Gazel Örnekleri

Zati’nin Gazelleri

Zati'nin Gazelleri

Zati, çok yazan, çok sayıda eser veren bir sanatçıdır. Üç ayrı divan oluşturabilecek kadar kaside ve gazel yazmıştır. Asıl ustalığını gazel ve kaside alanında göstermiştir. Divan şiir tekniğini çok bilen şairin şiirlerini Divanı’nda toplamıştır.

ZATİ’NİN GAZELLERİ

GAZEL 1

1Gül üzülsün gonca açulsun bana sen gül yiter 

Ağlasun bülbüllerün ey gonca tek sen gül yiter 

Ey kamer-ruh fî-l-mesel bir bende-i ferzâne-veş
Atı önince piyâde sen şehün ben kul yiter 

Mutribâ kaanûn odur kim sâzunı al çengüne
Bizi söyletme surâhi didüği kul kul yiter 

Bir nedür ben bülbülün zahmı hezâr ur cânına
Didüm ol gonca ayıtdı ârife bir gün yiter

Açılub gül kalmasa hergiz negam bülbül ne gam 
Câm gül Zâtî surâhi kulkul-i bülbül yiter 

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

1 yorum

  • Eylemez te’sîr zehr-i ef’i-i âşûb ana
    Kim ki isti’mâl iderse Zâti’yâ tiryâkümüz (Zâti)
    şerh edebilir misiniz

Yorum yap