Testler

EKPSS LİSANS TÜRKÇE DENEME SINAVI 5

EKPSS LİSANS TÜRKÇE DENEME SINAVI 5

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
  A) Sevenleri ancak ölüm ayırabilir.

  B) İşlerini zamanında bitirmeyi alışkanlık hâline getirmelisin.
  C) Ayşe, istediği saati sonunda babasına aldırdı.
  D) Dost edinmek değil, dost kalabilmektir önemli olan.
  E) O hâldeyim ki üzülsem mi sevinsem mi bilemedim. 
 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük vardır?
  A) Kimseye uğramam ben sana uğramadan

  B) Eski dikişler sökülür de kanama başlar mı yeniden?
  C) Sevda sınırını aştım, bu tılsım neydi?
  D) Arabanın gürültüsünden uyuyamadım.
  E) Ayağımdaki kızarıklıklar hâlâ geçmedi. 
 3. Bağ bana
  Bahçe sana bağ bana
  Değme zincir kâr etmez
  Zülfün teli bağ bana
  Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerde aşağıdaki anlam ilişkilerinden hangisi söz konusudur?
  A) Eş anlamlılık

  B) Sesteşlik
  C) Karşıtlık
  D) Yansıma
  E) Yakın anlamlılık 
 4. Korku, coşku, seslenme, beğeni, sitem, uyarı ve heyecan gibi duyguların ses tonuyla vurgulanarak belirtildiği cümlelere ünlem cümlesi denir.
  Aşağıdakilerden hangisi bir ünlem cümlesi değildir ve sonuna ünlem işareti getirilmez?
  A) Vah, zavallı bu soğukta sokakta kalmış

  B) Aferin, bu işi de güzel yaptın
  C) Helal olsun, size aslanlarım
  D) Aaa, ben bugün garajdan onu alacaktım
  E) Bu yaz sakin bir yerde güzelce dinleneceğim 
 5. Aşağıdakilerin hangisinde yargının nedeni bildirilmemiştir?
  A) Yanlış ilaç kullanımı yüzünden hastanelik oldu.

  B) Pamuk ihracatımız yıldan yıla azalmaktadır.
  C) Bu hastalıklar hijyene önem verilmemesinden kaynaklanıyor.
  D) Onun zamanında gelmemesi toplantı salonunda bulunan herkesi kızdırdı.

  E) Vatandaşlık bilincinin gelişmemiş olması, insanların haklarını arama noktasında bazı sıkıntılar oluşturmaktadır.
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir öz eleştiri yapılmıştır?
  A) Gençliğimde yazdığım şiirlerin bir sanat değer taşımadığını şimdi anlıyorum.

  B) Eserin son baskısında bazı yazım hataları gördüm.
  C) Bu konulara bu şekilde çalışılmaz evladım!
  D) Şehrin kilometrelerce uzağında oturuyorlar.
  E) Ne var ki yaptığı incelemelerde öznellikten öteye gidememiş. 
 2. (I) Masallar çocukların hayal dünyalarını zenginleştirir. (II) Yaşamı daha güzel algılar masal dinleyerek büyüyen çocuklar. (III) O hâlde anne babaların, çocuklarına masal anlatmaları büyük önem taşımaktadır. (IV) Anne babaların bunun bilincinde olması gerekir. (V) Masal dinlemeden büyüyen çocuklar yaşama umutsuz bakıyor günümüzde. (VI) Bu umutsuzluk çocukların yaşamına, hayal dünyasına, her şeyine yansıyor.
  Yukarıdaki parça iki paragrafa ayrılsa ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar?
  A) II. B) III.    C) IV.     D) V.     E) VI. 
 1. Şehirlerde yaşayan insanlar tüketim kültürünün somut örnekleridir. Bu insanlar durmaksızın tüketiyor ve çevreye çok büyük zararlar veriyor. Hiç kimse çevreyi kirletme hakkına sahip değildir. Herkes kendine çekidüzen vermelidir. Aksi hâlde yaşanmaz bir dünyada bir avuç toprağa, gökyüzüne hasretlik çekerek ölüp gideceğiz.
  Bu parçada yazar, özellikle aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır?
  A) Şehirdeki insanların egoistçe tavır sergilemelerinden

  B) Tabiattaki olumsuz değişimlerin insanlara yansıyacağından
  C) Kentlerde yaşam süren kişilerin çevreyi olumsuz etkileyecek davranışlar sergilemesinden
  D) Toplumların doğaya sahip çıkmamasından
  E) Umarsız davranışlar sergileyen kişilerin topluma kötü örnek olmasından

 2. Ben bir öykü ve roman yazarının söylev vermesinden yana değilim. Siyasetçinin işidir söylev vermek. Birtakım çözüm önerileri ortaya koymak yazara düşmez. Bu, siyasetçilerin alanına girer. Bu açıdan yazar, yazınsal değerleri önde ve ileride tutarsa gerekli işlevi yerine getirmiş olur. Bu da alışılmadık kadar zor bir görevdir bence. Hele bizim ülkemizde daha da zor…
  Bu parçaya göre “ülkemizde daha da zor olan durum” aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Siyasetçilerin ülke sorunlarına çözüm üretmesi

  B) Yazarların, sanat değerlerini ön planda tutarak eser üretmesi
  C) Yazarların ümit verici eserler yazması
  D) Siyasetçilerin yazarların sorunlarını çözümlemesi
  E) Yazarların toplumsal konulu eserler ortaya koyması

 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?
  A) Verin, verin diye inleyen insanlar arasında geçen 35 yıllık ömrüm, senden iğreniyorum.

  B) Gördüğüm her şeyden, zavallı idealimden bütün ruhumla hikmet beklediğim, kalemim, senden iğreniyorum.
  C) Bugün mesudum.
  D) Bomboş hayatımda, muazzam karanlığın manasını seziyorum.
  E) Limana yaklaşmıştır vapur şu anda.

 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat değildir?
  A) Onun karanlık ve ümitsiz gözlerinde eskiden bulduklarını arayacaksın uzun müddet.

  B) Düşmanım, pardösüm seninle beraber ve seni olduğundan fazla yabancı göstermekte.
  C) Üstünde gri ince çizgili bir elbise vardı.
  D) Odun yanıyordu sobada, ahenkli çıtırtı hoş bir sıcakla vücudumu sarıyordu.
  E) Evimi küçük ve odamı fakir bulmasından mütevellit endişem yerini tam olmayan buruk bir huzura bırakıyordu.
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz öbeği sıfat tamlaması değildir?
  A) Odam sıcaktı ve ben misafirime karnını doyurabileceği iki kap sıcak yemek ikram edebilmiştim.

  B) Yarım saat evvel çocuklarımın çığlık çığlığa oynadığı bu odada hissedilir bir tuhaflık vardı.
  C) Masam, sandalyelerim, somyam; eşyalarım, mahir bir hırsız eliyle başkalarıyla değiştirilmiş gibiydi.
  D) Ayaklarımın ve ellerimin büyüklüğü, çatlaklığı, çoraplarımın rengi, ezilen parmağımın feci manzarasının ilk defa farkına varıyordum.
  E) Duvar saatim üçü vuruyor; sesinde yabancı ve beni kızdıran bir şey

 2. I. Beni rahatsız eden, zannederim, misafirimin alışamadığım rahatı.
  II. Onda bir pamuk yumuşaklığı var şu anda.
  III. Ama öyle yumuşaklık ki, bir anda çelik sertliğine değişebilir.
  IV. İçimde isyan ve minnet hisleri kucak kucağa.
  V. Misafirimin küçük gözleri, yelpaze gibi açık dağınık kaşları altından hiddet ve küçümsemeyle parlıyor.
  Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde isim tamlamasının arasına başka sözcük girmiştir?
  A) I-V B) II-IV C) II-III    D) III-IV    E) IV-V

 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şahıs isminin yerini tutan bir sözcük vardır?
  A) Sahne o kadar sarih çiziliyor ki, ben; kuvvetli bir itilişle beş sene evvele gidi veriyorum.
  B) Hâtıralar iskeletine; hâdiseler  elbisesini  giydirdikçe, bir his dünyası şimdiye kadar düşünmediğim bir dünyanın çıktığına, hâkim olduğuna şahit oluyorum.
  C) Hüseyinler, Eminler, .  yüzlerini  hâtıralarıma  gömdüğüm  bu  mazideki  adamlar  gözümde  bambaşka manalar alıyorlar.
  D) İşte Hüseyin’in ince  kalbine  gizlenmiş  sinsilikleri,  işte Emin’deki hâkimiyet arzusu, işte Ali’nin bakışlarındaki âdi ihtirası görüyorum.
  E) Bir perde açılıyor yine beş sene evvelden, anlatılanları harfiyen hatırlıyorum.
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem niteleme sıfatı hem belirtme sıfatı vardır?
  A) Krikonun kaymasıyla bir arkadaşımın arabanın altında kalmasından bahsediliyor.

  B) Misafirim geliyor gözümün önüne,  soluk  ve  asil yüzünü hatırlıyorum.
  C) Konuşmalardan uzak duruyor, yüz hatlarında ıstırap kıvrımları ve hareketlerinde mübalağalı teessür izleri yok.
  D) Hâtıralar şekillendikçe, hakikî hüviyetlerini takındıkça gözümü yumarak geçtiğim yolun esas cepheleri meydana çıkıyor.
  E) Beni on senedir avutan basit saadet çürüyor ve manasızlaşıyor.

CEVAPLAR: 1.E, 2.D, 3.B, 4.E, 5.B, 6.A, 7.D, 8.C, 9.B, 10.E, 11.B, 12.D, 13.A, 14.A, 15.E

Yazdır

Yazar hakkında

admin

2 yorumlar

 • Ben ekpss sinavina genel gorme isitme grubundan giricem.Lisans seviyesindeki 5 denemeyi de cozdum.1.ve 2.denemeden 11.25,3.denemeden 12.50 ,4.ve 5.denemeden de 13.75 net cikardim.Nasil sonuclardir acaba?

  • Gayet güzel. Gayretlerinin ve başarılarının devamını dilerim. Ne kadar çok soru çözersen ve çeşitli soru tiplerini görürsen sınavda soruları çözmen o kadar kolaylaşır.

Yorum yap