Testler

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 10

Bu testte Tanzimat’ta tiyatronun gelişimi, Ahmet Vefik Paşa, Şinasi, Namık Kemal ile ilgili sorular vardır.

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 10

1.Tanzimat tiyatrosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sosyal sorunlar ve sosyal eğitim konularına ağırlık verilmiştir.
B) Doğu ve İslam tarihindeki olaylardan yararlanılmıştır.
C) Sınırlı sayıda da olsa yabancı karakterlere yer verilmiştir.
D) Çeviri oyunlar sahnelenmiş, yerli oyunların sahnelenmesine izin verilmemiştir.
E) 1860-1880 yılları arasında hızlı bir gelişim göstermiştir.

2. Şinasi’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Vatan sevgisi, hürriyet, gibi coşkuya dayalı toplumsal konuları tiyatroya taşımıştır.
B) Şair Evlenmesi adlı tiyatrosu, töre ve karakter komedisi özelliğini taşır.
C) Türk edebiyatında noktalama işaretlerini ilk kez kullanan sanatçı olmuştur.
D) Konuşma dilini kullanarak tiyatroyu yalın bir getirmeye çalışmıştır.
E) Türk edebiyatında ilk yerli tiyatro örneğini vermiştir.

3. Tanzimat tiyatrosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Konuşma diline yakın bir üslup kullanılmıştır.
B) Batılı teknikten yararlanmakla birlikte geleneksel Türk tiyatrosundan bazı unsurlar içerir.
C) Günlük yaşamdan ya da tarihten alınan konular ele alınmıştır.
D) Kadın karakterler, sahnede yabancı uyruklu oyuncular tarafından canlandırılmıştır.
E) Yalnızca komedi türünde eserler verilmiştir.

4. Tanzimat edebiyatında yenilik denince akla gelen ilk isimdir. Tiyatro alanında da yeniliklere imza atmış, toplumsal sorunlara eğildiği Şair Evlenmesi’nde orta oyunundan bazı terimlere yer vermiş, geleneksel Türk tiyatrosuna alışık olan seyirciyi Batılı tiyatroya ısındırmak istemiştir. Tercüman-ı Ahval adlı gazetesinde tefrika ettiği bu oyununda günlük konuşma dilini kullanarak anlaşılması kolay bir eser ortaya koymuştur.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Mithat Efendi
B) Şinasi
C) Nabizade Nazım
D) Namık Kemal
E) Ahmet Vefik Paşa

5. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatı döneminde tiyatro türünde eser vermemiştir?

A) Abdülhak Hamit Tarhan
B) Şinasi
C) Nabizade Nazım
D) Namık Kemal
E) Recaizade Mahmut Ekrem

6. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Halka mesajını iletmek isteyen Şinasi, tiyatroyu bir araç olarak kullanmış, eserini bu yüzden konuşma dili ile yazmıştır.
B) Şinasi’nin yazdığı ilk tiyatro eserinin ardından diğer sanatçılar bu eserin etkisiyle tiyatro türüne yönelmiştir.
C) Namık Kemal, tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak görmüştür.
D) Namık Kemal, Gülnihal adlı tiyatro eserinin konusunu tarihten almıştır.
E) Namık Kemal, tiyatronun yanında şiir, roman, eleştiri alanında da eser vermiştir.

7. Şiirlerinde dile getirdiği vatan sevgisi ile vatan şairi unvanını kazanmış olan …………, tiyatro türündeki eserlerinde de vatan sevgisini işlemiş, ……………. adlı oyunun toplumda meydana getirdiği coşkunun ardından İstanbul’da sürgün edilmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)Ahmet Mithat Efendi-Çengi
B)Namık Kemal-Vatan Yahut Silistre
C)Nabizade Nazım-Karabibik
D) Şemsettin Sami-Cezmi
E) Samipaşazade Sezai-Küçük Şeyler

8.Tiyatro aşka benzer. İnsanı hazin hazin ağlatır. Fakat verdiği şiddetli teessürlerde bir başka lezzet bulunur. Tiyatro, cihanın aynasıdır. İnsanı doya doya güldürür. Tiyatro eğlencedir; fakat eğlencelerin en faydalısıdır. Ben Zavallı Çocuk, Kara Bela gibi tiyatro eserlerimi bu anlayışlar yazdım.

Bu parçadaki sözler aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?

A) Nabizade Nazım
B) Namık Kemal
C) Şinasi
D) Şemsettin Sami
E) Ahmet Mithat Efendi

9. Tiyatroda sosyal fayda ile eğlenceyi birleştiren Şinasi (I) yazmış olduğu Zavallı Çocuk(II), Gülnihal(III), Celalettin Harzemşah(IV), Akif Bey (V) gibi eserleriyle halkı eğlendirerek eğitmeyi amaçlamıştır.

Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A)I.     B) II.      C) III.      D)IV.        E) V.

10. I. Sergüzeşt-Samipaşazade Sezai
II.İclal-Namık Kemal
III.Şair Evlenmesi-Şinasi
IV.Afife Anjelik-Recaizade Mahmut Ekrem
V. Zavallı Çocuk-Abdülhak Hamit Tarhan

Yukarıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangilerinde yanlışlık yapılmıştır?

A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) II. ve IV.
D) II. ve V.
E) IV. ve V.

11. Şair ve romancı kimliğinin yanında tiyatrocu kimliği de vardır. Tiyatroyu edebiyatın en büyük kısmı saymaktadır. Tiyatro eserlerinde sanatlı bir dil kullanmıştır. Oyunlarına atak ve enerjik kişileri taşımıştır. İstanbul’da sahnelenen Vatan Yahut Silistre adlı eserini locadan izleyerek oyununun seyircide nasıl bir etki meydana getirdiğini ve tiyatronun toplum üzerindeki etkileme gücünü görmüştür.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Mithat Efendi
B) Şemsettin Sami
C) Nabizade Nazım
D) Namık Kemal
E) Şinasi

12. Tanzimat tiyatrosunda öncülük yapan eserler vardır. Bunlardan biri görmeden evlenmenin doğurduğu yanlış sonuçları işleyen ………, diğeri ise konusunu Osmanlı tarihindeki bir kale savunmasından alan ve izleyicilerde büyük bir coşku uyandıran ……… adlı eserdir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Celalettin Harzemşah-Vatan Yahut Silistre
B) Akif Bey-Zavallı Çocuk
C) Şair Evlenmesi-Vatan Yahut Silistre
D) Kara Bela-Celalettin Harzemşah
E) Çok Bilen Çok Yanılır-Tarık

13. Orta oyunu ve Batı tiyatrosundan izler taşıyan tek perdelik töre komedisinde şair Müştak Bey, sevgilisi Kumru Hanım yerine onun çirkin ablası ile nikahlanır. Müştak Bey bu durumu anlayınca arkadaşı Hikmet Efendi’den yardım ister. Hikmet Efendi, nikahı kıyan Ebüllaklaka’ya olayı anlatıp el altından bir miktar para verir. Ebüllaklaka yaşça büyük olan kızı değil, boyca büyük olan kızı nikahladığını söyleyerek durumu düzeltir ve şair Müştak Bey sevdiği kıza kavuşur.

Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zavallı Çocuk
B) Şair Evlenmesi
C) Afife Anjelik
D) Eşber
E) İçli Kız

CEVAPLAR:

1.D, 2.A, 3.E, 4.B, 5.C, 6.D, 7.B, 8.B, 9.A, 10.D, 11.D, 12.C, 13.B

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 10‘u indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap