Testler

Sözcükte Anlam Test 18-8.Sınıf Türkçe

1.
I. İkisi de sonu bilinmez bir maceraya atıldı.
II. Sonunda pes edip bir köşeye çekildi.
III. Burada akşamlar üzerimize serin serin iner.
IV. Deniz, oyuna sonradan katılanlardandı.
V. Zengin olma hayaliyle bu işe giriştik.
Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangi ikisi birbirine yakın anlamda kullanılmıştır?
A) II. ve IV.
B) I. ve V.
C) II. ve V.
D) III. ve V.

2. “Çocuğu ne yokluklar içinde büyüttük.”
Bu cümlede geçen “büyüttük” sözcüğünün anlam yönünden özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) En küçük olayı bile büyütmeden edemiyor.
B) Sen benim hayallerime asla yetişemezsin.
C) Çiçeklerini özene bezene yetiştirmişti.
D) Son günlerde işlerini hayli geliştirmiş.

3.
I. İçinden geçenleri sezebiliyordum.
II. Bu biberlerin içini temizlememişsiniz.
III. Uzun zamandır içini kimseye açmamıştı.
IV. İçini bir kurt kemiriyordu.
Yukarıdaki cümlelerde geçen”iç” sözcükleri anlam yönünden gruplandırıldığında hangisi dışta kalır?
A) IV.    B) III.     C) II.      D) I.

4. “Özlemi, onu çeken kalplere sormalı.” cümlesinde “çeken kalpler” söz öbeğindeki ad aktarması anlam olayı, aşağıdaki cümlelerden hangisinde görülmektedir?
A) Sezon bittiği için benim de yüküm kalmadı.
B) Son yaprak da sonbahara elveda diyordu.
C) Yalnız seni değil resmini bile çaldılar benden.
D) Beyoğlu’nda unutulmuş yüzleri hatırladım.

5. “Düşünce ve deneyim asla bir noktada buluşamaz. Onlar ancak sanat ve eylemle bir araya gelebilir.”
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yukarıdaki altı çizili sözcüklerden birinin yerine getirilemez?
A) hiçbir zaman
B) tecrübe
C) birleşemez
D) yalnız

6. Aşağıdakilerden hangisinde “yitmek” anlamına gelen bir sözcük kullanılmıştır?
A) Suyun güzelliği ışıltısında değildir.
B) Uzaklaştıkça uzaklaştı kağnılar.
C) Söz uçar yazı kalır, dememişler mi?
D) Vadiye garip bir sessizlik çökmüştü.

7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü yönüyle sesteşi (eş sesli) yoktur?
A) Yarın beni saat onda arar mısın?
B) Arkadaşlarımdan biri binanın ikinci katında oturuyor.
C) Her zaman düşümdesin, aklımdasın.
D) Arkadaşım kısa bir sürede ortama uyum sağladı.

8. “Deyimlerin çoğunda mecaz anlam vardır. Fakat kimi deyimlerde kalıplaşmış sözden çıkan anlam, sözcüklerin gerçek anlamlarında kullanılabilmektedir.”
Aşağıdaki deyimlerden hangisi bu açıklamaya uygun bir kullanımdadır?
A) Gözden düşmek
B) Dünya başına yıkılmak
C) Bir bu eksikti
D) İpe un sermek

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlamak sözcüğü ile yay ayraç içinde verilen anlamı uyuşmamaktadır?
A) Gemiyi niçin bu saatte iskeleye bağlamamışlar? (bir şeyi bir yere veya bir şeye tutturmak)
B) Bu iş beni bağladı. (başka bir işle uğraşamaz durumda olmak)
C) Bütün yolları bağlamışlar. (geçişi engellemek)
D) Bu davranışınız beni size bağladı. (düğümlemek)

10. Yansımadan türemiş, aşağıdaki sözcüklerden hangisinde sesle yapıla iş arasında uyum yoktur?
A) Sınavlar için harıl harıl ders çalışıyordu.
B) Öğrenciler arasındaki fısıldaşmalar on dakika sonra başlar.
C) Vızıldayan arılar etrafımdan döndükten sonra ısırdı beni.
D) Kimi aksırıyor kimi tıksırıyordu.

11. “Bazen bir kelime ile ifade edilebilecek kavram veya nesneler en az iki kelimeyle ifade edilir, bunda dolaylama denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma örnek olabilecek bir kullanım yoktur?
A) Meşin yuvarlak doksanıncı dakikada ağlarla buluştu.
B) O, beyaz perdenin en unutulmaz oyuncularındandı.
C) İlimizdeki oksijen deposu gün geçtikçe yok oluyor.
D) Depremden sonra Denizli, sabaha kadar ayaktaydı.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Sağlığımız için hafif yemekleri tercih etmeliyiz.
B) Tatile çıkarken yanımıza ağır eşya almamalıyız.
C) Bu çocuğun ne gecesi belli ne gündüzü belli.
D) Gülmeyi bilmeyenler dükkân açmasınlar.

13.
I. Kardeşim sınıf geçmiş.
II. Adı tarihe hecenin şairi diye geçmiş.
III. Hayatı fakirliğe savaşla geçti.
IV. Gecem gündüzüm sıkıntıyla geçti.
V. Para için insanlıktan geçmez.
Yukarıdaki cümlelerde geçmek sözcüklerinden hangileri aynı anlamdadır?
A) I. -II.
B) III. -IV
C) I.-IV
D) II.-V.

CEVAPLAR: 1.B, 2.C, 3.C, 4.D, 5.A, 6.C, 7.D, 8.C, 9.D, 10.A, 11.D, 12.C, 13.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap