Gazel Örnekleri

Sümbülzade Vehbi’nin Gazelleri

Sümbülzade Vehbi'nin Gazelleri

 

Sümbülzade Vehbi, Nedim tarzında yazmış, ancak onun kadar başarılı olamamıştır. Şiirlerinde şekle önem vermiştir. Şiirleri lirizm yönünden güçlü değildir. Anlatımı kurudur. Yerel konulara yer vermiş, günlük hayatta kullanılan atasözleri ve deyimleri kullanmıştır.

SÜMBÜLZADE VEHBİ’NİN GAZELLERİ

GAZEL 1

Ne temâşâ-yı gül ü ne çemen ister âşık
Sînede bir meh-i gül-pîrehen ister âşık

Var dimâğında şemîm-i hat-ı anber-bûyun
Sanma kim nâfe-i müşk-i Hotan ister âşık

Olmuş üftâde-i çâh-ı zekânın bî-çâre
Uzatıp zülfüne destin resen ister âşık

Zerd olup gitmededir çehresi altun gibi kim
Nakd-i cân vermeğe bir sîm-ten ister âşık

Şi’r-i Vehbî diyerek sana gazel arz etmiş
O nezâketle lebinden sühan ister âşık

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap