilen harflerin hangisinin olduğu yere üç nokta (…) getirilmelidir?
A) a         B) b          C) c           D) d

7. Böyle bir ikincil dünyanın üç ana belirleyicisi var ( ) Yaşanılabilir olması ( ) kendi içinde tutarlılığı ( ) okura bildiği dünyanın gerçekleri dışında hayal ürünü mitolojiler sunması ( )
Bu parçada boş parantezle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) (:)(,)(,)(…)

B) (.)(:)(,)(…)
C) (:)(,)(,)(.)
D) (;)(,)(,)(.)

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (’) yanlış kullanılmıştır?
A) Hastanemiz 2003’te hizmete girmiştir.
B) Türkiye’de başarılı bilim adamları var.
C) Türkçe dersini Ayşe’de çok seviyor.
D) TÜBİTAK’ın çeşitli araştırmaları var.

9. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler bu işaretin içine alınır. Özel olarak belirtilmek istenen sözlerin başında ve sonunda bu işaret kullanılır. Bu işaret içine alınan sözlerden sonra kesme işareti kullanılmaz. Bibliyografi künyelerde makale adları da bu işaret içinde verilir.
Yukarıda sözü edilen noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nokta
B) Üç nokta
C) Noktalı virgül
D) Tırnak işareti

edebiyatsultani.com

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta (…) konmalıdır?
A) Parkta çocuklar, ihtiyarlar, satıcılar

B) Geç saatlere kadar ders mi çalıştın
C) Sabaha kadar ateşler içinde kıvrandı
D) Kasabaya geldin mi bana haber ver

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (’) yerinde kullanılmıştır?
A) Bursa’dan hangi tarihte ayrıldınız?

B) Erzurum’lular soğuk havalara alışıktır.
C) Beni az önce Ömer’mi aradı?
D) Köyümüze Nisan’da çok yağmur yağar.

12. 1562’de Kazzaz Pazarı’ndaki ipekli dokumalar (1) işlemeli kumaşlar (2) şallar (3) renkleriyle (4) Aktar Pazarı ise kokularıyla sarar bizi.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış yerlerin hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A) 1 B) 2 C) 3     D) 4

13. Aşağıdakilerin hangisinde eğik çizgi (/) yanlış kullanılmıştır?
A) http://edebiyatsultani.com adresinde bu konuyla ilgili bilgi bulabilirsin.

B) Arkadaşımız Menekşe Sokağı, No: 23/5 Balgat/Ankara adresinde oturuyor.
C) THY bayram münasebetiyle İstanbul / Ankara arasına ek sefer koymuş.
D) Şairin bu ünlü şiiri, “Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında / Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum” dizeleriyle başlar.

14. Aşağıdakilerin hangisinde kısa çizgi (-) kullanılmaz?
A) Ara sözleri ayırmada

B) Dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmada
C) Satıra sığmayan sözcükleri bölmede
D) Gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmada

15. Hülya Hanım, torununa sordu ( )
( ) Okuduğun ne, kızım ( )
Bu parçada yay ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (:)( ̶ ­)(? )
B) (:)(“)(?)
C) (.)(  ̶ )(…)
D) (:)( ̶  )(.)

16. Aşağıdakilerin hangisinde eğik çizgi (/) kullanılmaz?
A) Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasında

B) Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasında
C) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıların arasında
D) Cümle içindeki ara cümlelerin başında ve sonunda

17. Postacı, Abdurrahman Çavuş’un yanına durdu, çantasından bir mektup çıkardı:
( ) Bu mektup sana, dedi.
Yukarıda boş ayraçla ( ) gösterilen yerde aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılmalıdır?
A) Kısa çizgi (-)

B) Eğik çizgi (/)
C) Uzun çizgi ( ̶ )
D) Soru işareti (?)

18. İhtiyar adam ( ) (Kapıyı gösterdi.) Siz ( ) hemen çıkın buradan ( )
Yukarıdaki cümlede boş ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (,)(,)(!)
B) ( ̶  )(,) (!)

C) (.) ( ̶ ) (…)
D) (:) ( ̶ )(.)

19.Aşağıdakilerin hangisinde ünlem işareti (!) kullanılmaz?
A) Hitap sözlerinden sonra

B) Tamamlanmamış cümlelerden sonra
C) Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılan sözlerden sonra
D) Acı, korku, endişe gibi duyguları anlatan cümlelerden sonra

20. Aşağıdakilerin hangisinin sonuna ünlem işareti getirilmez?
A) Yaşasın, babam bana bisiklet almış
B) Eyvah, annem beni almaya gelmemiş
C) Haydi göreyim sizi arkadaşlar
D) Yine üzüntülü bir haber aldım

edebiyatsultani.com
CEVAPLAR: 1.C, 2.A, 3.D, 4.D, 5.A, 6.A, 7.C, 8.C, 9.D, 10.A, 11.A, 12.D, 13.C, 14.D, 15.A, 16.D, 17.C, 18.B, 19.B, 20.D

noktalama isaretleri test 1 (8.sinif turkce)‘i indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap