Gazel Örnekleri

Ahmedi’nin Gazelleri

Ahmedi'nin Gazelleri

Ahmedi (14.yy), gazel, kaside ve mesnevilerindeki sanat seviyesi ve söyleyişi asrının öteki şairlerinden üstündür.

AHMEDİ’NİN GAZELLERİ

GAZEL 1

İlet benim selâmumı dildâra iy sabâ
Arz eylegil peyâmumı ol yâra iy sabâ

Dağıt benefşe saçları gül yanağ üstine
Saçgıl abîr ü anberi gülzâra iy sabâ

Pinhân var yarün tapusına varursan
Gösterme kendözini sen ağyâra iy sabâ

Çün gizlü râzuma seni ben mahrem eyledüm
Billâh eytme râzumı deyyâra iy sabâ

Bîçâreliğümi benüm ol yâre arza kıl
Bâşed ki bula derdüme bir çâre iy sabâ

Vuslat güline irmez elüm pes niçesi ben
Bunca tahammül eyleyem ol hâra iy sabâ

Digil ki ahmedi’ye niçe zahm urasın
Gammâz gamzelü gözi mekkâre iy sabâ

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap