Testler

Sözcükte Anlam Test 3 (6.Sınıf Türkçe)

1.

TEMBELH
SIHÜZKÜ
ZEKİKEZ
İYİNUAÜ
DURGUNN

Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin zıt (karşıt) anlamlısı bu bulmacada yoktur?
A) Neşe dolu günlerini çok özlüyordu.
B) Bu tür dalgalı sularda yüzmek çok zordur.
C) Çalışkan insanlar hiçbir zaman aç kalmaz.
D) Bu akıllı çocuklar olimpiyatlarda dereceye girdiler.

2. “Çiçek-papatya” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri, aşağıdaki sözcü çiftlerinin hangisinde vardır?
A) Masa-sandalye
B) Defter-yaprak
C) Maden-kömür
D) Okul-öğrenci

3. “Bilmek” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde “tanımak” anlamıyla kullanılmıştır?
A) Her kötülüğü ondan bilme.
B) Ben de seni dost bilirdim.
C) Bu konuyu biliyor musun?
D) Ses tonundan bildim onu.

4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
A) Her şeyin bir vakti var.
B) Gül dikensiz olmaz.
C) El ile gelen düğün bayram.
D) Dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir.

5. “Açık” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Yazarın dili sade ve açık.
B) Araları iki gündür açık.
C) Çalışanların şansı açık.
D) Evin kapısı açık kalmış.

6. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
A) Eve geldiğinde saat kaçtı?
B) Saçının bir teline zarar gelmesin.
C) Kalemimin ucu bitince kırtasiyeye gittim.
D) Genç adam sonunda suçunu itiraf etti.

7. Dağın tepesinde bu mevsimde bile kar var.
Köy halkı küçük tepeye doğru ilerliyordu.
Tepemde bekleyince canım çok sıkıldı.
Çocuk, evin tepesinden aşağı sarkıyordu.
“Tepe” kelimesi yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1       B) 2     C) 3       D) 4

8.
I. Çocuk, su bardağını kırmış.
II. Evin fiyatını biraz daha kırmış.
III. Bu davranışıyla bizi çok kırdı.
IV. Direksiyonu birden sola kırdı.
Yukarıdaki cümlelerde “kırmak” kelimesi kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1     B) 2     C) 3      D) 4

9. Ünlü yazar Antony Robbins “Şans fırsatlara hazırlıklı …” diyor.
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
A) gelmektir
B) görmektir
C) olmaktır
D) yapmaktır

10. “… olma yolunda ilk adım … olmaktır.” cümlesindeki boşluklara aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi getirilmelidir?
A) Büyük-dürüst
B) Zengin-şanslı
C) Dürüst-sinsi
D) İnsan-zengin

11. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Faydalı eser veren, erdem ve bilgi ile donanmış olan insan, kimseye yüksekten bakmaz, alçak gönüllü olur.” anlamındadır?
A) Ağaç, meyvesi olunca başını aşağı eğer.
B) Güneş balçıkla sıvanmaz.
C) Boş fıçı çok langırdar.
D) Armut dalının dibine düşer.

12. Bu ormanda yalnız dolaşmak akıl kârı değil.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile aynı anlamdadır?
A) Bu ormanda yalnız dolaşılmamalı.
B) Tek başına bu ormanda dolaşmak imkansızdır.
C) Tek başına bu ormanda dolaşmak akıllı bir insanın yapacağı bir iş değil.
D) Yalnız dolaşmanın bence akılla mantıkla alakası yok.

13. “İnsanlık kadar  kadim bir geçmişe sahip yeteneklerden yaratıcı yazarlık, günümüzde hala değerli bir eylemdir.” cümlesinde altı çizili sözcük ile aynı anlama sahip bir sözcük aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?
A) İki hanım arkadaş rastlaşıyorlar, birbirinden saklısı gizlisi olmayan iki kadim arkadaş.
B) Ama ben, bir kitap üzerine bir fikir edinmek istedim mi o kitabı kendim okurum.
C) O savaşı başarıya ulaştıran en kuvvetli öge, ne yabancıdan gördüğümüz yardım ne de bugünkü özel girişimcilerin gayretleridir.
D) Ahmet hemen heybesini açtı ve makasını, kırık tarağını çıkardı.

14. “Gerçekten uygarlık nimetlerinin gençlere bir faydası oldu ama daha çok bundan büyükler istifade ediyor.” cümlesindeki altı çizili sözcük ile aynı anlama sahip bir kelime aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Bir memlekette kitap kültürü ne kadar zenginse günlük konuşma da o kadar zengin olur.
B) Bir medeniyetten öbürüne geçerken kaybolan şeylerin yanı başında gerçek saltanatlar da vardır.
C) Ortada çok kitap var da çocuk edebiyatı açısından bakıldığı zaman durum umut kırıcı.
D) Sanat eserinin mimarı şüphesiz ki eseri için lüzumlu malzemenin en iyisini kullanmayı bilen kimsedir.

CEVAPLAR: 1.D, 2.B, 3.D, 4.D, 5.D, 6.D, 7.C, 8.D, 9.C, 10.A, 11.A, 12.C, 13.A, 14.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap