Testler

Sözcük Türleri Test 11

SÖZCÜK TÜRLERİ TEST 11

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekte somutken mecaz bir anlama gelerek soyutlaşan bir isim kullanılmıştır?
A) O yürekli biridir, böyle şeylerden çok korkmaz.
B) Senin kadar yüzsüz insan dünyada bulunmaz.
C) O, kalplerin sevgi anahtarıyla açılacağını bilirdi.
D) Çocuklarıyla ilgilenmeyen anne babalar ruhsuz bir gençlik yetiştiriyorlar.
E) Kalpsiz bir şairin şiirinde sevgi değil nefret bulunur.

2. “Zamirler bir sıfat tarafından belirtilemeyen sözcüklerdir.”
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymayan bir kullanım görülmektedir?
A) Senin nasıl biri olduğunu hiç bilmez miyim?
B) Kapıyı çal bakalım evde kimse var mı?
C) Çoğunuzun işi olduğu hâlde beni kırmayıp geldiniz.
D) Kalabalıktan biri ayağa kalkıp bize seslendi.
E) Hiç kimse olayın böyle biteceğini kestiremedi.

3. “Cümlede niteleme sıfatı olarak kullanılan sözcükler, niteledikleri isimler düştüğünde onların yerlerine geçebilir. Bu durumda bu sözcükler adlaşmış sıfat olarak adlandırılır.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük böyle bir kullanıma elverişli değildir?
A) Hüzünlü kişileri neşelendirmek gerçekten zordur.
B) Sağlıklı insanlar elbette yediğine, içtiğine dikkat eder.
C) Babasından kalmış olan demir karyolayı satmak istiyordu.
D) Köyün yiğit gençleri er meydanına çıktılar.
E) O cesur savaşçıyı unutabilmek kolay değildi.

4. “Hiç kimse ona bunu kimin yaptığını bilmiyor mu?”
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İşaret zamiri
B) Soru zamiri
C) Şahıs zamiri
D) Belgisiz zamir
E) Dönüşlülük zamiri

5. İlk serbest (I)  şiir çıkışlarından bu yana denenmiş (II), tutunmuş ve Türk şiir (III) geleneğinin zincirine sağlam bir halka (IV) olmuş bir (V) bileşimdir bu.
Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi tür bakımından birbirinden farklıdır?
A) I. ve II.
B) II. ve V.
C) III. ve IV.
D) IV. ve V.
E) I. ve V.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?
A) Dalgalar geminin yaşlı gövdesini dövüyordu.
B) Gemidekilerin çoğu kadın ve çocuktu.
C) Kaptan çoğu işi kendisi yapıyordu.
D) Yolcular bunun hiç bitmeyeceğini düşünmeye başladılar.
E) Oysa gidecekleri yerde onları yeni bir hayat bekliyordu.

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde adlaşmış sıfat, bir sıfat tarafından belirtilmiştir?
A) Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım
B) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda
C) Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın
D) Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın
E) Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön zarfı kullanılmamıştır?
A) Biraz öte git de ben de oturayım.
B) Benimle aşağı gelebilir misin?
C) Biz dışarı çıkalım, o nasılsa gelir.
D) Gelenleri içeri alın, müdür birazdan gelecek.
E) Onu geri hizmete alacaklarmış, öyle mi?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dün” kelimesi zaman zarfı olarak kullanılmıştır?
A) Dünü bilmeyenin yarını hazırlaması çok zordur.
B) Bize dün sabah uğrayacaktı, gelmedi.
C) Sergide, resmin, dünden bugüne gelişimi ele alınmış.
D) Dün mademki geride kalmıştır, biz yarını düşünelim.
E) Size dün arkadaşımla haber göndermiş ve yarın geleceğimi söylemiştim.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum zarfı kullanılmıştır?
A) Seyirciler oyun sonunda oyuncuları ayakta alkışladı.
B) O günden sonra onu bir daha görmedim.
C) Size ders bitmeden istediklerinizi vereceğim.
D) Hemen gelecekti güya, gideli iki saat oldu.
E) Her akşam bize uğrar, hâl hatır sorardı.

11. “Çok” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Sınavı kazanmak için çok çalıştı.” cümlesindeki göreviyle kullanılmamıştır?
A) Bu kadar çok sanatçıyı bir arada görememiştim hiç.
B) Çok erken kalkmış, hazırlıklarını yapmıştı.
C) Bize bu kadar çok yürüyeceğimizi söylememiştiniz.
D) Bunlar çok cansız renkler, neden bunları seçtin?
E) Çok pazarlık ettim ama, indirim yapmadı.

12. “Kimi zarflar adlaşmış sıfatların derecelerini bildirebilir.” 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek gösterilebilir?
A) Sınıfta şiire en çok ilgi duyan kişi sendin.
B) Öğretmen gidip sınıfın en ilgisizine şiir okuttu.
C) Arkadaşım şiiri daha kötü okuyamazdı bence.
D) Ses tonunda şiiri pek önemsemeyen bir alay vardı.
E) Öğretmenimiz bunu kendine yapılmış en çirkin hakaret kabul etmiş.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarf türünde bir sözcükle sağlanmıştır?
A) Sence bu otobüs nereden geliyor?
B) Geleceğimi sana kim haber veriyor?
C) Kaç gün sonra bir araya geleceğiz?
D) Nedir seni endişelendiren şey?
E) Ona bu kötü haberi nasıl vereceğim?

14. Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap zarf türünde bir sözcük değildir?
A) -Sence o her zaman sinirli midir?
     -Bazen.
B) -Buradan okula nasıl gidebilirim?
     -Bilmem.
C) -Bu resmi gerçekten çok mu geğendin?
     -Çok.
D) -Size ne zaman uğrayayım?
     -Akşam.
E) -Öğretmen konuyu kaç kez anlatmıştır?
     -Defalarca.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmamıştır?
A) Sabaha değin kitap okudu İbrahim Bey.
B) Oğlunu karşısında görünce çocuk gibi ağladı.
C) Seni tanımadığım için söyledim bu sözleri.
D) Elinde bir kitap ile çıkageldi kardeşi.
E) Bana babam bile böyle sözler söylemedi.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yalnız” sözcüğü bağlaç göreviyle kullanılmıştır?
A) Hayatının son günlerini bu kulübede yalnız geçirdi.
B) Size bu sırrı söyleyeceğim, yalnız sizden söz almak istiyorum.
C) O gün okula yalnız Selim gitmişti.
D) Bu kadar yükü yalnız taşımam çok zor.
E) O, kedilerinden başka kimsesi olmayan yalnız biriydi.

CEVAPLAR: 1.C, 2.A, 3.C, 4.E, 5.D, 6.A, 7.A, 8.E, 9.E, 10.A, 11.A, 12.B, 13.E, 14.B, 15.E, 16.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap