Testler

Tamlamalar Test 3

TAMLAMALAR TEST 3

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır?
A) Müdür, salonun koltuklarını değiştirmemizi istedi.
B) Onun şiirlerinde özgün imgeler göremezsiniz.
C) Yaprakların rengi sonbaharla birlikte değişti.
D) Arkadaşlarım yeni taşındığım evi çok beğendiler.
E) Odanın sıcaklığı artınca pencereyi açıp rahatladık.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ad takımının türü ötekilerden farklıdır?
A) Her bahçede zeytin ağaçları vardı.
B) Üzgün bir şekilde evin yolunu tuttuk.
C) Bana bir elbise askısı verir misiniz?
D) Dün güzel bir gezi yazısı okudum.
E) Bir ay sonra sınav heyecanı bitecek.

3. Aşağıdakilerin hangisinde hem tamlayanı hem tamlananı sıfat almış bir ad tamlaması vardır?
A) Uyuyan çocukların rüyasına inen mavilik
     Unutulmuş gözyaşları kadar silik
B) Yırtık çizmelerin, kadifeden kasketinle
     Getir o eski sevincini çocukluğun
C) Gece, yaşlı çobanların yarım türkülerini
     Söyler yavaşça kulağımıza
D) Güneşli bir bahçe yolunda
     Elim babamın sıcak avuçlarında
E) Bahçe kapısına varmadan daha
     Çağırır baygın kokusu ıhlamurun

4. Aşağıdakilerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Küçük çocuğun çok korktuğu yüzünden belliydi.
B) Ünlü ressamın son yapıtları bu sergide görülebilir.
C) Ünlü yönetmen, oyuncu seçimine her filminde çok dikkat eder.
D) Sahilde oturup denizin sesini dinlemek insana huzur veriyor.
E) Seyahate çıkmadan önce çantasını akşamdan hazırlamayı unutmazdı.

5. Aşağıdakilerin hangisinde ötekilerden farklı bir ad takımı kullanılmıştır?
A) Memur, kadıncağızın dilekçesini alıp hemen incelemeye başladı.
B) Çocuğun ayağında burnu açık, topukları aşınmış bir ayakkabı vardı.
C) Bu çam ormanlarını oluşturabilmek için uzun yıllar uğraşmıştık.
D) Artık, evin merdivenlerini bir solukta çıkamıyorum.
E) Son romanları okuyucunun beğenisini kazanmış, çok satılmıştı.

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır?
A) Köyler çıkar karşınıza uzayan bozkır boyunca
B) Daldım dumanlı Akdeniz’in dalgın ufkuna
C) Bir bir düşerdi avucumuza yıldızları gecenin
D) Bin bir çiçeğin kokusunu alırsın bu kırlarda
E) Hâlâ sallanmada rüzgârda bahçemdeki ağaçlar

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması sıfat görevinde kullanılmıştır?
A) Kurşun rengi kubbelerin altında dolaştık bir süre.
B) Müdür bey geç gelen öğrencilerle okulun giriş kapısında uzun süre konuştu.
C) Başarılı olmak için, düzenli bir yaşamın yanı sıra çalışma disiplini de gerekir.
D) Anladığım kadarıyla iş yerinde yaşadığı bu olay, onu çok fazla üzmüştü.
E) Nehir kenarında sıra sıra ceviz ağaçları vardır.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır?
A) Resim yaparken gömleği boya içinde kalmış.
B) Çocuklar okul servisi gelmeden dışarı çıkmıyor.
C) Bu mahallede çöpler her akşam toplanır.
D) Senin arkadaşını dün bizim okulda gördüm.
E) Bu evrakları, şuradaki memura vermeliymişim.

9. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı zamir olan bir isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Öğrencilerden hangisi beni bekliyor?
B) Az önce buraya gelen adam kimin nesiydi?
C) Onların nereye gideceğini öğrenebildin mi?
D) İşçilerden kaçının ayrılacağını söylemediler.
E) Sana onların ne dediğini söyleyemem.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, birden fazla tamlananı olan bir ad takımı vardır?
A) Bu yaz en çok, köyümüzün soğuk sularını, yeşil bahçelerini özledim.
B) Ziyarete gittiğimiz fakir mahallenin gönlü zengin insanları karşıladı bizi.
C) Bu güzelim şehrin tarihi evleri bakımsızlıktan yıkılıyor ne yazık ki.
D) Tarihi çınarların solgun yaprakları bir bir dökülüyor.
E) Kentin dışındaki küçük, bakımsız kulübesinde tek başına yaşıyordu.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Okuduğun şiirin son dörtlüğünü çok beğendim.
B) Kapkara yağmur bulutları, gökyüzünü bir baştan bir başa kapladı.
C) Kitabın sayfalarına önceden çeşitli notlar almıştım.
D) Okulumuzun müdür yardımcısı, bütün öğrenciler tarafından çok sevilir.
E) Yolculuk boyunca yanımdaki adamın hatıralarını dinlemek zorunda kaldım.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanıyla tamlananı arasına sıfat girmiş bir ad takımı vardır?
A) Daha güneşin ilk ışıkları yeryüzüne düşmeden uyanırdı dedem.
B) Yolun ortasındaki kocaman çukur, araçlar için tehlike oluşturuyordu.
C) Bu caddedeki mağazalar pazar günleri de açık olur.
D) Sabahları okulun kapısında hep bir öğrenci nöbetçilik görevini yapardı.
E) Bu güzel havaların da sonu gelecek bir gün elbette.

13. (I) Üsküp’e varır varmaz beni sıcak bir Anadolu havası kucakladı. (II) Çocukluk günlerimin sokaklarına benzeyen taş döşeli bir sokaktan geçiyordum. (III) Sokağa baştan başa Türk mimarisi hakimdi. (IV) Evlerin kapıları, pencereleri, boyaları hep tanıdıktı. (V) Çarşılar, hanlar, hamamlar, bugün Anadolu’da hemen hemen her şehirde rastlayacağımız türden yapılar karşıladı beni.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, sıfat takımına yer verilmiştir.
B) II. cümlede, zincirleme isim tamlaması vardır.
C) III. cümlede, belirtisiz isim takımı vardır.
D) IV. cümlede, birden fazla tamlanan bir tamlayana bağlanmıştır.
E) V. cümlede, belirtili ad takımına yer verilmiştir.

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ad tamlaması ya da sıfat tamlaması yoktur?
A) Tüm gençliğim erimiş bu kentin çamurlu yollarında
B) Çiçekler hâlâ açmadı penceremin önünde
C) Birden kalkıp da gidivermek isterim uzaklara
D) Dökülmesin sarı yapraklar, kalsın dallarında
E) Deniz ufkunda batan güneş çiziyor altından bir yol

15. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, bir ad takımını nitelemiştir?
A) Geçmiş güzel günleri düşünerek yaşıyordu.
B) Sınıfın en çalışkan öğrencisi olmak, onu mutlu ediyordu.
C) İçten tavırlarıyla herkesin gönlünü kazanmıştı.
D) Renkli Uşak halılarına turistler hayran kalmıştı.
E) Bu eski binanın müze yapılacağını yeni öğrendim.

16. Karşı evin arkasında ay doğdu
       Akşam serinliği çıktı
       Tramvay sesleri duyuluyor bir yandan
       Deniz kokusu geliyor uzaktan
Bu dizelerde kaç isim tamlaması vardır?
A) 2     B) 3     C) 4     D) 5      E) 6

CEVAPLAR: 1.D, 2.B, 3.C, 4.C, 5.C, 6.C, 7.A, 8.A, 9.B, 10.A, 11.D, 12.A, 13.E, 14.C, 15.D, 16.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap