Testler

Sözcükte Anlam Test 17-8.Sınıf Türkçe

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 17-8.SINIF TÜRKÇE

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dil” kelimesiyle yapılmış bir deyim vardır? (1991-FL)
A) Beni kötülemeye dili varmadı.

B) Doktor, hastanın diline baktı.
C) İnsan, önce kendi dilini iyi bilmeli.
D) O, dilimizin kurallarını da öğreniyor.

2. “Güç yetmez gibi görünen büyük, ağır işleri başarmak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? (1995-ATML)
A) Dağlar dayanmaz

B) Dağları devirmek
C) Dağlara taşlara
D) Dağlara düşmek

3. Aşağıdaki deyimlerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? (1996-FL/AÖL)
I. Hem nalına hem mıhına vurmak

II. Hem uyuz hem yavuz
III. Hem ziyaret hem ticaret
IV. Hem suçlu hem güçlü

A) III-IV
B) I-III
C) II-IV
D) II-III

4.
I. İçi kan ağlamak
II. İçine dert olmak
III. İçine doğmak
IV. İçi ezilmek
V. İçi sızlamak
Yukarıdaki deyimlerin hangilerinde “üzüntü” söz konusudur? (1998-EML)
A) II-III-IV

B) I-IV-V
C) I-II-V
D) I-II-III

 

5. “Dili tutulmak” ile “dili çözülmek” deyimleri arasında anlamca bir ilişki vardır.
Aşağıdakilerden hangisinde buna benzer bir ilişki kurulabilir? (1993-FL)
A) Eli tutulmak-eli bağlanmak

B) Kulağı çekilmek-kulağına küpe olmak
C) Gözleri yaşarmak-gözleri kararmak
D) Ayağını kesmek-ayağını alıştırmak

6. Aşağıdakilerden hangisi deyimdir? (1996-DPY)
A) Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
B) Yüzünden düşen bin parça.
C) Buğday başak verince orak pahaya çıkar.
D) Büyük başın derdi büyük olur.

 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “belli etmeden dinlemek” anlamında bir deyim kullanılmıştır? (1998-DPY)
A) Kulağı tetikte radyo haberlerini bekliyordu.
B) Hem çalışıyor hem de konuşulanlara kulak kabartıyordu.
C) Misafirlerimizin anlattıklarına kulak kesilmişti.
D) Babam konuşmaya başlayınca herkes kulak verdi.

8. Aşağıdakilerden hangisi, “ayağını kesmek” deyimiyle zıt anlamlıdır? (1996-ATML)
A) Ayağını çekmek
B) Ayağına dolaşmak
C) Ayağını alıştırmak
D) Ayağına gelmek

9. I. Her zaman çok konuşurken şimdi sesi çıkmaz olmuş, dut yemiş bülbüle dönmüştü.
II. Dizgini ele almış, artık işleri yönetmeye başlamıştı.
III. Çektiği sıkıntılar yüzünden yaşamayı istemeyecek duruma gelmiş, canından bezmişti.
IV. Sonunda dize gelmiş, kendisinden güçlü olan arkadaşının buyruğunu kabul etme durumuna düşmüştü.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde, deyimlerden önce anlamları verilmiştir? (2001-LGS)
A) I-IV

B) I-III
C) II-III
D) II-IV

10. “Bilgisiz, yeteneksiz kişi, kendisine verilen görevde tutunamaz.” cümlesinde verilen düşünceyi aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılar?
A) İş bilenin, kılıç kuşananın.

B) İşleyen demir pas tutmaz.
C) İş insanın aynasıdır.
D) Boş çuval dik durmaz.

11. Aşağıdakilerden hangisi “Güneş balçıkla sıvanmaz.” atasözünün anlamına uygundur? (1993-FL)
A) Herkesin bildiği gerçekler kimseden saklanamaz.

B) Yarının neler getireceği bilinmez.
C) Her söz, her yerde söylenmez.
D) Yapılan iyilik, hiçbir zaman unutulmaz.

12. Aşağıdakilerden hangisi “Göz gördüğünü ister.” atasözüyle yakın anlamlıdır? (1995-DPY)
A) Göze yasak olmaz.

B) Göz görür, gönül çeker.
C) Göze gizli yoktur.
D) Göz görmeyince gönül katlanır.

13. Hangi atasözünün konusu diğerlerinden farklıdır? (1997-DPY)
A) Yatanın yürüyene borcu var.
B) Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur.
C) Emeksiz yemek olmaz.
D) Yatan aslandan gezen tilki yeğdir.

14. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bir geleneğimize işaret edilmektedir? (1997-DPY)
A) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

B) Ayağını yorganına göre uzat.
C) Can boğazdan gelir.
D) Görünen köy kılavuz istemez.

15. Aşağıdaki atasözleriyle konuları bakımından üçlü grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? (1995-ATML)
A) Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.
B) Bin bilsen de bir bilene danış.
C) Yalnız kalanı kurt yer.
D) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

16. Hangi cümlede mecazlı anlatım, deyimle sağlanmıştır?
A) Yorgun akşamlarda beraber çay içerdik.

B) Kuşlar kızgınlıklarını suya çarparak gösterdi.
C) Sahnedeki oyuncu, izleyicileri gülmekten kırıp geçirdi.
D) Yüzündeki acı tebessüm yerini gözyaşlarına bıraktı.

17. “Ben hayatım boyunca Fen öğretmenim kadar ince eleyip sık dokuyan bir insan görmedim.” cümlesindeki altı çizili deyimin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) karda gezip izini belli etmeyen

B) kılı kırk yaran
C) buluttan nem kapan
D) gece gündüz çalışan

18. Bu sene baştan aşağı yanlışlarla dolu Eurovizyon maceramızı hiç olmazsa onunla süsleyebilseydik yine bir parça renklenecekti. Oysa Nalan Hanım tüy dikti.
Altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Daha kötü hâle getirmek

B) İşini iyi yapmak
C) Güzel bir öneride bulunmak
D) Başarılı kişilere ödül vermek

19. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “kızgınlık” anlamı içermemektedir?
A) Burnundan solumak

B) Kanı beynine sıçramak
C) Burnunun direği sızlamak
D) Gözü dönmek

20. Sözünü esirgemeyen, doğruluktan ayrılmayan kişiler bu tutumları ile başkalarına dokunmuş olurlar, bu sebeple de sevilmezler.
Yukarıdaki açıklama aşağıdaki atasözlerinden hangisine aittir?
A) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.”

B) Düşünmeden konuşmak nişan almadan ateş etmeye benzer.
C) Söz, onu söyleyenle bağlantılıdır, onun bulunduğu bilgi ve duygu safhasını, değer basamağını gösterir.
D) Eskiler, daha sonradan gelecek olanlara, söylenmedik bir söz bırakmadılar.

CEVAPLAR: 1.A, 2.B, 3.C, 4.C, 5.D, 6.B, 7.B, 8.C, 9.B, 10.D, 11.A, 12.B, 13.B, 14.A, 15.B, 16.C, 17.B, 18.A, 19.C, 20.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

5 yorumlar

Yorum yap