Testler

Paragraf Testi 2 (6.Sınıf Türkçe)

PARAGRAF TESTİ 2 (6.SINIF TÜRKÇE)

1
.Çalışkan insan her yerde kendini kabul ettirir. Değil dostları, düşmanları bile ona hakkını teslim eder. Çalışkan insan elbette miskin miskin oturanla bir tutulmaz. Bu ne vicdana ne insafa sığar. Çalışkan insan başkalarına muhtaç yaşamaktan da kurtulmuştur. Her insan çalışmayı ibadet bilmelidir.

Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? (20013-DPY/6)
A) İnsan ilişkileri
B) Çalışmanın önemi
C) İnsanın üstünlüğü
D) Saygınlık

2. Etrafındakiler, yeni doğan bebek için sırayla şunları demişler: Yüz güzelliği, selvi boy ve zenginlik. Bunları duyan bilge kişi ise “Ben onun için iyilik diliyorum. Çünkü sizin söylediğiniz güzellikler bir çiçek gibi solabilir, geçicidir; iyilik ise tükenmez bir hazinedir.” demiş.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? (2008-SBS/6)
A) Yüz güzelliğinin zenginlikten üstün olduğu
B) İnsanlarla çiçeklerin birbirine benzediği
C) İyiliğin geçici güzelliklerden önemli olduğu
D) Bilge kişilerin sözlerine değer verdiği

3. “Yedi Kiremit Oyunu” şöyle oynanır: Ortaya yedi kiremit konur, iki gruba bölünen çocuklar kiremitleri top atarak yıkmaya çalışırlar. Kiremitleri ilk deviren grup, diğerini topla vurma hakkını elde eder. Topla en çok kişiyi vuran grup, oyunu kazanır.

Bu parçada “Yedi Kiremit Oyunu”yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Kaç kiremit kullanıldığına
B) Nasıl kazanılacağına
C) Oyuncu sayısına
D) İki grupla oynandığına

4. Bir lokantada iki kişi garsona sipariş vermektedir.
Garson: Ne istersiniz efendim?
1.Müşteri: Ben kentinizle özdeşleşmiş olan Adana kebabı ve şalgam alacağım.
2.Müşteri: Ben de kentinize özgü olan tulumba tatlısı istiyorum.
Lokantada, garsona sipariş veren müşterilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Uzak bir yoldan geldikleri
B) Sulu yemekleri tercih ettikleri
C) O lokantaya ilk kez geldikleri
D) Yöresel yemekleri tercih ettikleri

5. Düşünüyorum da bütün sıkıntıların kaynağı insanoğlu. Ama çözümler iyilikler de yine insan eliyle gerçekleşiyor. Yani insansız olmuyor. Güzellikler ancak insanla tamamlanabiliyor. Onun fırçasıyla asıl anlamına kavuşuyor evren. O olmadı mı, hayatın rengi, kokusu kalmıyor. Ama çözümsüzlükler de felaketler de yine onun eliyle dünyamızı sarıp sarmalıyor.

Bu parçada insanoğlu ile ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) İyilik ve kötülüğün kaynağı olduğu
B) Dünyayı bayındır hâle getirdiği
C) Dünyanın güzelliklerinden yararlandığı
D) Yaşamı güzelleştirdiği

6. Öyle ya da böyle olmak pekâlâ elimizdedir. Bedenimiz bizim bahçemizdir; irademiz de onun bahçıvanı. Öyle ki ister ısırgan yetiştirelim, ister salatalık, ister çörek otu… Bu işte dilediğini yapmak irademize bakar.
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevre, insan davranışını etkiler.
B) İnsanı davranışları yönlendirir.
C) İyi ya da kötü olmak insanın elindedir.
D) İnsan kötülüğe isteyerek düşmez.

7.Bir milletin zekası, bilgisi, duyarlığı dilinde toplanır. Dil, onun varlığıdır, kalkanıdır. Başka milletler üzerindeki etkisinin en güçlü silahıdır. Bir millet, toprağını kaybedebilir, dilini unutmazsa o toprağa yeniden sahip olabilir. Ancak dilini kaybeden bir millet, her şeyini de kaybetmiş demektir.
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dilin, kültürün taşıyıcısı olduğu
B) Bir ulusun yaşamında dilin önemli bir yerinin olduğu
C) Ulusların, yabancı dil eğitimine önem vermesi gerektiği
D) Her dilin, kendine özgü nitelikler taşıdığı

8. İnsanın, toplumdan kopuk yaşaması mümkün değildir. Çünkü her bir ihtiyacını kendi başına karşılaması söz konusu olamaz. Bu bakımdan eşe, dosta, konuya komşuya gereksinimi vardır. Hastalık var, yokluk var, dert var…
Bu parçada vurgulanan düşünceyi karşılayan atasözü hangisidir?
A) Komşu, komşunun külüne muhtaçtır.
B) Rüzgar eken, fırtına biçer.
C) İyi dost, kara günde belli olur.
D) Ak akçe, kara gün içindir.

9. Bir yazar, uzun yıllar değişik kitaplar okur, araştırır; bin bir emekle kitabını yazar. Böylece kitaplardan sevgi, iyilik, doğruluk öğreniriz. Dilimizi iyi kullanmasını öğreniriz, bilimi öğreniriz, dünyayı daha iyi tanıma imkanı buluruz.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlığı olmaya en uygundur?
A) En Yakın Arkadaşım Kitap
B) Kitap Okuma Zamanı
C) Kitap İnsanı Eğlendirir
D) Kitabın Yararları

10. Sanat, içinde oluştuğu toplumun kültür değerlerini güzel bir şekilde sunar, topluma yararlı olur. Toplumun sosyal gerçeklerini ve ideal değerleri yansıtır. İçinde yaşadığımız kargaşaya bir düzen getirir. Bizi önce kendimizle, sonra toplumla barıştıran organik bir bütündür.
Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanatçının görevleri
B) Sanatın işlevleri
C) Sanatın insanı değiştirmesi
D) Sanatın halkı etkilemesi

11. Yaz, allı güllü bir mevsimdir. Dostluk kapılarını açar, sevgilerle boylanır, umutlar yükler insan. Henüz yeşilini süren dolgunlaşma çağında başaklar, albenili gelincikler, mavi peygamber çiçekleri yazın bize sunduğu güzelliklerdir.
Bu parçada yaz mevsimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Arkadaşlıkları pekiştirdiğine
B) İnsanlara umut aşıladığına
C) En sevilen mevsim olduğuna
D) Güzellikleri beraberinde getirdiğine

12. Ayşe ve Mustafa, müzik dinlemenin yararı hakkında konuşmaktadır.
Ayşe: Müzik dinlemek, insanı fiziksel ve duygusal bakımdan rahatlatır. Fiziksel olarak da kişiyi zinde tutar.
Mustafa: İnsanın daha aktif, daha sosyal hale gelmesinde, yaratıcılığının yaşama geçirilmesinde de çok önemli katkıları vardır.
Bu konuşmada Ayşe Mustafa, müzik dinlemenin yararları konusunda aşağıdakilerden hangisine değinmemişlerdir?
A) İnsanı duygusal yönden rahatlattığına
B) İnsanın dinç kalmasını sağladığına
C) Kişilerin sosyalleşmesini sağladığına
D) Olaylara soğukkanlı bakmayı öğrettiğine

13. Bir iki türde eser yazmak bana göre değil. Belli bir türde yazmak, sanki yazarın özgürlüğünü elinden alıyor gibi geliyor bana. Bundan dolayı hemen her türde eser verdim bugüne kadar. Eğer böyle yapmayıp da kendimi belli türlerle sınırlamış olsaydım, belki de altında imzam olan birçok eserimden yoksun kalacaktım.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiştir?
A) Niçin farklı türlerde eserler yazıyorsunuz?
B) Yazmaya neden ara verdiniz?
C) Kendinizi yeterli görüyor musunuz?
D) Yazarken sıkıntı çektiğiniz oluyor mu?

14. Nemrut Gölü, adını hiç de çağrıştırmıyor. Yarım ay görüntüsüyle yüzünü asmak bir yana gülümsüyor. Hele gölün üzerinde, yere yakın bir helikopter pilotuyla uçunca güzel bir duygu kaplıyor insanın içini.
Nemrut Gölü’nü gezen yazarın yazdığı metinde aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?
A) Tanımlama
B) Örneklendirme
C) Kişileştirme
D) Tanık gösterme

15. Geçen yaz, tatilimizi geçirmek üzere Sinop’a gideceğiz. Anlatılanlara göre burası ,küçük bir kent. Buz gibi suyu, mis kokan havasıyla tatil için uygun bir yer. Ayrıca yemekleri de çok lezzetli.
Bu parçada aşağıdaki duyulardan hangisiyle ilgili ayrıntıya yer verilmemiştir?
A) Tatma
B) Koklama
C) Görme
D) İşitme

16.Dev dalgalar küçük sandalımızı bir o yana bir bu yana sallıyordu. Denizin serin dalgaları bizi baştan aşağıya ıslatıyordu. Martıların çığlıklarından karaya yaklaştığımızı anlamıştık. Günlerdir süren bu balık avında evimizi ocağımızı çok özlemiştik. Sıcak bir bardak çay ve yanında buğday ekmeğinden çörekler burnumuzda tüter olmuştu. İşte karaya çıkma bizim için bütün bunlara da kavuşma anlamına geliyordu.
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki duyu organlarından hangisine ait ayrıntılara yer verilmemiştir?
A) Burun
B) Dil
C) Göz
D) Kulak

17.Güreşen her devenin mutlaka bir adı vardır. Bu adlar sahipleri tarafından verildiği gibi, güreş anında yaptığı hareketlerden ve oyunlarından dolayı seyirciler tarafından da verilir. TV’nin sevilen dizilerinin kahramanları da develere isim olarak verildiği görülür. Birkaç deve ismini vermemiz konuya açıklık getirecektir: Kolombo, Şahintepesi, Sarızeybek, Yörükali, Fırat, Karamurat…
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Öyküleme
B) Tanımlama
C) Karşılaştırma
D) Örneklendirme

18. Ressam doğayı tuvaline yansıtırken özgürdür. Dilediği nesne ya da varlığı alırken dilediğini de çıkarma özgürlüğüne sahiptir. Fotoğrafçı öyle değildir. Elindeki makine optik bir göz gibidir. İstemediği ayrıntıları da alır. En küçük detaylar bile karşısına çıkar. Bu açıdan o, fotoğraf çekerken bu detayları kendi ayıklamalıdır.
Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Örneklendirme
B) Tartışma
C) Karşılaştırma
D) Betimleme

CEVAPLAR: 1.B, 2.C, 3.C, 4.D, 5.A, 6.C, 7.B, 8.A, 9.D, 10.B, 11.C, 12.D, 13.A, 14.C, 15.D, 16.A, 17.D, 18.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap