Testler

Edat-Bağlaç Test 3

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yalnız” sözüğü “Ona bunu veririm, yalnız şimdi değil.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Bu işi yaparım yalnız ücretini verirsen.
B) Bu kadar zamanda yalnız bir iş yapabilirim.
C) Buraya kadar yalnız gelmesi gerekirdi.
D) Parayı yalnız iki günlüğüne aldım.
E) İşini yalnız yapacağını söyledi.

2. “Çok güzel bir okul, ……….. öğretmenleri de özverili.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) lakin
B) oysa
C) nedense
D) üstelik
E) sanki

3. “Ancak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç görevinde kullanılmıştır?
A) Böyle peynir ancak Kars’ta bulunur.
B) Yeni yerimize taşınacağız, ancak bu ay değil.
C) Bu yemekle ancak beş kişi doyar.
D) O ancak çocuklarını düşünür.
E) Onunla ancak ben yarışabilirim.

4. “Yalnız” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Sınıfı geçeceksin yalnız çok çalışman gerekir.” cümlesindekiyle aynı anlamında kullanılmıştır?
A) Sana söylüyorum yalnız başkaları duymasın.
B) Başkalarıyla değil yalnız çalışmayı severim.
C) Yalnız sana güveniyorum senden yardım bekliyorum.
D) Bu işin üstesinden yalnız sen gelebilirsin.
E) Batman’a yalnız mı geldiniz?

5. “de” bağlacı aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakınma” anlamı katmıştır?
A) Bizimle onun arkadaşı da gelecekmiş.
B) Samsun’a gelirsin de bize uğramazsın.
C) Hemen uyansa da işe yetişemez artık.
D) Lafını bil de konuş.
E) Kış gelsin de gör sen buraları.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç grubu eyleme olumsuzluk anlamı katmıştır?
A) Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin.
B) Hem çalışıyor hem okuyor.
C) İstesen de istemesen de bunu yapacaksın.
D) Ne kızı verir ne de dünürü küstürür.
E) Dergiyi de kitabı da okumamış.

7. “Kadar” ilgecinin farklı bir anlam kattığı cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bütün gün akşamın geç saatine kadar çalışmıştı.
B) Sesindeki monotonluğu o zamana kadar nasıl da fark edemedim.
C) Çocuğu iyileşinceye kadar çok acı çekmişti.
D) Önümüzdeki yemyeşil tarlalar ufka kadar uzanıyordu.
E) Cuma gününe kadar Bingöl’e gitmesi gerekiyor.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” bağlacı cümleye “şaşkınlık” anlamı katmıştır?
A) Bugünden sonra sözlerini tart da konuş.
B) Bu arkadaş çalışkan olduğu kadar dürüsttür de.
C) Kırmızı olanı değil de maviyi alıyorum.
D) Sen de mi bana inanmıyorsun?
E) Geleceği varsa göreceği de var.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” edatını alan kelime “durum” bildirmektedir?
A) Kapı zilinin çalmasıyla yerinden fırladı.
B) Akşama kadar dikkatle ders çalıştılar.
C) Babasıyla yemeğe oturduklarında sessizlik başlardı.
D) Bu mektubun uçakla gideceğini sanmayın.
E) Nedense onlarla gitmeyi istemiyordu.

10. Cüneyt de ağabeyi gibi iyi iyetlidir.
Yukarıdaki cümlede “gibi” edatının yüklendiği görevi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kadar” sözcüğü yüklenmiştir?
A) Mahallemizde yirmi kadar ihtiyar var.
B) Yarına kadar ölmeyeceğimizi kim bilebilir?
C) İnsanlar kadar hayvanların da hayat hakkı var.
D) Eve kadar yürüsem biraz açılırım.
E) Düne kadar ondan haberim yoktu.

11. “İle” edatı aşağıdakilerin hangisinde “neden” bildirmektedir?
A) Ağlamasıyla susması bir oldu.
B) Bu suçu arkadaşlarıyla işlemiş.
C) Soğukların artmasıyla hastalandı.
D) Çekmeceyi çekiçle açmışlar.
E) Sen kimseyle düşman olamazsın.

12. “Ancak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı görevde kullanılmıştır?
A) Baba kayıp kızını ancak bulabildi.
B) Burada ancak üç gün kalabilirim.
C) Bu rolü ancak Tufan alabilir.
D) Sınıfımıza havuz problemlerini ancak Nuran çözer.
E) Ben dertlerimi ancak sana dökebilirim.

13. “mi” soru edatının farklı bir anlam kattığı cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Size niçin mi gelmedim?
B) Anneniz bu yıl emekli olacak mı?
C) Üsküdar’da var mı inecek?
D) Her zaman “Derslerin iyi mi?” derdi.
E) Kar yağdı mı bir hüzün çöker içime.

14. “Doğru” kelimesinin kullanımı aşağıdakilerin hangisinde “Hep birlikte stadyuma doğru gittiler.” cümlesindekiyle özdeştir?
A) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
B) Doğru söyle, nereye gittiler?
C) Lütfen bir kere de doğru söyle.
D) Size doğruyu bu çocuk söylesin.
E) Yolun sonuna doğru süratle ilerliyorduk.

15. “Ama” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Otuz üç yıllık memurdu ama yeni tayin olmuş gibi heyecan doluydu.” cümlesindekine en yakın anlamda kullanılmıştır?
A) Git ama satın almadan gelme!
B) Yarın buraya geleceğim ama sen de burada olacaksın.
C) Oda çok sıcaktı ama zavallı tir tir titriyordu.
D) Delikanlı güzel ama çok güzel konuştu.
E) Bu sırrı sana söylerim ama güvenemiyorum.

 

CEVAPLAR: 1.A, 2.D, 3.B, 4.A, 5.B, 6.D, 7.D, 8.D, 9.B, 10.C, 11.C, 12.A, 13.E, 14.E, 15.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap