Eğitimle İlgili Yazılar

Şekillendiren Aile, Keşfeden Aile

Çocuğunuzu geleceğe en iyi şekilde hazırlamak mı istiyorsunuz? Yoksa Geleceği onun için tasarlamak mı istiyorsunuz? Hangi fikir size daha hoş görünüyor? Hangisi doğru?

Çocuklarına destek olmak isteyen aileler için iki temel yaklaşım vardır:

Şekillendiren Aile

Çocukların geleceğe hazırlamak için çaba gösterirler.

Gelecekle ilgili hayalleri ya da öngörüleri vardır ve çocuklarını o geleceğe uygun yetiştirmek isterler.

Çocukları için hedefler koyarlar. Bu hedef doğrultusunda çocuklarını yönlendirmek ve kontrol etmek isterler. Nasihat eder, ders verir, uyarır ve talimatlar verir. Çocuğun kendi kafasında modele uymasını ister.

Keşfeden Aile

Çocuğuna uygun bir gelecek tasarlamak için çaba gösterirler. Çocuklarını tanımaya, anlamaya ve keşfetmeye çalışırlar. İçlerindeki potansiyele saygı gösterirler.

Kendi yollarını bulmaları için destek olurlar. İlgi ve yetenekleri doğrultusunda ortam hazırlayama çalışırlar. Merak eder, soru sorar ve çocuğunu aktif şekilde dinler. Onun kendi kafasındaki birey olmasına izin verir ve destekler.

Aile tipinizi belirlemek için aşağıdaki soruları kendinize sorun: Çocuğumun geleceğini nasıl hayal ediyorum? Çocuğuma hangi değerleri aşılamak istiyorum? Çocuğumu nasıl yönlendirmek istiyorum?

Hangi aile türü sizi anlatıyor?

Size göre doğrusu hangisi?

Yorumlara yazın.

Yazdır

Yazar hakkında

Dr. Mehmet Nuri Öztürk

Eğitim üzerine düşünceler, Yenilikler, Eğitim Uygulamaları, Eğitimde İyi Örnekler, Öğretmen Eğitimi, Öğrenme, Etkili Öğrenme, Hızlı Okuma, LGS sınavı, Verimli Ders Çalışma, Eğitimde Mobil Araçların ve Sosyal Medyanın Kullanılması konularında yazar.

Yorum yap