Testler

Sözcükte Anlam Test 13

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 13

1.Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde “karşıt” anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
A) Gel demesi kolay, git demesi güçtür.

B) Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.
C) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
D) İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder.
E) Var ne bilsin yok hâlinden.

2.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Okuru her yönden besleyen öyküler yazdı.
B) Yazılarında her zaman süsten kaçındı.
C) Olay karşısında takındığı tavır doğruydu.
D) Konuya farklı bir açıdan yaklaştı.
E) Her zaman düşüncesini açıkça söyledi.

3. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi eş sesli (sesteş) değildir?
A) Borunun ek yerinden su sızıyor.
B) Yağan dolu, seralarda zarara yol açtı.
C) Çay ve fındık üretimi giderek azalıyor.
D) Suyun kaldırma kuvvetini öğrendik.
E) Bu bölgede gül yetiştirilir.

4. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamıyla kullanılmamıştır?
A) Bu tür vadilerin oluşumunda toprak cinsi etkilidir.
B) Yaşlı kadın, Karadeniz ağzıyla konuşuyordu.
C) Kupa, sahibini penaltı atışlarıyla buldu.
D) Aruz ölçüsüyle yazılmış şiirleri bulundu şairin.
E) Kitabın her sayfasında senin adın vardı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, yansıma sözcüklerden oluşmuştur?
A) Çocuklar teker teker sınıftan çıktı.
B) Yanındakine sesli sesli bir şeyler anlatıyor.
C) Sabahtan beri yerinde duramıyordu, kıpır kıpırdı.
D) Çocuklar çok yorulmuşlar, horul horul uyuyorlardı.
E) Boş vakitlerinde mahallenin çocuklarıyla haşır neşir olurdu.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük soyut anlamda kullanılmamıştır?
A) Yine aklıma parlak bir fikir geldi.
B) Bu kara günde kimse yardımımıza koşmamıştı.
C) İki arkadaş arasında bir soğukluk yaşanmıştı.
D) Hızla geçen araba, çocuğun üzerine çamur sıçrattı.
E) O, yine sivri diliyle herkesi eleştiriyordu.

7. I.Yandaki bina yapılınca oraya geçeceğiz.
Anlattığına göre başından birçok olay geçmiş.
III.Sınavlarını başarıyla vermiş, üst sınıfa geçmişti.
IV.Önceki yıla göre bu yıl kış çok sert geçti.
V.Yeni aldıkları eve hafta sonu geçecekler.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde “geçmek” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?
A) I. ve II.
B) I. ve V.
C) II. ve IV.

D) III. ve IV.
E) III. ve V.

8. Aşağıdakilerin hangisinde “tanımak” sözcüğü, “Geçen hafta gelen mektuptaki yazıyı tanıdım.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Kardeşim ünlü sanatçıları çok iyi tanır.

B) Dün beni soran adamı tanıyor musunuz?
C) Okunan şiirin üslubundan, şairini hemen tanırım.
D) Onun borçlarını erteleyip ona bir ay süre tanıdı.
E) Kitapları sen getireceksin, ben yalnız seni tanırım.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sokak” sözcüğü ötekilerden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Sokaklar, her zamanki gibi bomboştu.
B) Bütün sokak, yaralının başına üşüşmüştü.
C) Ara sokaklarda çocuklar oynuyordu.
D) Her sokak başında bir büfe vardı.
E) Çocukluğumun sokakları, daha canlıydı.

10. Dağın zirvelerinden kopup gelen rüzgârın uğultusu vadinin derinliklerinde yankılanıyordu.
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi bir yansımadır?
A) dağın
B) kopup
C) rüzgarın

D) uğultusu
E) yankılanıyordu

11. Aşağıdakilerin hangisinde dolaylama vardır?
A) Bölgeler arasındaki gelişmişlik düzeyinin farklılığı, göçe neden olmaktadır.
B) Sanayileşmede gösterdiğimiz atılımı, tarım ve hayvancılık alanında gösteremedik.
C) Son yıllarda bacasız sanayi, ülke ekonomisinin en önemli sektörü hâline geldi.
D) Önümüzdeki ay, bu kentte çevre sorunlarıyla ilgili önemli bir toplantı yapılacak.
E) Eskiden yemyeşil olan bu küçük kasabada, şimdi bir ağaç gölgesine bile muhtacız.

12. Aşağıdakilerin hangisinde dokunma duyusuyla ilgili bir kavram, görme duyusuyla ilgili olarak kullanılmıştır?
A) Sanatçı, yumuşak sesiyle en güzel şarkılarını bizim için söyleyecek.
B) Ünlü şair seminerde tatlı diliyle bizleri âdeta büyüledi.
C) Kadir İnanır’ın sert bakışlarından etkilenmiştik hepimiz.
D) Soğuk bir kış günü paltomu alıp da çıktım dışarı.
E) Yemek sonunda herkese kolonyalı mendil dağıtılmıştı.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması (mecaz-ı mürsel) vardır?
A) Zafer Bayramı kutlamaları bu yıl nerede yapılacak?
B) Ekranlarda boy gösteren bu şarlatan da kim?
C) Karın yağışı bana hep babamın ölümünü hatırlatır.
D) Kentimizde çocuklarımızın oynayacakları alanlar maalesef oldukça sınırlıydı.
E) Gelişmekte olan çocukların sağlıklı beslenmeleri gerekir.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler tek başına kullanılmaz?
A) Onun yüzünü doğru dürüst hatırlamıyorum.
B) Tepeden tırnağa muayene olmak için gelmiştim bu hastaneye.
C) Bütün harçlığını abur cubura veriyorsun.
D) Masadakiler rüzgarla sağa sola savruldu.
E) Her taraf toz toprak içinde kaldı yine.

15. Çok genç yaşta sanat dünyasının ilgisini çeken bu yazarımız, yapıtlarıyla, yazınımızın dünden bugüne gelişme çizgisinde oluşan boşlukları doldurmuştur.
Bu cümlede altı çizili sözle, söz konusu yazarla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yıllardır süregelen dil yanlışlarını düzelttiği

B) Geçmişi günümüze taşıyabilecek yapıtlar verdiği
C) Edebiyat tarihimizde görülen eksiklikleri giderdiği
D) Yazınımızın geçmişiyle ilgili yerleşik kanıları değiştirdiği
E) Edebiyatımızın gelişmemesinin nedenlerini ortaya çıkardığı

16. Halk edebiyatı, suyu kova kova çekilip boşaldıkça kendini yenileyen, asırlardır tükenmeyen dipsiz bir kuyudur.
Bu cümledeki “dipsiz bir kuyu” sözüyle halk edebiyatının hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir?
A) Günümüz okurunun ilgisini çektiği

B) Sonsuz bir kaynak olduğu
C) Kapalı bir anlatıma sahip olduğu
D) Yapıt üretmeye elverişsiz olduğu
E) Yazılanların, dönemini aşamadığı

17.Somut anlamlı bir sözcük, anlam genişlemesi yoluyla soyut bir anlam da kazanabilir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir kullanım vardır?
A) Emekli olup küçük bir kasabaya taşındı.

B) Düşman dört bir koldan saldırıya geçti.
C) Birçok davetli gelmişti kutlamalara.
D) Gazetede farklı içerikte yazılar yazıyor.
E) İş yerinde çok sevilen bir yöneticiydi.

18.Bir kucak dolusu öykü kitabı birikmiş masamda. Hepsinin ortak özelliği, yazarlarının ilk öykü kitabı olmaları. Kimilerinin yazarları tanınmış sanatçılar, ama bazılarının yazarları, edebiyat bahçesinde tomurcuktan çiçeğe dönüşmekte.
Bu parçada altı çizili bölümde sözü edilen yazarlarla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okurların beklentilere cevap veremedikleri

B) Öyküye hep uzak durdukları
C) Yazınsal alanda ilk yapıtlarını verdikleri
D) Herkesçe tanınmayı istemedikleri
E) Özgün yapıtlar verme çabasında oldukları

19. Oyun oynarken yok yere tartışma çıkarıp arkadaşlarının keyfini kaçırdı.
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Öğretmenin sözünü ders anlatırken ikide bir kesiyordu.

B) Arada bir, sınavı kazanamayacağını düşünüp üzülüyordu.
C) Bazı akşamlar durup dururken uzaklara bakıp şiir okurdu.
D) Arkadaşlarıyla çoğu zaman anlamsız tartışmalara girerdi.
E) Bazen çevresindekilerin onu anlamak istemediğini düşünüyordu.

20. O, bu işi dünyada yapmaz; boşuna uğraşma.
Altı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
A) Mecbur olmasam oraya bir daha asla gitmem.

B) İhtiyacım olmasa bu arabayı kesinlikle almam.
C) Bu hediyeyi, mümkünü yok, kabul etmem.
D) O yemeği, açlıktan ölsem de yemem.
E) Ben bu sınavdan, taş çatlasa üç alırım.

21.Onun yapıtları ne zaman tökezlesem, umutsuzluğa düşsem, benim için karanlıkta bir deniz feneri oldu. Onları okuduğumda karanlıkların dağıldığını düşünür, yeniden ümitlendiğimi hissederdim.
Bu parçada geçen “karanlıkta bir deniz feneri olmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okura duygu duygu yoğunluğu yaşatmak

B) Kişinin iç güzelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak
C) Karamsarlığı giderip iyimser olma yolu göstermek
D) Kişiye yaşamın bilinmeyen yönlerini tattırmak
E) Geçmişteki olayları gün ışığına çıkarmak

22. Deneme, nereden “ben”in sesi yükselirse orada kıpırdanmaya başlar. Olayları, durumları kendince yorumlamak, herkesin doğrularını eleştirel bir gözle, bir daha yoklamaktır deneme. Başkalarınca kabul edilen şeylere soru işareti koymaktır bir bakıma.
Bu parçada “soru işareti koymak” sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuşkuyla bakmak

B) Yoruma dayanmak
C) Anlaşılırlıktan uzak olmak
D) Kişisel yargıları yansıtmak
E) Bilinmeyenlerden yola çıkmak

23. Bir öykü yazmaya başlamak, yeni bir güne başlamak gibidir. Taslağınız hazır, konunuz belli, neden-sonuç ilişkileri kurulmuştur kafanızda. Fakat öyle bir sözcük düşer ki birden satırların arasına, öykünüzün sizden bağımsız ilerlediğini fark edersiniz. Artık bu yeni serüvene ayak uydurmaktan başka yolunuz yoktur. Yine de dalgalanıp coşan suyu yatağına çekmek
Bu parçada altı çizili bölümle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) İçerikle anlatımın uyum içinde olması

B) Yapıtın yaşamın gerçeklerine dayanması
C) Yazarın, işlevi olmayan sözleri yapıttan ayıklaması
D) Yapıtın, yazarın düşünce ve birikimlerini yansıtması
E) Yazarın öyküdeki olayların akışını kendi planına uydurması

24. Bu romanda yazar, sokaklardaki görüntüleri şiirsel bir dille yeniden kuruyor. Kahramanlarını ince bir gözlemle okuyucusuna tanıtıyor. Kahramanlarını ve toplumsal yaşamı derinlemesine aktarıyor. Bu yönüyle roman, yaşamın kılcal damarlarından beslenerek oluşmuştur, diyebiliyoruz.
Bu parçada geçen “yaşamın kılcal damarlarından beslenmek” sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gözlemleri yapıta değiştirmeden aktarmak

B) Roman kahramanlarını sıradan insanlardan seçmek
C) Yapıtları oluştururken yaşamdaki ayrıntılardan yararlanmak
D) Yapıttaki olayları gerçek yaşamdan almak
E) Yapıtlarıyla toplumun her kesimine seslenebilmek

Edebiyatsultani.com

CEVAPLAR: 1.C, 2.E, 3.D, 4.E, 5.D, 6.D, 7.B, 8.C, 9.B, 10.D, 11.C, 12.C, 13.B, 14.C, 15.C, 16.B, 17.B, 18.C, 19.C, 20.E, 21.C, 22.A, 23.E, 24.C

sozcukte anlam test 13 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap