Testler

Tanzimat Döneminde Göstermeye Bağlı Metinler Test 1

TANZİMAT DÖNEMİNDE GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLER TEST 1

1.Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı türlerde yazılmış eserlerden biri değildir?
A) Vuslat
B) Akif Bey
C) Sardanapal
D) Baladan Bir Ses
E) Çok Bilen Çok Yanılır

2. Aşağıdakilerin hangisi tiyatro türünde eser vermiş sanatçılardan biri değildir?
A) Şinasi
B) Namık Kemal
C) Sadullah Paşa
D) Abdülhak Hamit Tarhan
E) Recaizade Mahmut Ekrem

3. Namık Kemal’in Zavallı Çocuk adlı eseri kendisinden sonra gelen yazarlara esin kaynağı olmuştur. … Vuslat, …de İçli Kız adlı tiyatro eserlerini bu eserin etkisiyle yazmışlardır. Bu üç eserde de verem temi işlenmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) İbrahim Şinasi-Ahmet Mithat Efendi
B) Ahmet Mithat Efendi-Abdülhak Hamit Tarhan
C) Abdülhak Hamit Tarhan-Recaizade Mahmut Ekrem
D) Recaizade Mahmut Ekrem-Abdülhak Hamit Tarhan
E) Nabizade Nazım-Recaizade Mahmut Ekrem

4.Tiyatroyu eğlendirici bir eğitim aracı olarak gören Namık Kemal’in, bu türde Vatan yahut Silistre (I), Zavallı Çocuk (II), Akif Bey (III), Gülnihal (IV), Şair Evlenmesi (V) ve Celalettin Harzemşah adlı eserleri vardır.
Yukarıda numaralanmış eserlerden hangisinin yerine Karabela getirilirse bilgi yanlışı giderilmiş olur?
A) I.                        B)II.              C) III.             D) IV.                   E) V.

5.MÜŞTAK BEY: Bu akşam güveyi giriyorum ya sevinçten havalara uçuyorum. Allah’tan bugün nikâhımız kıyıldı, az kalsın telâştan nikâhsız güveyi girecektim.

HİKMET EFENDİ: Hiç öyle şey olur mu?

MÜŞTAK BEY: Niye olmasın? Aşıklar dalgın olur. Buna aşık evlenmesi derler.

HİKMET EFENDİ: Acayip!

MÜŞTAK BEY: Öyle ya! Aşksız, sevgisiz, görücü usulüyle evlenenlere aşk olsun. Ben Kumru Hanımla niye evleniyorum; çünkü onu tanıyorum, seviyorum. Ne dersin onunla evlenmekte akıllılık etmemiş miyim?

HİKMET EFENDİ: Her halde öyledir.

MÜŞTAK BEY: Onun yüzü gibi huyu da güzel. Ben her halinden memnunum; fakat Kumru’nun o karga suratlı ablası olmasa!
Bu metin aşağıdaki tiyatro eserlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Afife Anjelik
B) Zavallı Çocuk
C) Şair Evlenmesi
D) Macera-yı Aşk
E) Çok Bilen Çok Yanılır

6. Tanzimat Döneminde özellikle Moliere’den yaptığı çeviri ve uyarlamalarla tanınan, halka tiyatroyu sevdirmek için büyük uğraş veren ve bu yolda Bursa’da bir tiyatro kuran sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şinasi
B) Ziya Paşa
C) Şemsettin Sami
D) Ahmet Vefik Paşa
E) Ahmet Mithat Efendi

7. Tanzimat tiyatrosuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Batı’dan çeviri ve uyarlamalar yapmıştır.
B) İlk yerli örneği tek perdelik bir töre komedyasıdır.
C) İkinci dönemde yazılanlar oynanmaya elverişli değildir.
D) Tiyatro binaları ve tiyatro çalışmaları İstanbul ile sınırlı kalmıştır.
E) İlk örneklerinde geleneksel Türk tiyatrosundan da yararlanılmıştır.

8. Müştak Bey, davranış ve giyimiyle mahalle halkı tarafından sevilmektedir. Şair tabiatlı, fakir Müştak Bey, mahallesindeki Kumru Hanım’la evlenmek ister. Ziba Dudu aracı olur ve düğün yapılır. Mahalleli Müştak Bey’e bir oyun oynar ve Kumru Hanım yerine onun yaşlı ve çirkin ablası Sakine Hanım’ı Müştak Bey’e nikahlar.
Bu parçada kısa bir özeti verilen eser, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sergüzeşt
B) İntibah
C) Zehra
D) Araba Sevdası
E) Şair Evlenmesi

9. …, edebiyatımızda gerçekleştirdiği ilklerden birisi de Batı edebiyatından Türk edebiyatına kazandırdığı tiyatro türüdür. … adlı eseri ile edebiyatımıza Batı tiyatrosunun ilk örneğini kazandırmıştır. Modern anlamda ilk Türk tiyatro eseri, onun bu tek perdelik komedisidir. Eserde, Batı tekniğiyle Türk toplumuna ait yöresel bir konuyu ele almıştır. Görücü usulü ile evlenmenin sakıncasını vurgulamıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Şinasi’nin-Şair Evlenmesi
B) Namık Kemal’in-Vatan yahut Silistre
C) Abdülhak Hamit Tarhan’ın-Macera-yı Aşk
D) Ahmet Mithat Efendi’nin-Çengi
E) Recaizade Mahmut Ekrem’in-Çok Bilen Çok Yanılır

10. Tanzimat tiyatrosuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Konular tarihten ve toplumsal yaşamdan alınır.
B) Tiyatro eğlendirirken eğiten bir eğitim aracı kabul edilir.
C) Komedilerde klasisizm, dramlarda ise romantizm akımının etkisi görülür.
D) Yerli ürünlerin yanında Batı tiyatrosundan çeviri ve uyarlamalar da yapılmıştır.
E) Özellikle ikinci dönemde verilen ürünler sahne tekniği bakımından kusursuzdur.

11. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimatın birinci döneminde verilen tiyatro eserlerinden biri değildir?
A) Gülnihal
B) Afife Anjelik
C) Şair Evlenmesi
D) Vatan Yahut Silistre
E) Celaleddin Harzemşah

12.Tanzimat Dönemi tiyatrolarında işlenen önemli konulardan biri de görücü usulü evliliğin sakıncalarıdır. Namık Kemal de … adlı eserinde genç bir kızın kendisinden oldukça yaşlı biriyle görücü yoluyla evlendirilmesine karşı çıkışını anlatır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşaşıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Akif Bey
B) Gülnihal
C) Karabela
D) Zavallı Çocuk
E) Celalettin Harzemşah

13. Atâ öksüz kaldığı için akrabalarından Halil Bey’in yanında büyümüş bir gençtir. Halil Bey ile Tahire Hanım’ın Şefika adlı bir kızı vardır. Şefika ile Atâ, birbirlerini sevmektedir. Ancak bunu gizlerler. Tahire Hanım, Şefika’yı bir paşayla evlendirmek niyetindedir. Bunu Halil Bey ile Şefika’ya açıklar. Ancak Halil Bey, kızı Şefika ile Atâ’nın birbirinin sevdiğini anlamıştır. Babası Şefika’ya gönlünde birinin olup olmadığını sorar. Ancak Şefika utancından Atâ’yı sevdiğini söyleyemez. Şefika üzüntüsünden verem olur. Bunu öğrenen Atâ, Şefika’yı ziyaret eder. Onun öleceğini öğrenince zehir içer. Sonuçta her ikisi de ölür.
Bu parçada kısa bir özeti verilen tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vuslat
B) Zoraki Nikah
C) Zavallı Çocuk
D) Şair Evlenmesi
E) Çok Bilen Çok Yanılır

14. İslam Bey, cepheye gitmek üzeredir. Zekiye’ye kendisini sevdiğini söyler. Zekiye de onu sevmektedir İslam Bey’in arkadasından bir erkek elbisesi giyerek gönüllülerin arasında katılır ve cepheye gider. Cephede İslam Bey yaralanır, ona, Âdem ismini almış olan Zekiye bakar. Yaralı olduğu hâlde İslam, yanında Abdullah Çavuş ve Zekiye ile düşman cephanesini ateşlemeye giderler. Dönüşlerinde düşmanı çekilmiş bulurlar. Kumandan Sıtkı Bey de Zekiye’nin babasıdır. Vaktiyle bir namus meselesinde itaatsizlik ettiği için keçe külah edilmiş Ahmet olan adını Sıtkı olarak değiştirip askerlikte yeniden rütbe kazanmıştır. İslam ile Zekiye’nin düğünleri kazanılan savaşın mutluluğuyla birlikte yapılır.
Bu parçada kısa bir özeti verilen tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Macera-yı Aşk
B) Zavallı Çocuk
C) Şair Evlenmesi
D) Vatan yahut Silistre
E) Çok Bilen Çok Yanılır

 

CEVAPLAR: 1.D, 2.C, 3.D, 4.E, 5.C, 6.D, 7.D, 8.E, 9.A, 10.E, 11.B, 12.D, 13.C, 14.D

AÇIKLAMALAR:

1. Baladan Bir Ses, Abdülhak Hamit Tarhan’ın şiiridir.

2. Sadullah Paşa, Batı edebiyatından çeviriler yapmıştır. 19.Asır adlı manzumesi ünlüdür.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap