Testler

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 9

Bu testte Realizm, Samipaşazade Sezai, Recaizade Mahmut Ekrem ile ilgili sorular sorulmuştur.

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 9

1.Aşağıdaki sanatçılardan hangileri Tanzimat döneminde realizmin Türk edebiyatındaki temsilcileridir?
A) Recaizade Mahmut Ekrem-Samipaşazade Sezai
B) Namık Kemal-Ahmet Mithat Efendi
C) Şemsettin Sami-Samipaşazade Sezai
D) Ahmet Mithat Efendi-Nabizade Nazım
E) Şinasi-Recaizade Mahmut Ekrem

2. O güne kadar ele alınmayan konulardan biri olan kölelik ve cariyelikle ilgili eleştiriler getiren ………… adlı romanda, Kafkaslardan İstanbul’a getirilen ve yaşamını Mısır’da kendini Nil nehrine atarak sona erdiren Dilber adındaki bir kızın yaşamı anlatılır. Gerçekçilik akımının izlerinin açıkça görüldüğü bu eserle romantizmden realizme geçiş yapılmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Cezmi
B) Araba Sevdası
C) Sergüzeşt
D) Dürdane Hanım
E) Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

3. Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde eser vermiş olan sanatçı Namık Kemal’in etkisinde kalmıştır. Sergüzeşt adındaki romanı ile tanınır. Küçük Şeyler adlı hikaye kitabı da edebiyat tarihinde yerini almış önemli bir eserdir. Eserlerinde üsluba çok önem vermiştir. Tek romanı olan Sergüzeşt’te dönemin güncel sorunlarından birini estetik bir şekilde işlemiştir. Romantik anlayışın sona erdirilip realist bir tutumun yerleşmesinde de önemli çabaları olmuştur.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şemsettin Sami
B) Samipaşazade Sezai
C) Nabizade Nazım
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Recaizade Mahmut Ekrem

4. Samipaşazade Sezai ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dilin sadeleştirilmesi taraftarı olsa da betimlemelerinde sade dilden uzaklaşmıştır.
B) Roman ve hikaye türünde eser vermiştir.
C) Sanat için sanat anlayışını benimsemiştir.
D) Romanını hem romantizmin hem realizmin etkisinde yazmıştır.
E) Küçük Şeyler adlı romanında cariyelik kurumunu ilk defa eleştirmiştir.

5. Recaizade Mahmut Ekrem ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Araba sevdası adlı romanı ile Batılı yaşayış tarzına özenmenin aşırılığını eleştirmiştir.
B) Araba Sevdası adlı eserinde konunun seçilişi bakımından realizmin, aşkın başlaması ve gelişmesi bakımından da romantizmin etkileri vardır.
C) Roman tekniğini iyi kavramış olmakla birlikte Araba Sevdası’nda teknik bakımdan başarılı olamamıştır.
D) Araba Sevdası adındaki romanında olayı ve karakterleri tamamen yabancılardan seçmiştir.
E) Araba Sevdası’nda arada Fransızca sözcükler olsa da çoğunlukla Osmanlıca kelimeler kullanmıştır.

6. Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde şiir, hikaye, roman, oyun türünde eser veren ……….., bu dönemin en önemli iki sanatçısından biridir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Mithat Efendi
B) Samipaşazade Sezai
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Şemsettin Sami
E) Namık Kemal

7. Aşağıdakilerden hangisi realist sanatçıların eserlerinde görülen özelliklerden biri değildir?

A) Gözlemlenen olayların anlatılması
B) Günlük yaşamın tarafsız bir tutumla aktarılması
C) Sanatçıların kendilerini gizlemeleri
D) Olayların sosyal sebepleriyle incelenmesi
E) Determinist anlayışın etkisiyle aşırı gerçekçiliğin öne çıkarılması

8. Aşağıdaki eserlerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’e ait değildir?
A) Araba Sevdası
B) Afife Anjelik
C) Küçük Şeyler
D) Muhsin Bey
E) Şemsa

9. I.Edebiyatı ve sanatı, romantik akımların yapaylığından kurtarmak amaçlanmıştır.
    II.Romantik akıma tepki olarak ortaya çıkmıştır.
    III. Rus edebiyatında Tolstoy, Dostoyevski gibi isimler tarafından temsil edilmiştir.
    IV. Kişiler seçkin kesimden ve Roma tarihinden seçilmiştir.
    V. Determinizmin etkisiyle deneylerle doğruluğu kanıtlanmış gerçeklerden yararlanılmıştır.
Realizmle ilgili olarak yukarıdaki cümlelerden hangilerinde yanlışlık yapılmıştır?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) II. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV.ve V.

10. I.Namık Kemal, romanlarını natüralizmin etkisinde yazmıştır.
      II.Tanzimat’ın birinci dönem sanatçıları, toplum için sanat anlayışını benimsemiştir.
      III.Samipaşazade Sezai, Sergüzeşt adlı romanında realist bir tutum sergilemiştir.
      IV. Yanlış Batılılaşmanın meydana getirdiği komik durumlar Araba Sevdası’nda anlatılmıştır.
      V. Edebiyatımızdaki ilk roman Telamak adıyla Şemsettin Sami tarafından çevrilmiştir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) II. ve IV.
D) I. ve V.
E) IV. ve V.

11. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kişiyle ilgili değildir?

A) Küçük Şeyler adlı kitabında topladığı hikayeleri ile Servet-i Fünun sanatçılarını etkilemiştir.(Samipaşazade Sezai)
B) Karakter ve olay betimlemelerinde realizme son derece bağlı kalarak realist romanın örneğini vermiştir. (Recaizade Mahmut Ekrem)
C) Yazmış olduğu romanda görücü usulü ile evliliğe karşı çıkmış, üfürükçüye karşı hekimi öne çıkarmıştır. (Şemsettin Sami)
D) Halkı aydınlatmak için yazdığı romanlarında olay akışını keserek tarih, coğrafya, tıp gibi konularla ilgili bilgiler vermiştir. (Ahmet Mithat Efendi)
E) Karabibik adlı eserini yazmadan önce Antalya’nın köylerine gidip çevre ve kişilerle ilgili gözlemler yapmıştır. (Samipaşazade Sezai)

12. Tanzimat romanını tanımak, onlar hakkında sağlıklı bilgiler elde etmek için bütün romanları incelemek yerine tipik özelliklere sahip olan Müşahedat, Sergüzeşt, Araba Sevdası, İntibah adlı romanları incelemek, onlardan hareketle Tanzimat romanı hakkında genellemeye ulaşmak mümkündür.
Bu parçada eseri anılmayan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Şemsettin Sami
C) Samipaşazade Sezai
D) Namık Kemal
E) Ahmet Mithat Efendi

13. Babasından Bihruz Bey’e ve annesine büyük bir miras kalır. Bihruz Bey, işi gücü bırakıp kendini eğlenceye kaptırır.Çalıştığı kalem dairesine pek uğramaz. Cümlelerinin arasına “bonjur, bonsuvar” gibi Fransızca kelimeler sıkıştırır, yanında Fransızca dergiler taşır. En büyük tutkusu faytonla gezmektir. Bir fayton içinde gördüğü Periveş adındaki kötü kadına tutulur. Sonunda sevdiği kadının gerçek kimliğini öğrenir. Bu arada elindeki bütün parası da tükenmiştir.

Bu parçada özetlenen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zehra
B) Sergüzeşt
C) Çengi
D) Araba Sevdası
E) Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

CEVAPLAR:

1.A, 2.C, 3.B, 4.E, 5.D, 6.C, 7.E, 8.C, 9.E, 10.D, 11.E, 12.B, 13.D

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 9

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap