Testler

Sözcükte Anlam Test 2 (6.Sınıf Türkçe)

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 2 (6.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Cesurlar bir kere ölür, korkaklar bin kere.

B) Vatan savunmasının en emin yolu eğitimdir.
C) Deha gayret ve sabrın çocuğudur.
D) Başarı, küçük çabaların toplamıdır.

2.“Tuzlu” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Bu kuyunun suyu çok tuzlu.

B) Karadeniz, Akdeniz’e göre daha tuzlu.
C) Sebze ve meyve fiyatları çok tuzlu, ne yapacağız?
D) Bu yemek çok tuzlu, yenmiyor.

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sözlükteki ilk anlamıyla kullanılmamıştır?
A) Sol dirseğimi kırdım galiba.

B) Yüzünde yara izi varmış onun.
C) Kadının burnu kanadı sıcaktan.
D) Masanın hangi ayağı kırıldı?

4.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi terimdir?
A) Hemşire, hastaya bir iğne yaptı.

B) Her insan başarı için gerekli iç kaynaklara sahiptir.
C) En güçlü silah ateşlenmiş insan ruhudur.
D) Disiplin, potansiyeli yeteneğe dönüştürür.

5.“Gitmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakışmak” anlamında kullanılmıştır?
A) Babam erkenden işe gider.

B) Bu para sana bir ay gider.
C) Arkadaşın nereye gidiyor?
D) Bu elbise sana çok iyi gider.

6.“Ağır” sözcüğü ile yapılan aşağıdaki deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır?
A) Ağırdan almak: İsteksizlik göstermek.

B) Ağrına gitmek: Kırılmak.
C) Ağır basmak: Çok kilolu olmak.
D) Kendini ağıra satmak: Değerini olduğundan fazla göstermek.

7.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi terim değildir?
A) Pergel olmadan bunu çizemezsin.

B) Kardeşim oyunun ikinci perdesinde dışarı çıkmıştı.
C) Nota bilgisi olmadan şarkı söylenir mi?
D) Türklerin köklü bir tarihi vardır.

8.Altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Kendisine yeni bir bulması gerekiyordu.

B) Yurt dışındayken Türkiye’deki arkadaşlarıyla bağlarını hiç kopartmamıştı.
C) Bu sanatçı ile çalışmak mutluluk vericidir.
D) Buraların eşsiz güzelliği bizi büyülemişti.

9. 1.Kış kapıda, hazırlık yapalım.
Kapıyı üç kere vurdum, ama kimse açmadı.
3.Gene masraf kapıları açıldı.
4.Akşama kadar yirmi kapı dolaşmış.
“Kapı” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1    B)2    C) 3     D)4

10. Temeli sağlam olmayan düşüncelerin halk tarafından benimsenmesi kolay değildir.
Bu cümlede geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) temeli

B) düşüncelerin
C) halk
D) kolay

11. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin anlamı ötekilerden farklıdır?
A) Kanat açmak
B) Kol kanat germek
C) Kanat alıştırmak
D) Kanadı altına almak

12. Hüseyin, babasının doğum günü için bir hediye almıştır. Hüseyin’in aldığı hediyede “baskı yapmak” anlamına gelen bir deyim vardır.
Bu deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göz açtırmamak

B) Göz boyamak
C) Göz gezdirmek
D) Göz kulak olmak

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karanlık” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Karanlıkta yürümek neden ürkütür insanı?

B) Karanlık düşünceler aydın beyinlere giremez.
C) Karanlıkta ders çalışmak mümkün mü?
D) Güneş doğunca karanlık kaybolup gitti.

14. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamı ile kullanılmıştır?
A) Adam o kadar içten konuşuyordu ki anlatamam.

B) Sınava sıkı bir şekilde hazırlanmalısın.
C) Onunla nasıl konuşulması gerektiğini kestirmek çok zordu.
D) Kişi belli bir yaştan sonra olgunlaşır.

15. “Sıcak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? (2005-DPY/6)
A) Çukurova’da sıcaklar başladı.

B) Bir kase sıcak çorba içini ısıttı.
C) Çayı sıcak iken içmek dişlere zarar verir.
D) Sıcak davranışlarıyla gönlümüzü kazandı.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “farkında olmayarak karşısındakine dokunacak söz söylemek” anlamında bir deyim kullanılmıştır?
A) Toplantıda Selim’in olduğunu fark etmedim, konuşurken yine baltayı taşa vurdum.

B) Elimiz genişleyince sana çok kaliteli bir bisiklet alacağım.
C) Kaza yerinde görünce onu, içi parçalandı.
D) Görmeyeli burnun büyümüş senin.

17. Hangi cümlede deyim yoktur? (2000-DPY/6)
A) İşsizlik sorunuyla ilgili bir yazı kaleme almış.
B) Ödevlerini bitirmek için gece gündüz çalıştı.
C) Basit bir iş için kırk kişinin kapısını aşındırdı.
D) Buralara çok az yağmur yağdığını söyledi.

18. “Doğru” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim olarak kullanılmıştır?(2006-DPY/6)
A) Bu işin doğrusunu bir de sen anlat.

B) Hayatı boyunca hep doğru şeyler yaptı.
C) İki noktayı birleştirerek bir doğru çizdi.
D) İki yanlış bir doğru edermiş.

CEVAPLAR: 1.A, 2.C, 3.D, 4.A, 5.D, 6.C, 7.D, 8.B, 9.D, 10.A, 11.C, 12.A, 13.B, 14.D, 15.D, 16.A, 17.D, 18.C

sozcukte anlam test 2 (6.sinif turkce) indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap